Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И в четиристотното и осемдесето лето от изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в четвъртото лето на Соломоновото царуване над Израиля, в месец Зив, който е вторий месец, начна да гради дома Господен.
2 И на дома който цар Соломон съгради Господу дължината му беше шестдесет лакти, и ширината му двадесет, а височината му тридесет лакти.
3 А притворът към лицето на храма на дома имаше дължина двадесет лакти, според ширината на дома, а ширина десет лакти пред дома.
4 И направи на дома решетчести прозорци затворени.
5 И съгради яруси околовръст до стената на дома, околовръст до стените на дома, на храма и на давира: така направи бочни стаи околовръст.
6 На по-долния ярус ширината бе пет лакти, и на средния шест лакти ширината, и на третия седем лакти ширината; защото извън дома направи стеснения на стената наоколо, за да не влазят гредите в стените на дома.
7 И домът като се градеше съгради се с камене приготвени преди да се пренесат там; щото ни чук, ни топор, нито никакво желязно сечиво не се чу в дома като се градеше.
8 Дверите на средните стаи бяха в дясното ребро на дома; и възлизаха в средния ярус чрез витловидна стълба, и от средния в третия.
9 Така съгради дома и свърши го; и покри дома с дъски кедрови направени в хралупави редове.
10 И съгради ярусите прилепени до всичкия дом, пет лакти в височината; и държеха се с дома с кедрови дърва.
11 И биде слово Господне към Соломона и рече:
12 За този дом който ти градиш, ако ходиш в повеленията ми, и вършиш съдбите ми, и пазиш всичките ми заповеди и ходиш в тях, тогаз ще утвърдя с тебе словото си което говорих на Давида отца ти;
13 И ще обитавам всред Израилевите синове, и няма да оставя людете си Израиля.
14 Така съгради Соломон дома и свърши го.
15 И направи стените на дома отвътре с кедрови дъски; от пода на дома до стените на покрива с дърво ги покри извътре; и покри пода на дома с елхови дъски.
16 Направи още с кедрови дъски двадесет лакти в по-вътрешното на дома от пода до стените; и направи го извътре за давира, най-светото място.
17 А домът, то ест, храмът отпред, бе четиридесет лакти.
18 И кедровите дърва на дома извътре бяха ваяни с пъпки и с развити цветове: всичко бе кедрово: не се виждаше камик.
19 И приготви давира в по-вътрешното на дома за да положи там ковчега на завета Господен.
20 И лицето на давира имаше двадесет лакти дължина, и двадесет лакти ширина, и двадесет лакти височина; и обкова го с чисто злато, и обкова и кедровия олтар.
21 И обкова Соломон дома извътре с чисто злато; и прокара завесата с златни цепи пред давира, и покри я с злато.
22 И всичкия дом обкова с злато доде свърши всичкия дом; обкова още с злато всичкия олтар който е при давира.
23 И извътре на давира направи два херувима от маслено дърво, десет лакти в височината.
24 И едното крило на единия херувим беше пет лакти, и пет лакти другото крило на единия херувим: от края на едното му крило до края на другото му крило, десет лакти.
25 И другият херувим беше десет лакти: от истата мярка и от истата направа бяха двата херувима.
26 Височината на единия херувим десет лакти, така и на другия херувим.
27 И положи херувимите в средата на вътрешния дом; и имаха херувимите крилата си разпрострени, щото крилото на единия досягаше едната стена; и крилото на другия херувим досягаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома.
28 И обкова херувимите с злато.
29 И всичките стени на дома наоколо издълба с ваяни образи на херувими, и финици, и развити цветове извътре и извън.
30 И пода на дома обкова с злато извътре и извън.
31 И за входа в давира направи двери от маслено дърво; и горният праг и дверостълпите бяха от една пета част.
32 И двете двери бяха от маслено дърво; и издълба по тях изваяни херувими, и финици, и развити цветове, и обкова ги с злато, като разтла златото върху херувимите и върху финиците.
33 Така направи и при вратата на храма дверостълпи от маслено дърво, една четвърта част.
34 И двете двери бяха от елхово дърво; двата листа на едната двер се сгъваха, и двата листа на другата двер се сгъваха.
35 И извая на тях херувими, и финици, и развити цветове; и покри ги с злато приспособено върху изваяното дялане.
36 И съгради вътрешния двор с три реда дялани камене и с един ред кедрови греди.
37 четвъртото лето, в месец Зив, положиха се основанията на дома Господен.
38 И единадесетото лето, в месец Вул, който е осмий месец, свърши се домът в всичките си части и в всичката си направа. Така в седем години го съгради.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22