Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И възвести Ахаав на Иезавел всичко що направи Илия, и как изби с меч всичките пророци.
2 И проводи Иезавел вестител на Илия и рече: Така да направят боговете, и така да притурят, ако утре около този час не направя живота ти както живота на едного от тях.
3 И като видя това Илия, стана и отиде заради живота си, и дойде в Вирсавее Юдин, и остави там слугата си.
4 А той отиде в пустинята един ден път, и отиде та седна под едно смерчие; и пожела в себе си да умре, и рече: Стига; сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от отците си.
5 И легна та заспа под едно смерчие; и, ето, ангел се допря до него и рече му: Стани, яж.
6 И погледна, и ето при главата му потребник печен в жаравата и кърчаг с вода. И яде и пи, и пак легна.
7 И върна се ангел Господен пак та се допря до него, и рече: Стани, яж; защото много ти е пътят.
8 И стана та яде и пи, и с крепостта на онова ястие пътува четиридесет дни и четиридесет нощи дори до Хорив гората Божия.
9 И влезе там в пещера и насели се там; и, ето, биде слово Господне към него та му рече: Що правиш тук, Илие?
10 А той рече: Поревнувах много за Господа Бога на Силите; защото Израилевите синове оставиха завета ти, олтарите ти събориха, и пророците ти избиха с меч; и останах аз сам, и искат живота ми да го отнемат.
11 И рече: Излез та застани на гората пред Господа. И, ето, Господ минува, и вятър голям силен цепеше горите и стриваше скалите пред Господа; и Господ не бе в вятъра: и подир вятъра трус; Господ не бе в труда:
12 и подир труса огън; Господ не бе в огъня: и подир огъня тих и тънък глас.
13 И като чу Илия, покри лицето си с кожуха си та излезе и застана в входа на пещерата. И ето глас към него, и рече: Що правиш тук, Илие?
14 И рече: Поревнувах много за Господа Бога на Силите; защото Израилевите синове оставиха завета ти, олтарите ти събориха, и пророците ти избиха с меч; и останах аз сам, и искат живота ми да го отнемат.
15 И рече му Господ: Иди, върни се в пътя си към пустинята на Дамаск, и когато отидеш помажи Азаила за цар над Сирия;
16 а Ииуя Намесиевия син ще помажеш за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, ще помажеш за пророк вместо тебе.
17 И ще бъде щото оногози който се избави от меча на Азаила, ще го умъртви Ииуй; и оногози който се избави от меча на Ииуя, ще го умъртви Елисей.
18 Оставих обаче в Израил седем тисящи, всичките които не са преклонили колена Ваалу, и всички уста които не са го целунали.
19 И тръгна от там та намери Елисея Сафатовия син като ореше с дванадесет чифта волове пред себе си, и той бе с дванадесетия; и мина Илия близу край него та хвърли върх него кожуха си.
20 А той остави воловете та се завтече след Илия и рече: Нека целуна, моля, отца си и майка си, и тогаз ще те последвам. И рече му: Иди, върни се, защото що ти съм направил?
21 И върна се отподире му та взе един чифт волове и закла ги, и опече месото им с оръдията на воловете, и даде на людете, та ядоха. Тогаз стана та отиде след Илия, и слугуваше му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22