Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И възвести Ахаав на Иезавел всичко що направи Илия, и как изби с меч всичките пророци.
2 И проводи Иезавел вестител на Илия и рече: Така да направят боговете, и така да притурят, ако утре около този час не направя живота ти както живота на едного от тях.
3 И като видя това Илия, стана и отиде заради живота си, и дойде в Вирсавее Юдин, и остави там слугата си.
4 А той отиде в пустинята един ден път, и отиде та седна под едно смерчие; и пожела в себе си да умре, и рече: Стига; сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от отците си.
5 И легна та заспа под едно смерчие; и, ето, ангел се допря до него и рече му: Стани, яж.
6 И погледна, и ето при главата му потребник печен в жаравата и кърчаг с вода. И яде и пи, и пак легна.
7 И върна се ангел Господен пак та се допря до него, и рече: Стани, яж; защото много ти е пътят.
8 И стана та яде и пи, и с крепостта на онова ястие пътува четиридесет дни и четиридесет нощи дори до Хорив гората Божия.
9 И влезе там в пещера и насели се там; и, ето, биде слово Господне към него та му рече: Що правиш тук, Илие?
11 И рече: Излез та застани на гората пред Господа. И, ето, Господ минува, и вятър голям силен цепеше горите и стриваше скалите пред Господа; и Господ не бе в вятъра: и подир вятъра трус; Господ не бе в труда:
12 и подир труса огън; Господ не бе в огъня: и подир огъня тих и тънък глас.
13 И като чу Илия, покри лицето си с кожуха си та излезе и застана в входа на пещерата. И ето глас към него, и рече: Що правиш тук, Илие?
14 И рече: Поревнувах много за Господа Бога на Силите; защото Израилевите синове оставиха завета ти, олтарите ти събориха, и пророците ти избиха с меч; и останах аз сам, и искат живота ми да го отнемат.
15 И рече му Господ: Иди, върни се в пътя си към пустинята на Дамаск, и когато отидеш помажи Азаила за цар над Сирия;
16 а Ииуя Намесиевия син ще помажеш за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, ще помажеш за пророк вместо тебе.
17 И ще бъде щото оногози който се избави от меча на Азаила, ще го умъртви Ииуй; и оногози който се избави от меча на Ииуя, ще го умъртви Елисей.
19 И тръгна от там та намери Елисея Сафатовия син като ореше с дванадесет чифта волове пред себе си, и той бе с дванадесетия; и мина Илия близу край него та хвърли върх него кожуха си.
20 А той остави воловете та се завтече след Илия и рече: Нека целуна, моля, отца си и майка си, и тогаз ще те последвам. И рече му: Иди, върни се, защото що ти съм направил?
21 И върна се отподире му та взе един чифт волове и закла ги, и опече месото им с оръдията на воловете, и даде на людете, та ядоха. Тогаз стана та отиде след Илия, и слугуваше му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22