Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И проводи Хирам Тирският цар рабите си при Соломона като чу че го помазаха за цар вместо отца му; защото Хирам бе всякога приятел Давиду.
2 И проводи Соломон Хираму и рече:
3 Ти знаеш че Давид отец ми не можа да съгради дом в името на Господа Бога своего, от бойовете които го обикаляха от всякъде, доде Господ ги тури под стъпките на нозете му.
4 Но сега Господ Бог мой ми даде успокоение от всякъде: няма противник нито зъл случай.
5 И, ето, аз казвах да съградя дом в името на Господа Бога моего, както Господ говори на Давида отца ми и рече: Син ти когото ще туря вместо тебе на престола ти, той ще съгради дома на името ми.
6 Сега прочее заповядай да ми отсекат кедри от Ливан; и моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за рабите ти по всичко колкото речеш; защото ти знаеш че между нас няма ни един толкоз изкусен да сече дърво както Сидонците.
7 И като чу Хирам Соломоновите думи зарадва се много, и рече: Благословен Господ днес който даде Давиду мъдър син върху тези много люде.
8 И проводи Хирам Соломону и рече: чух за всичко що ми извести ти: аз ще направя всичко що искаш за кедровите дърва и за елховите дърва.
9 Рабите ми ще ги снемат от Ливан до морето; и аз ще направя да ги носят в плоти (салове) през морето до мястото което ми известиш и да ги развържат там, а ти ще ги прибереш; и ще сториш и ти което искам, да даваш храна за дома ми.
10 И тъй, Хирам даваше Соломону кедрови дърва и елхови дърва колкото искаше.
11 А Соломон даде Хираму двадесет тисящи корове пшеница за храна на дома му, и двадесет корове първоток елей: така даваше Соломон Хираму всяка година.
12 И даде Господ Соломону мъдрост както му рече; и мир имаше между Хирама и Соломона; и направиха завет двамата.
13 И събра цар Соломон мъже от всичкия Израил; и събраните бяха тридесет тисящи мъже.
14 И проводи ги в Ливан, десет тисящи в месец с променяване: един месец бяха в Ливан, и два месеца в домовете си; а над събирането беше Адонирам.
15 И имаше Соломон седемдесет тисящи бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората,
16 освен настойниците определените от Соломона които бяха над работите, три тисящи и триста, които настояваха над людете които работеха тази работа.
17 И заповяда царят, та извадиха големи камене, камене великолепни, дялани камене, за основанията на дома.
18 И издялаха Соломоновите зидатели, и Хирамовите зидатели, и Гевалците, и приготвиха дървата и каменете за да съградят дома.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22