Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 Дванадесет години на възраст бе Манасия когато се въцари, и царува петдесет и пет години в Ерусалим; и името на майка му бе Ефсива.
2 И стори зло пред Господа според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
3 И съгради пак високите места които баща му Езекия бе разорил, и въздигна олтари Ваалу, и направи Ашера както направи Ахаав Израилевът цар; и поклони се на всичкото небесно войнство и служи им.
4 И съгради олтари в дома Господен за който Господ рече: В Ерусалим ще туря името си.
5 И съгради олтари на всичкото небесно войнство вътре в двата двора на дома Господен.
6 И преведе сина си през огъня, още правеше прокобения и гатания, и употребяваше бесовъпрошатели и вълшебници: той направи голямо зло пред Господа та го прогневи.
7 И постави ваяното на Ашерата което направи в дома за който Господ рече на Давида и на Соломона сина му: В този дом, и в Ерусалим който избрах от всичките Израилеви племена, ще положа името си в век;
8 и не ща да поклатя Израилевата нога от земята която дадох на отците им, само ако внимават да правят по всичко що им заповядах, според всичкия закон който слугата ми Мойсей им заповяда.
9 Но не послушаха; и прелъсти ги Манасия да правят по-лошо от езичниците които Господ погуби от лицето на Израилевите синове.
10 И говори Господ чрез ръката на рабите си пророците и рече:
11 Понеже Манасия Юдинът цар стори тези мерзости, по-лоши от всичко което направиха Аморейците които бяха преди него, и чрез идолите си направи още и Юда да съгреши,
12 за това така говори Господ Бог Израилев: Ето, аз навождам таквоз зло на Ерусалим и на Юда щото всеки който чуе за него, ще писнат и двете му уши.
13 И ще простра върху Ерусалим правилото на Самария и мерилото на Ахаавовия дом, и ще избърша Ерусалим както избърсва някой блюдо и, като го избърше, обръща го наопаки.
14 И ще оставя остатътка на наследието си, и ще ги предам в ръката на враговете им; и ще бъдат в разграбване и плен от всичките си врагове,
15 защото сториха зло пред мене, и прогневиха ме, от който ден отците им излязоха из Египет до този ден.
16 Още и кръв неповинна изля Манасия твърде много додето напълни Ерусалим от край до край, освен греха му с който направи да съгреши Юда като стори той зло пред Господа.
17 А останалите деяния на Манасия, и всичко що стори, и грехът му който съгреши, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините царе?
18 Заспа прочее Манасия с отците си, и погребе се в градината на дома си, в градината на Оза; и въцари се вместо него Амон син му.
19 Двадесет и две години на възраст бе Амон когато се въцари, и царува две години в Ерусалим; и името на майка му бе Месулемета, дъщеря на Аруса от Иотева.
20 И стори зло пред Господа както стори баща му Манасия.
21 И ходи в всичките пътища в които ходи баща му, и служи на идолите на които служеше баща му, и поклони им се.
22 И остави Господа Бога на отците си, и не ходи в пътя Господен.
23 И направиха съзаклятие Амоновите раби против него та убиха царя в дома му;
24 а людете на земята избиха всичките що бяха се съзаклели против цар Амона; и людете на земята направиха Иосия сина му цар вместо него.
25 А останалите деяния на Амона колкото направи не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
26 И погребоха го в гроба му в градината на Оза; и въцари се вместо него Иосия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25