Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 А Готолия Охозиевата майка, като видя, че умря син й, стана та погуби всичкото царско семе.
2 Но Иосавеета дъщерята на цар Иорама, сестра на Охозия, взе Иоаса Охозиевия син та го открадна отсред царските синове като ги убиваха, него и доилката му, и тури го в ложницата, и скриха го от лицето на Готолия, та не биде убит.
3 И с нея бе скрит в дома Господен шест години; и Готолия царуваше в тази земя.
4 И в седмото лето Иодай проводи и като взе стоначалниците с чиноначалниците и телохранителите, доведе ги при себе си в дома Господен, и направи уговор с тях, и закле ги в дома Господен, и показа им царския син.
5 И заповяда им и рече: Това е делото което ще направите: третината от вас които влазяте в събота ще пазите стражата на царския дом;
6 и третината ще бъде при вратата Сур, и третината при вратата които са зад телохранителите така ще пазите стражата на дома за да се не насилствува.
7 И два пълка от вас, всички които излазят в събота, ще пазят стражата на дома Господен около царя.
8 И ще заобикаляте царя наоколо, всеки да има оръжията си в ръката си; и който влезе в редовете, да се умъртви; и ще бъдете с царя когато излазя и когато влазя.
9 И направиха стоначалниците по всичко що заповяда Иодай свещеникът, и взеха всеки мъжете си които влазяха в събота с тези които излазяха в събота та дойдоха при Иодая свещеника.
10 И даде свещеникът на стоначалниците копията и щитовете на цар Давида които бяха в дома Господен.
11 И телохранителите имаха всеки оръжията си в ръката си, и предстанаха около царя от дясната страна на дома дори до лявата, при олтаря и при храма.
12 Тогаз изведе царския син та положи на него венеца и свидетелството, и направиха го цар, и помазаха го; тогаз изплескаха с ръце и рекоха: Да е жив царят!
13 И като чу Готолия гласа на людете които се стичаха, дойде при людете в дома Господен.
14 И видя, и, ето, царят стоеше при стълпа по обичаю, и началниците и тръбите при царя; и всичките люде от земята се радваха и тръбяха с тръбите. И раздра Готолия дрехите си и извика: Съзаклятие! съзаклятие!
15 И заповяда Иодай свещеникът на стоначалниците, на началниците на воинството, та им рече: Извадете я вън от редовете, и който отиде след нея, умъртвете го с меч; защото свещеникът беше рекъл: Да се не умъртви вътре в дома Господен.
16 Така туриха ръце на нея, и когато дойде на пътя през който конете дохождат в царския дом, биде убита там.
17 И направи Иодай завет помежду Господа и царя и людете че ще бъдат люде Господни, - и помежду царя и людете.
18 И влязоха всичките люде от земята в дома на Ваала та го събориха; олтарите и кумирите му изпотрошиха съвсем, и Матана жреца на Ваала убиха пред олтарите. И свещеникът постави надзиратели над дома Господен.
19 И взе стоначалниците, и чиноначалниците, и телохранителите, и всичките люде от земята, та снеха царя от дома Господен, и дойдоха в царския дом през пътя на вратата на телохранителите, и седна на царския престол.
20 И зарадваха се всичките люде от земята, и градът се умири, а Готолия убиха с меч при царския дом.
21 На седем години беше Иоас когато се въцари.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25