Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В седмото лето на Ииуя въцари се Иоас и царува четиридесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Савия от Вирсавее.
2 И правеше Иоас което бе право пред Господа в всичките си дни в които го наставляваше Иодай свещеникът.
3 Високите обаче места не се отмахнаха: людете жъртвуваха още и кадяха по високите места.
4 И рече Иоас на свещениците: Всичкото сребро на посвещенията що се внося в дома Господен, среброто на всекиго що минува в изброените, среброто на всекиго според уценението му всичкото сребро което би дошло в сърдцето някому да принесе в дома Господен,
5 свещениците нека го вземат у себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разваленията на дома дето се намери разваление.
6 Но в двадесет и третото лето на цар Иоаса свещениците не бяха поправили разваленията на дома.
7 Заради това повикна цар Иоас Иодая свещеника и свещениците та им рече: Защо не проправихте разваленията на дома? Сега прочее не вземайте вече сребро от познатите си, но давайте го за разваленията на дома.
8 И склониха свещениците да не вземат вече сребро от людете, и да не поправят разваленията на дома.
9 И взе Иодай свещеникът един ковчежец, и отвори дупка върх покрова му та го тури при олтаря отдясно на входа в дома Господен; и свещениците които пазеха дверите туряха в него всичкото сребро вносимото в дома Господен.
10 И когато гледаха че беше много среброто което бе в ковчежеца, царският писец и великият свещеник възлизаха та връзваха в мешци и броеха среброто намереното в дома Господен.
11 И даваха изброеното сребро в ръцете на онези които правеха делото, които имаха настоятелството на дома Господен; а те го иждивяваха по дърводелците и градителите които работеха в дома Господен,
12 и по зидарите и по каменосечците за да купуват дърва и дялани камене та да поправят разваленията на дома Господен, и за всичкото що трябваше за поправянето на дома.
13 Но от среброто що се вносяше в дома Господен не се направиха сребърни чаши, щипци, легени, тръби, ни един златен съсъд или сребърен съсъд.
14 Но даваха го на работниците, и поправяха с него дома Господен.
15 И не търсеха сметка от человеците на които даваха среброто за да се разподели на работниците, защото работеха верно.
16 Среброто което бе за престъпление и среброто което бе за грях не се носеше в дома Господен: то беше на свещениците.
17 Тогаз възлезе Азаил Сирийският цар та ратува против Гет и облада го: сетне обърна Азаил лицето си за да възлезе против Ерусалим.
18 И взе Иоас Юдинът цар всичките посвещения които Иосафат и Иорам и Охозия, отците му, Юдините царе, бяха посветили, и своите си посвещения, и всичкото злато което се намери в съкровищата на дома Господен и на царския дом та ги прати на Азаила Сирийския цар; и оттегли се от Ерусалим.
19 А останалите деяния на Иоаса, и всичко що стори, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
20 И станаха рабите му та направиха съзаклятие, и поразиха Иоаса в дома Мило, в низхода Сила.
21 Защото Иозахар Симеатовът син и Иозавад Сомировът син, слугите му, поразиха го, и умря; и погребоха го с отците му в Давидовия град; и въцари се вместо него Амасия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25