Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В двадесет и третото лето на Иоаса Охозиевия син Юдиния цар, въцари се Иоахаз Ииуевът син над Израиля в Самария, и царува седемнадесет години.
2 И направи зло пред Господа, и последва греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши: не се отдалечи от тях.
3 И разпали се гневът Господен против Израиля, и предаде го в ръката на Азаила Сирийския цар, и в ръката на Венадада Азаиловия син, в всичките дни.
4 И помоли се Господу Иоахаз; и послуша го Господ, защото видя притеснението на Израиля, понеже Сирийският цар ги притесняваше.
5 (И даде Господ на Израиля избавител, та излязоха от под ръката на Сирийците; и населиха се Израилевите синова в обиталищата си както по-напред.
6 Но не се отдалечиха от греховете на дома на Иеровоама който направи Израиля да съгреши; в тях ходиха; и още стоеше Ашерата в Самария.)
7 И не остави на Иоахаза люде освен петдесет конници, и десет колесници, и десет тисящи пешци; защото ги погуби Сирийският цар, и направи ги като пръст стъпкана.
8 А останалите деяния на Иоахаза, и всичко що направи, и юначествата му, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
9 И заспа Иоахаз с отците си, и погребоха го в Самария; а въцари се вместо него Иоас син му.
10 В тридесет и седмото лето на Иоаса Юдиния цар въцари се Иоас Иоахазовът син над Израиля в Самария, и царува шестнадесет години.
11 И направи зло пред Господа: не се отдалечи от всичките грехове на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши: в тях ходи.
12 А останалите деяния на Иоаса, и всичко що направи, и юначествата му, как ратува против Амасия Юдиния цар, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
13 И заспа Иоас с отците си; а на престола му седна Иеровоам; и погребе се Иоас в Самария с Израилевите царе.
14 А Елисей се разболя от болестта си от която умря. И слезе при него Иоас Израилевия цар та плака над лицето му, и рече: Отче мой, отче мой, колесница Израилева, и конница негова!
15 И рече му Елисей: Вземи лък и стрели. И взе лък и спрели.
16 И рече на Израилевия цар: Тури ръката си на лъка. И тури ръката си; и положи Елисей ръцете си върх ръцете на царя,
17 и рече: Отвори прозореца към изток. И отвори. И рече Елисей: Стреляй. И устрели. И рече: Стрелата на спасението Господне, и стрелата на спасението от Сирийците! и ще поразиш Сирийците в Афек доде ги свършиш.
18 И рече: Вземи стрелите. И взе ги. И рече на Израилевия цар: Удари на земята. И удари три пъти и престана.
19 И разгневи се на него человекът Божий, и рече: Трябваше да удариш пет пъти или шест пъти: тогаз щеше да удариш Сирийците доде ги свършиш; но сега само три пъти ще поразиш Сирийците.
20 И умря Елисей, и погребоха го. А в следващето лето някакви Моавски пълкове направиха нападение на земята.
21 И като погребваха едного человека, ето, видяха пълк; и хвърлиха человека в гроба на Елисея; и като стигна человекът та досегна костите на Елисея, оживя и стана на нозете си.
22 И Азаил Сирийският цар притесняваше Израиля в всичките дни на Иоахаза.
23 Но Господ ги помилва, и пожали ги, и пригледна на тях заради завета си с Авраама, Исаака, и Якова; и не рачи да ги изтреби, и не ги отхвърли от лицето си до нине.
24 И умря Азаил Сирийският цар; и въцари се вместо него Венадад син му.
25 И взе пак Иоас Иоахазовът син от ръката на Венадада Азаиловия син градовете които Азаил беше взел от ръката на баща му Иоахаза в боя. Три пъти го порази Иоас, и взе пак Израилевите градове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25