Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В седемнадесетото лето на Факея Ромелиевия син въцари се Ахаз синът на Иотама Юдиния цар.
2 Двадесет години на възраст бе Ахаз когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; но не направи което бе право пред Господа Бога своего както Давид отец му,
3 но ходи в пътя на Израилевите царе, и даже преведе сина си през огъня според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
4 И жъртвуваше и кадеше по високите места, и по върховете и под всяко зелено дърво.
5 Тогаз възлязоха в Ерусалим на бой Расин Сирийският цар, и Факей Ромелиевът син, Израилевът цар, та обсадиха Ахаза, но не можаха да му надвият.
6 В онова време Расин Сирийският цар тури пак Елат под властта на Сирия, и изпъди Юдеите из Елат; и дойдоха Сирийците в Елат та се населиха там дори до този ден.
7 А Ахаз проводи вестители на Теглат-феласара, Асирийския цар, и рече: Аз съм раб твой и син твой: възлез та ме избави от ръката на Сирийския цар и от ръката на Израилевия цар които станаха върх мене.
8 И взе Ахаз среброто и златото което се намери в дома Господен и в съкровищата на царския дом та ги проводи дар на Асирийския цар.
9 И послуша го Асирийският цар; и възлезе Асирийският цар в Дамаск та го превзе, и пресели народа му в Кир, и Расина уби.
10 И отиде цар Ахаз в Дамаск да посрещне Теглат-феласара, Асирийския цар, и видя олтаря в Дамаск; и проводи цар Ахаз на Урия свещеника подобието на олтаря, и образа му, според всичката му направа.
11 И съгради Урия свещеникът олтаря по всичко що проводи цар Ахаз от Дамаск. Така направи Урия свещеникът доде дойде цар Ахаз от Дамаск.
12 И когато дойде царят от Дамаск, видя царят олтаря; и приближи се царят при олтаря та направи приношение върху него.
13 И изгори всесъжението си и хлебното си приношение, и изля възлиянието си, и поръси кръвта на примирителните си приношения по олтаря.
14 И медния олтар който бе пред Господа пренесе от лицето на дома което е между олтаря и дома Господен, и го тури към северната страна на олтаря.
15 И заповяда цар Ахаз на Урия свещеника и рече: На великия олтар принасяй утренното всесъжение, и вечерното хлебно приношение, и всесъжението на царя, и хлебното негово приношение с всесъжението на всичките люде на земята, и хлебното им приношение, и възлиянията им, и поръси по него всичката кръв на всесъжението и всичката кръв на жъртвата; а медният олтар ще бъде за мене за да питам Господа
16 И направи Урия свещеникът по всичко каквото му заповяда цар Ахаз.
17 И отсече цар Ахаз краищниците на подставите, и дигна изотгоре им омивалницата; и сне морето изотгоре на медните волове които бяха отдолу под него та го тури на каменен помост.
18 И съботния покрив който бяха съградили в дома, и външния вход на царя, премести в дома Господен, заради Асирийския цар.
19 А останалите деяния на Ахаза които стори не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините царе?
20 И заспа Ахаз с отците си, и погребе се с отците си в Давидовия град; и въцари се вместо него Езекия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25