Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 А имаше Ахаав седемдесет синове в Самария. И писа Ииуй писма та проводи в Самария на Иезраелските началници, на старейшините, и на детовъзпитателите на Ахаава и рече:
2 Сега като пристигне у вас това послание, понеже имате синовете на господаря си, и имате колесниците, и конете, и град утвърден, и оръжия,
3 вижте кой е по-добрият и по-угодният помежду синовете на господаря ви та го поставете на отеческия му престол, и ратувайте за дома на господаря си.
4 Но те се уплашиха твърде много, и рекоха: Ето, двама царе не устояха пред лицето му; и как ще устоим ние?
5 И попечителят на дома, и попечителят на града, и старейшините, и детовъзпитателите проводиха на Ииуя и рекоха: Ние сме ти раби, и ще направим всичко каквото ни речеш: няма да направим никого цар: направи каквото е угодно пред очите ти.
6 Тогаз има писа второ послание и рече: Ако сте мои и слушате гласа ми, вземете главите на человеците, на синовете на господаря си, та дойдете при мене в Иезраел утре в този час. (А царските синове, седемдесет человеци, бяха с градските големци които ги възпитаваха.)
7 И като стигна посланието при тях, хванаха царските синове та ги заклаха, седемдесет человеци, и туриха главите им в кошници та му ги пратиха в Иезраел.
8 И дойде вестителят та му извести и рече: Донесоха главите на царските синове. И той рече: Турете ги на два купа в входа на портата до утре.
9 И на утринта излезе та застана и рече на всичките люде: Вие сте праведни: ето аз направих съзаклятие против господаря си та го умъртвих; но кой порази всички тези?
10 Познайте сега че няма да падне на земята нищо от словото Господне което говори Господ против дома на Ахаава; защото свърши Господ което говори чрез раба си Илия.
11 И порази Ииуй всичките останали от дома на Ахаава в Иезраел, и всичките му големци, и домашните му, и свещениците му, щото не му остави остатък.
12 Сетне стана та тръгна и дойде в Самария. И в пътя като беше близу при Ветакад на овчарите
13 намери Ииуй братята на Охозия Юдиния цар и рече: Кои сте? А те рекоха: Братя сме на Охозия, и слизаме да поздравим синовете на царя и синовете на царицата.
14 И рече: Хванете ги живи. И хванаха ги живи та ги заклаха при кладенеца на Ветакад, четиридесет и два человека: не оставиха ни едного от тях.
15 И като тръгна от там намери Ионадава Рихавовия син, който идеше да го посрещне; и поздрави го и рече му: Право ли е сърдцето ти както е моето сърдце с твоето сърдце? И отговори Ионадав: Право е. Ако е, дай ръката си. И даде ръката си; и възкачи го при себе си на колесницата.
16 И рече: Дойди с мене та виж ревността ми заради Господа. И качиха го в колесницата му.
17 И когато дойде в Самария, порази всичките останали от Ахаава в Самария доде го погуби, според словото Господне което говори на Илия.
18 Тогаз събра Ииуй всичките люде та им рече: Ахаав работи на Ваала малко: Ииуй ще му работи много.
19 Сега прочее повикайте ми всичките пророци на Ваала, всичките му служители, и всичките му жреци: нека не отсъствува никой, защото имам голяма жъртва на Ваала: всеки който отсътствува няма да остане жив. Но Ииуй направи това с измама, с намерение да изтреби Вааловите служители.
20 И рече Ииуй: Прогласете тържество за Ваала. И прогласиха.
21 И проводи Ииуй по всичкия Израил, та дойдоха всичките Ваалови служители; и не остана никой да не дойде. И дойдоха в дома на Ваала; и напълни се Вааловът дом от край до край.
22 И рече на одеждохранителя: Извади одежди за всичките Ваалови служители. И извади им одежди.
23 И влезе Ииуй и Ионадав Рихавовът син у Вааловия дом; и рече на Вааловите служители: Изпитайте та вижте да няма с вас никой от рабите на Иеова, но само служителите на Ваала.
24 И когато влязоха за да принесат жъртви и всесъжения, Ииуй нареди вън осемдесет мъже, и рече: Който остави да избегне някой от человеците които аз приведох в ръцете ви, животът му ще бъде вместо неговия живот.
25 И като свърши да принося всесъжението, рече Ииуй на телохранителите и на пълковниците: Влезте, поразете ги: никой да не излезе. И поразиха ги телохранителите и пълковниците с острото на ножа, и хвърлиха ги вън. И отидоха до града на Вааловия дом,
26 и извадиха кумирите на Вааловия дом та ги изгориха,
27 и строшиха идола на Ваала, и съсипаха Вааловия дом, и направиха го гноище дори до този ден.
28 Така изтреби Ииуй Ваала от Израиля.
29 Но не се отдалечи Ииуй от греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши, сиреч, от златните телета които бяха в Ветил и в Дан.
30 И рече Господ на Ииуя: Понеже стори ти добро че свърши онова което е угодно пред очите ми, и направи ти на Ахаавовия дом според всичко което бе в сърдцето ми, синовете ти до четвъртия род ще седят на Израилевия престол.
31 Но не внима Ииуй да ходи с всичкото си сърдце в закона на Господа Бога Израилева: не се отдалечи от греховете на Иеровоама който направи Израиля да съгреши.
32 В онези дни почна Господ да кастри Израиля; и порази ги Азаил в всичките Израилеви предели,
33 от Иордан към изток на слънцето всичката Галаадска земя, Гадците, и Рувимците, и Манасийците, от Ароир на потока Арион, и Галаад, и Васан.
34 А останалите деяния на Ииуя, и всичко що направи, и всичките му юначества, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
35 И заспа Ииуй с отците си; и погребоха го в Самария. И въцари се вместо него Иоахаз син му.
36 И времето в което Ииуй царува над Израил в Самария бе двадесет и осем години.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25