Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И дома си съгради Соломон в тринадесет години, и свърши всичкия си дом.
2 И съгради дома на Ливанската дъбрава: дължината му бе сто лакти, и ширината му петдесет лакти, и височината му тридесет лакти, на четири реда от кедрови стълпове, с кедрови греди върху стълповете.
3 И покрит биде с кедър отгоре на гредите, които се подпираха на четиридесет и пет стълпа, по петнадесет в един ред.
4 И имаше решетки в три реда; и срещаше се прозорец с прозорец в три реда.
5 И всичките двери и дверостълпи бяха четвероъгълни с прозорците; и срещаше се прозорец с прозорец в три реда.
6 И направи притвор от стълпове: дължината му петнадесет лакти, а ширината му тридесет лакти; и притворът беше отпред на стълповете на дома, щото стълповете и стъпалата бяха към лицето им.
7 Направи още притвор за престола, дето щеше да съди, притвора на съда; и той бе поставен с кедър от пода до върха.
8 И домът му в който седеше имаше един друг двор извътре на притвора, който бе от истата направа. Соломон направи още дом за Фараоновата дъщеря която бе взел, подобен на този притвор.
9 Всички тези бяха от великолепни камене според мерките на дяланите камене, претрити с трион, извътре и извън, от основанието дори до върха на зида, и извън дори до големия двор.
10 И основанието бе от великолепни камене, от големи камене, от камене десетлакътни и от камене осемлакътни.
11 И отгоре имаше великолепни камене според мярката на дяланите камене, и кедри.
12 И големият двор изоколо беше от три реда камене дялани и от един ред кедрови греди, както и вътрешният двор на дома Господен, и както притвора на дома.
13 И проводи цар Соломон та взе Хирама от Тир.
14 Той бе син на вдовица жена от Нефталимовото племе, и отец му мъж Тирянин който работеше мед; и той бе пълен с художество, и с разум, и с знание за да работи всяка работа от мед. И дойде при цар Соломона та направи всичката му работа.
15 Защото изля двата медни стълпа осемнадесет лакти висок всеки стълп; и с една връв от дванадесет лакти се измерваше окръжността на всеки стълп.
16 И направи от леяна мед две наглавия за да ги тури на главите на стълповете: височината на едното наглавие пет лакти, и височината на другото наглавие пет лакти.
17 Направи още мрежи от плетена работа и чеповидни украшения за наглавията които бяха на главите на стълповете: седем за едното наглавие и седем за другото наглавие.
18 И направи стълповете, и два реда нарове наоколо върху едната мрежа за да покрие с нарове наглавията които бяха на главата на стълповете; и направи истото на другото наглавие.
19 И наглавията които бяха на главата на стълповете в притвора бяха изработени в вид на кринове от четири лакти.
20 И наглавията които бяха на двата стълпа имаха и отгоре нарове, близу до корема който бе при мрежовидното; и тези нарове бяха двесте наред наоколо върху всяко наглавие.
21 И възправи стълповете в притвора на храма; и възправи десния стълп, и нарече името му Яхин (ще утвърди); и възправи левия стълп и нарече името му Воаз (в него сила).
22 И на главата на стълповете имаше изработени кринове: така се свърши направата на стълповете.
23 Направи още леяното море, десет лакти от устие до устие, кръгло наоколо, и височината му пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше наоколо.
24 И под устието му наоколо имаше пъпки които го обикаляха, десет в лакът, обикаляха морето наоколо. Два реда бяха пъпките излеяни заедно с него.
25 И стоеше на дванадесет вола: три гледаха към север, и три гледаха към запад, и три гледаха към юг, и три гледаха към изток, и морето върху тях; и всичките им заднини бяха към вътре.
26 И дебелината му беше една длан, и устието му направено като устие на чаша, като цвете от крин: и вмещаваше две тисящи вати (мери).
27 Направи още десет медни подстави: четири лакти дължината на една подстава, и четири лакти ширината й и три лакти височината й.
28 А изработването на подставите беше таквоз: имаха краищници, и краищниците бяха между стълповци.
29 И върху краищниците които бяха между стълповците имаше лъвове, волове, и херувими; и върху стълповците отгоре бе поддържалото; а отдоле на лъвовете и воловете имаше ресни направени като висещи.
30 И всяка подстава имаше четири медни колела и медни оси; и четирите й нозе имаха рамена; под омивалницата бяха рамената леяни, всяко срещу ресните.
31 И устата й, извътре на наглавието и отгоре, бяха един лакът, а устата й бяха кръгли, направени у поддържалото, един лакът и пол; и още върх тези й уста имаше ваяния с краищниците им, четвъртити а не кръгли.
32 И под краищниците имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подставата; и височината на всяко колело бе един лакът и пол.
33 И направата на колелата бе като направата на колело от колесница; осите им, и наплатите им, и спиците им, и главините им всичките бяха леяни.
34 И имаше четири рамена в четирите ъгла на всяка подстава; и рамената бяха съдържание на подставата.
35 И на върха на подставата имаше кръгло препасване половин лакът на височина; и на върха на подставата устните й и краищниците й бяха от нея.
36 И на плочите на устните й и на краищниците й издълба херувими, и лъвове, и финици, съразмерно на всяка, и ресни наоколо.
37 Така направи десетте подстави: всичките имаха истото леяне, истата мярка, истото начертание.
38 Направи още десет медни омивалници: всяка омивалница вмещаваше четиридесет вати: всяка омивалница бе четири лакти; и върху всяка от десетте подстави тури се една омивалница.
39 И тури подставите, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; и тури морето от дясната страна на дома, към изток, срещу южната страна.
40 И направи Хирам омивалниците, и лопатите, и легените. Така свърши Хирам да прави всичките дела които направи цар Соломону за дома Господен:
41 двата стълпа; и ядрата на наглавията които бяха на главата на двата стълпа; и двете мрежи за да покриват двете ядра на наглавията които бяха на главата на стълповете;
42 и четиристотин нарове за двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двете ядра на наглавията които бяха върху стълповете;
43 и десетте подстави, и десетте омивалници върху подставите;
44 и едното море, дванадесетте вола под морето;
45 и котлите, и лопатите, и легените; а всички тези съсъди които Хирам направи цар Соломону за дома Господен бяха от светла мед.
46 В полето на Иордан ги излея царят, в земя глинена, между Сокхот и Царетан.
47 И Соломон остави всичките съсъди непретеглени, защото бяха твърде много: тежината на медта не можеше да се сметне.
48 И направи Соломон всичките съсъди които бяха на дома Господен, - златния олтар, и златната трапеза на която се полагаха хлябовете на предложението,
49 и светилниците, пет от дясно и пет от ляво пред давира, от чисто злато, и цветята, и светилата, и клещите от злато,
50 и чашите, и щипците, и легените, и темянниците, и кадилниците от чисто злато, и резетата от злато за дверите на най-вътрешния дом, светая светих, и за дверите на дома, сиреч, на храма.
51 И свърши се всичкото дело което направи цар Соломон за дома Господен. И внесе Соломон посвещенията на Давида отца си: среброто, и златото, и съсъдите положи в съкровищата на дома Господен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22