Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И минаха се три години без бой между Сирия и Израиля.
2 А в третата година слезе Иосафат Юдиний цар при Израилевия цар.
3 И рече Израилевий цар на рабите си: Знаете ли че Рамот-галаад е наш, а ние небрежим за го вземем от ръката на Сирийския цар?
4 И рече на Иосафата: Дохождаш ли с мене на бой в Рамот-галаад? И рече Иосафат на Израилевия цар: Аз съм както ти, людете ми както людете ти, конете ми както конете ти.
5 И рече Иосафат на Израилевия цар: Допитайте се, моля, от словото Господне днес.
6 И събра Израилевий цар пророците, почти четиристотин мъже, та им рече: Да ида ли против Рамот-галаад на бой, или да не ида? А те рекоха: Възлез, и Господ ще го предаде в ръката на царя.
7 И рече Иосафат: Няма ли тук още един пророк Господен да попитаме чрез него?
8 И рече Израилевий цар на Иосафата: Има още един человек, Михей син на Иемла, чрез когото можем да попитаме Господа; но аз го мразя, защото не пророчествува добро за мене, но зло. И рече Иосафат: Нека не говори царят така.
9 И повика Израилевий цар един скопец та рече: Доведи скоро Михея сина на Иемла.
10 А Израилевий цар и Иосафат Юдиний цар седяха, всеки на престола си, облечени с одежди, на открито място при входа на Самарийската порта; и всичките пророци пророкуваха пред тях.
11 И Седекия синът на Ханаана беше си направил железни рогове; и рече: Така говори Господ: С тези ще избодеш Сирийците доде ги свършиш.
12 И всичките пророци пророкуваха така и казваха: Възлез в Рамот-галаад, и ще имаш добър успех: защото Господ ще го предаде в ръката на царя.
13 А вестителят който отиде да повика Михея говори му и рече: Ето сега, думите на пророците из едни уста са добри за царя; моля прочее и твоето слово да е така както словото на едного от тях, и говори доброто.
14 А Михей рече: Жив Господ, което ми рече Господ, него ще говоря.
15 И тъй, дойде при царя. И рече му царят: Михее, да идем ли в Рамот-галаад на бой, или да не идем? А той му отговори: Възлез, и ще имаш добър успех; защото Господ ще го предаде в ръката на царя.
16 И рече му царят: До колко пъти ще те заклевам да ми не говориш друго освен истината в име Господне?
17 А той рече: Видях всичкия Израил разпръснат по горите като овци които нямат овчар; и рече Господ: Те нямат господар; нека се върнат всеки в дома си с мир.
18 И рече Израилевий цар Иосафату: Не рекох ли ти че не ще прорече добро за мене, но зло?
19 И Михей рече: чуй прочее словото Господне. Видях Господа че седи на престола си, и всичкото небесно войнство че предстои около него от дясно му и от ляво.
20 И рече Господ: Кой ще прелъсти Ахаава за да възлезе и да падне в Рамот-галаад? И един рече така, а друг рече така.
21 И излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го прелъстя.
22 И рече му Господ: Как? И рече: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И рече Господ: Ще прелъстиш, още и ще сполучиш: излез та направи така.
23 Сега прочее, ето, Господ тури дух лъжлив в устата на всичките тези твои пророци; но Господ говори зло за тебе.
24 Тогаз се приближи Седекия синът на Ханаана та плесна Михея в ланитата и рече: През кой път премина Духът Господен от мене за да говори на тебе?
25 И рече Михей: Ето, ще видиш в който ден ще влазяш из клет в клет за да се укриеш.
26 И рече Израилевий цар: Хванете Михея та го върнете при Амона градския княз и при Иоаса царския син,
27 и речете: Така говори царят: Турете тогоз в тъмницата, и хранете го с хляб печален и с вода печална доде се върна с мир.
28 И рече Михей: Ако наистина се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. И рече: чуйте вие всички люде.
29 И възлезе Израилевът цар и Иосафат Юдинът цар в Рамот-галаад.
30 И рече Израилевий цар на Иосафата: Аз ще се прелича и ще вляза в сражението; а ти облечи одеждите си. И преличи се Израилевий цар та влезе в сражението.
31 А Сирийский цар бе заповядал на тридесет и двата свои колесниценачалници и рекъл: Не се бийте нито с малък нито с голям, но само с Израилевия цар.
32 И като видяха колесниценачалниците Иосафата, тогаз те рекоха: Несъмнено този е Израилевът цар; и заобиколиха да го ударят; но Иосафат извика.
33 И като видяха колесниценачалниците че не беше Израилевът цар, върнаха се от да го гонят.
34 А един человек устрели без да мери, и удари Израилевия цар между ставите на бронята; а той рече на колесничника си: Завърни ръката си та ме изведи из воинството, защото се раних.
35 И сражението стана голямо в онзи ден; а царят се удържа на колесницата срещу Сирийците, и привечер умря. и кръвта течеше от раната в недрото на колесницата.
36 И около захождането на слънцето стана проглашение в стана и казваше: Всеки да си иде в града си, и всеки на мястото си.
37 И умря царят, и донесе се в Самария; и погребоха царя в Самария.
38 И измиха колесницата в водоема на Самария, измиха още и оръжията му; и лизаха псетата кръвта му според словото Господне което говори.
39 А останалите деяния на Ахаава, и всичко що направи, и слоновният дом който съгради, и всичките градове които направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
40 И заспа Ахаав с отците си; и въцари се вместо него Охозия син му.
41 А Иосафат синът на Аса въцари се над Юда в четвъртото лето на Ахаава Израилевия цар.
42 Иосафат бе на възраст тридесет и пет години когато се въцари, и царува двадесет и пет години в Ерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силея.
43 И ходи в всичките пътища на Аса отца си: не се уклони от тях, и правеше което бе право пред Господа. Високите обаче места не се отмахнаха: людете жъртвуваха още и кадяха по високите места.
44 И имаше мир Иосафат с Израилевия цар.
45 А останалите деяния на Иосафата, и юначествата му които направи, и бойовете му, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
46 И остатъка на мъжеложците който бе останал в дните на Аса отца му, той го изтреби от земята.
47 Тогаз нямаше цар в Едом, но наместник царев.
48 Иосафат направи Тарсийски кораби за да идат в Офир за злато; но не отидоха, защото корабите се строшиха в Есион-гавер.
49 Тогаз рече Охозия Ахаавовий син Иосафату: Нека отидат моите раби с твоите раби в корабите; но Иосафат не рачи.
50 И заспа Иосафат с отците си, и погребе се с отците си в града на Давида отца си; и въцари се вместо него Иорам син му.
51 Охозия Ахаавовий син се въцари над Израиля в Самария в седемнадесетото лето на Иосафата Юдиния цар, и царува две години над Израиля.
52 И стори зло пред Господа, и ходи в пътя на отца си, и в пътя на майка си, и в пътя на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши;
53 защото служи Ваалу и поклони му се, и прогневи Господа Бога Израилева по всичко що стори отец му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22