Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И в четиристотното и осемдесето лето от изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в четвъртото лето на Соломоновото царуване над Израиля, в месец Зив, който е вторий месец, начна да гради дома Господен.
2 И на дома който цар Соломон съгради Господу дължината му беше шестдесет лакти, и ширината му двадесет, а височината му тридесет лакти.
3 А притворът към лицето на храма на дома имаше дължина двадесет лакти, според ширината на дома, а ширина десет лакти пред дома.
4 И направи на дома решетчести прозорци затворени.
5 И съгради яруси околовръст до стената на дома, околовръст до стените на дома, на храма и на давира: така направи бочни стаи околовръст.
6 На по-долния ярус ширината бе пет лакти, и на средния шест лакти ширината, и на третия седем лакти ширината; защото извън дома направи стеснения на стената наоколо, за да не влазят гредите в стените на дома.
7 И домът като се градеше съгради се с камене приготвени преди да се пренесат там; щото ни чук, ни топор, нито никакво желязно сечиво не се чу в дома като се градеше.
8 Дверите на средните стаи бяха в дясното ребро на дома; и възлизаха в средния ярус чрез витловидна стълба, и от средния в третия.
9 Така съгради дома и свърши го; и покри дома с дъски кедрови направени в хралупави редове.
10 И съгради ярусите прилепени до всичкия дом, пет лакти в височината; и държеха се с дома с кедрови дърва.
11 И биде слово Господне към Соломона и рече:
12 За този дом който ти градиш, ако ходиш в повеленията ми, и вършиш съдбите ми, и пазиш всичките ми заповеди и ходиш в тях, тогаз ще утвърдя с тебе словото си което говорих на Давида отца ти;
13 И ще обитавам всред Израилевите синове, и няма да оставя людете си Израиля.
14 Така съгради Соломон дома и свърши го.
15 И направи стените на дома отвътре с кедрови дъски; от пода на дома до стените на покрива с дърво ги покри извътре; и покри пода на дома с елхови дъски.
16 Направи още с кедрови дъски двадесет лакти в по-вътрешното на дома от пода до стените; и направи го извътре за давира, най-светото място.
17 А домът, то ест, храмът отпред, бе четиридесет лакти.
18 И кедровите дърва на дома извътре бяха ваяни с пъпки и с развити цветове: всичко бе кедрово: не се виждаше камик.
19 И приготви давира в по-вътрешното на дома за да положи там ковчега на завета Господен.
20 И лицето на давира имаше двадесет лакти дължина, и двадесет лакти ширина, и двадесет лакти височина; и обкова го с чисто злато, и обкова и кедровия олтар.
21 И обкова Соломон дома извътре с чисто злато; и прокара завесата с златни цепи пред давира, и покри я с злато.
22 И всичкия дом обкова с злато доде свърши всичкия дом; обкова още с злато всичкия олтар който е при давира.
23 И извътре на давира направи два херувима от маслено дърво, десет лакти в височината.
24 И едното крило на единия херувим беше пет лакти, и пет лакти другото крило на единия херувим: от края на едното му крило до края на другото му крило, десет лакти.
25 И другият херувим беше десет лакти: от истата мярка и от истата направа бяха двата херувима.
26 Височината на единия херувим десет лакти, така и на другия херувим.
27 И положи херувимите в средата на вътрешния дом; и имаха херувимите крилата си разпрострени, щото крилото на единия досягаше едната стена; и крилото на другия херувим досягаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома.
28 И обкова херувимите с злато.
29 И всичките стени на дома наоколо издълба с ваяни образи на херувими, и финици, и развити цветове извътре и извън.
30 И пода на дома обкова с злато извътре и извън.
31 И за входа в давира направи двери от маслено дърво; и горният праг и дверостълпите бяха от една пета част.
32 И двете двери бяха от маслено дърво; и издълба по тях изваяни херувими, и финици, и развити цветове, и обкова ги с злато, като разтла златото върху херувимите и върху финиците.
33 Така направи и при вратата на храма дверостълпи от маслено дърво, една четвърта част.
34 И двете двери бяха от елхово дърво; двата листа на едната двер се сгъваха, и двата листа на другата двер се сгъваха.
35 И извая на тях херувими, и финици, и развити цветове; и покри ги с злато приспособено върху изваяното дялане.
36 И съгради вътрешния двор с три реда дялани камене и с един ред кедрови греди.
37 четвъртото лето, в месец Зив, положиха се основанията на дома Господен.
38 И единадесетото лето, в месец Вул, който е осмий месец, свърши се домът в всичките си части и в всичката си направа. Така в седем години го съгради.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22