Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 А цар Соломон царуваше над всичкия Израил.
2 А тези бяха началниците които имаше: Азария Садоковий син, свещеник;
3 Елиореф и Ахия синовете на Сиса, писци; Иосафат Ахилудовий син, паметописец;
4 и Ванаия Иодаевий син, над воинството; а Садок и Авиатар свещениците;
5 и Азария синат на Натана, над надзирателите на храната; и Завуд Натановий син, велможа, другар на царя;
6 и Ахисар, строител; и Адонирам, синът на Адва, над данъците.
7 А имаше Соломон дванадесет надзиратели над всичкия Израил, и промишляваха храните за царя и за дома му: всеки правеше в годината за един месец промишление.
8 И имената им са тези: Оровий син надзирател в гората Ефрем;
9 Декеровий син, в Макас, и в Саавим, и Ветсемес, и Елон на Ветанан;
10 Еседовий син, в Арувот: под него бе Сохо и всичката земя Ефер;
11 Авинадавовий син, в всичкия Нафат-дор: той имаше жена Тафата Соломоновата дъщеря;
12 Ваана Ахилудовий син, в Танах и Магедон, и в всичкия Ветсан, който е при Царетан под Иезраел, от Ветсан до Авел-меола, до по-нататък от Иокмеам;
13 Геверовий син, в Рамот-галаад: той имаше паланките на Яира Манасииния син които са в Галаад: той имаше и областта Аргов, която е в Васан, шестдесет големи градове с стени и медни вереи;
14 Ахинадав Идовий син, в Маханаим;
15 Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Васемата Соломоновата дъщеря;
16 Ваана Хусаевий син, в Асир и в Алот;
17 Иосафат Фаруевий син, в Исахар;
18 Семей Илаевий син, в Вениамин;
19 Гевер Уриевий син, в земята Галаад, в земята на Сиона Аморейския цар и на Ога Васанския цар; и той бе сам надзирател в тази земя.
20 Юда и Израил бяха многочислени както пясъка край морето в множество: ядяха и пиеха и веселяха се.
21 И владееше Соломон над всичките царства от реката дори до Филистимската земя и дори до пределите на Египет; и приносяха дарове, и бяха раби на Соломона през всичките дни на живота му.
22 А храната на Соломона за един ден бе тридесет корове чисто брашно, и шестдесет корове брашно,
23 десет огоени говеда, и двадесет напасени говеда, и сто овци, освен елени, и сърни, и сайгаци, и тлъсти птици.
24 Защото владееше над всичката земя отсам реката, над Тапса дори до Газа, над всичките царе отсам реката; и имаше мир от всякъде наоколо си.
25 И живееха Юда и Израил безопасно, всеки под лозата си и под смоквата си, от Дан до Вирсавее, в всичките дни на Соломона.
26 И имаше Соломон четиридесет тисящи обори конски за колесниците си, и дванадесет тисящи конници.
27 И онези надзиратели промишляваха храна за цар Соломона и за всичките що прихождаха на трапезата на цар Соломона, всеки в месеца си: не оставаха да става никаква скудост.
28 Доносяха още ечимик и слама за конете и ристателите на мястото дето бяха всеки според определеното нему.
29 И даде Бог Соломону мъдрост и разум много голям, и пространство на духа, като пясъка който е край морето.
30 И Соломоновата мъдрост превъзходи мъдростта на всичките източни жители и всичката Египетска мъдрост;
31 защото бе от всичките человеци по-мъдър, - от Етана Езраеца, и от Емана, и от Хълкола, и от Дарда, синовете на Маола; и прочу се името му по всичките народи наоколо.
32 И изрече три тисящи притчи; и песните му бяха тисяща и пет.
33 И говори за дървета, от кедра който е в Ливан дори до исопа който изниква из стената; говори още за скотовете и за птиците, и за гадовете, и за рибите.
34 И дохождаха от всичките народи да чуят Соломоновата мъдрост, от всичките царе на земята които слушаха за мъдростта му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22