Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В двадесет и седмото лето на Иеровоама Израилевия цар въцари се Азария синът на Амасия, Юдиния цар.
2 Шестнадесет години на възраст беше когато се въцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Иехолия, от Ерусалим.
3 И направи което бе право пред Господа, по всичко що беше сторил баща му Амасия.
4 Но високите места не се отмахнаха: людете още жъртвуваха и кадяха по високите места.
5 И порази Господ царя; и той беше прокажен до деня на смъртта си, и живееше в отделна къща. А над дома бе Иотам царевът син; и той съдеше людете на земята.
6 А останалите дела на Азария, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
7 И заспа Азария с отците си, и погребоха го с отците му в Давидовия град; и въцари се вместо него Иотам син му.
8 В тридесет и осмото лето на Азария Юдиния цар, Захария Иеровоамовът син се въцари над Израиля в Самария, и царува шест месеца.
9 И направи зло пред Господа както направиха отците му; не се отдалечи от греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши.
10 И направи против него съзаклятие Салум Явисовът син, и порази го пред людете и уби го; и въцари се вместо него.
11 А останалите деяния на Захария, ето, писани са в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
12 Това е словото Господне което говори на Ииуя и рече: Синовете ти ще седят на Израилевия престол до четвъртия род. И стана така.
13 И въцари се Салум Явисовът син в тридесет и деветото лето на Озия Юдиния цар, и царува един месец в Самария.
14 И възлезе Манаим Гадиинът син от Терса та дойде в Самария, и порази Салума Явисовия син в Самария, и уби го та се въцари вместо него.
15 А останалите деяния на Салума, и съзаклятието му което направи, ето, писани са в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
16 Тогаз порази Манаим Тапса и всичко що бе в нея, и пределите й от Торса, - понеже му не отвориха, за това я порази, - и всичките в нея непраздни жени разпра.
17 В тридесет и деветото лето на Азария Юдиния цар Манаим Гадиинът син се въцари над Израиля, и царува десет години в Самария.
18 И направи зло пред Господа: не се отдалечи въ всичките си дни от греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши.
19 Тогаз дойде Фул Асирийският цар против земята; и даде Манаим на Фула тисяща таланта сребро за да е с него ръката му та да укрепи царството в ръката му.
20 И прибра Манаим среброто от Израиля, от всичките силни с богатство, петдесет сикли сребърни от всекиго, за да даде на Асирийския цар. И върна се Асирийският цар, и не стоя там в земята.
21 А останалите деяния на Манаима, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
22 И заспа Манаим с отците си; и въцари се вместо него Факия син му.
23 В петдесетото лето на Азария Юдиния цар Факия Манаимовът син се въцари над Израиля в Самария, и царува две години.
24 И направи зло пред Господа: не се отдалечи от греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши.
25 И направи против него съзаклятие Факей Ромелиевът син, полководецът му, та го порази в Самария, във вътрешния царски дом, с Аргова и Арие, като имаше със себе си и петдесет мъже от Галаадците; и уби го та се въцари вместо него.
26 А останалите деяния на Факия, и всичко що направи, ето, писани са в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
27 В петдесет и второто лето на Азария Юдиния цар Факей Ромелиевът син се въцари над Израиля в Самария и царува двадесет години.
28 И направи зло пред Господа: не се отдалечи от греховете на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши.
29 В дните на Факея Израилевия цар дойде Теглат-феласар Асирийският цар та превзе Иион, Авел-вет-мааха, и Янох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилея, всичката Нефталимова земя, и заведе ги пленници в Асирия.
30 И направи Осия синът на Ила съзаклятие против Факея Ромелиевия син та го порази, и го уби, и въцари се вместо него в двадесетото лето на Иотама Озиевия син.
31 А останалите деяния на Факея, и всичко що направи, ето, писани са в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
32 Във второто лето на Факея Ромелиевия син, Израилевия цар, въцари се Иотам, синът на Озия, Юдиния цар.
33 Двадесет и пет години на възраст беше когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Иеруса Садокова дъщеря.
34 И направи което бе право пред Господа: направи по всичко каквото бе направил Озия баща му.
35 Но високите места не се отмахнаха: людете още жъртвуваха и кадяха по високите места. Той съгради високите двери на дома Господен.
36 А останалите деяния на Иотама, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
37 В онези дни начна Господ да проважда против Юда Расина Сирийския цар и Факея Ромелиевия син.
38 А Иотам заспа с отците си, и погребе се с отците си в града на Давида отца си; и въцари се вместо него Ахаз син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25