Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 Тогаз проводи царят; и събраха при него всичките Юдини и Ерусалимски старейшини.
2 И възлезе царят в дома Господен, и всичките Юдини мъже и всичките Ерусалимски жители с него, и свещениците, и пророците, и всичкий народ от малък до голям; и прочете в слушането им всичките думи на книгата на завета която се намери в дома Господен.
3 И застана царят при стълпа та направи завет пред Господа, да ходи след Господа, да пази заповедите му, и свидетелствата му, и повеленията му с всичко сърдце и всичка душа, та да вършат думите на този завет които са писани в тази книга. И всичкий народ утвърди завета.
4 И заповяда царят на Хелкия великия свещеник, и на свещениците от втория чин, и на дверните стражи да извадят из храма Господен всичките съсъди що бяха наравени за Ваала, и за Ашера, и за всичкото небесно воинство; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и пренесе пепела им в Ветил.
5 И отмахна свещениците идолопоклоници които Юдините царе бяха определили да кадят по високите места в Юдините градове и в околностите на Ерусалим, и тези които кадяха на Ваала, на слънцето, и на луната, и на зодиите, и на всичкото небесно воинство.
6 И изнесе Ашерата из дома Господен вън от Ерусалим, на потока Кедрон, и стри я в прах, и хвърли праха й по гробищата на синовете на народа.
7 И съсипа домовете на мъжеложците които бяха в дома Господен, дето жените тъчеха покрови за Ашера.
8 И доведе всичките свещеници от Юдините градове, и оскверни високите места в които жреците кадяха, от Гева дори до Вирсавее, и съсипа високите места на портата които бяха в входа на дверите на Исуса началника на града, който беше от ляво на градската порта.
9 А свещениците на високите места не възлязоха при олтаря Господен в Ерусалим, но ядяха безквасни между братята си.
10 И оскверни Тофета който бе в дола на Еномовите синове, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня Молоху.
11 И отмахна конете които Юдините царе поставиха на слънцето в входа на дома Господен, при жилището на Натан-мелеха скопеца което бе в Карварин, и изгори с огън колесниците на слънцето.
12 И олтарите които бяха върх покрива на Ахазовата горница, които направиха Юдините царе, и олтарите които направи Манасия в двата двора на дома Господен, събори ги царят и свали ги от там и хвърли праха им в потока Кедрон.
13 И високите места които бяха пред Ерусалим, които бяха от дясно на гората на развращението, които съгради Соломон Израилевът цар за Астарта мерзостта на Сидонците, и за Хамоса мерзостта на Моавците, и за Мелхома мерзостта на Амоновите синове, оскверни царят.
14 И съкруши изтуканите, и изсече Ашерите, и напълни местата им с человечески кости.
15 И олтаря който бе в Ветил, и високото място което направи Иеровоам Наватовът син който направи Израиля да съгреши, и онзи олтар и високото място развали, и изгори високото място, и стри ги в прах, и Ашерата изгори.
16 И когато се обърна Иосия и видя гробищата които бяха там в гората, проводи та взе костите из гробищата, и изгори ги на олтаря, и оскверни го, според словото Господне което прогласи человекът Божий който прогласи тези думи.
17 Тогаз рече: Каква е тая могила която аз гледам? И градските мъже му рекоха: Тя е гробът на человека Божий който дойде от Юда та прогласи тези дела които ти направи против Ветилския олтар.
18 И рече: Оставете го: да не поклати никой костите му. И упазиха костите му с костите на пророка който дойде от Самария.
19 Всичките още домове на високите места които бяха в градовете на Самария, които направиха Израилевите царе за да прогневят Господа, Иосия ги отмахна, и направи им според всичките дела които направи в Ветил.
20 И закла на олтарите всичките жреци от високите места които бяха там, и изгори върх тях человечески кости; и върна се в Ерусалим.
21 Тогаз заповяда царят на всичките люде и рече: Направете пасхата Господу Богу вашему, както е писано в тази книга на завета;
22 защото не стана такваз пасха от дните на съдиите които съдиха Израиля, нито в всичките дни на Израилевите царе и на Юдините царе,
23 каквато стана Господу в Ерусалим тая пасха в осемнадесетото лято на цар Иосия.
24 Отмахна още Иосия и бесовъпрошателите, и вълшебниците, домашните идоли, и кумирите, и всичките мерзости които се видяха в Юдината земя и в Ерусалим, за да свърши думите на закона, писаните в книгата която намери Хелкия свещеникът в дома Господен.
25 И подобен нему не е бил преди него цар който да се е обърнал към Господа с всичкото си сърдце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, според всичкия Мойсеев закон; нито настана след него подобен нему.
26 Но Господ не се повърна от яростта на големия си гняв, защото се разпали гневът му против Юда заради всичките прогневения с които го прогневи Манасия.
27 И рече Господ: И Юда ще отметна от лицето си както отметнах Израиля, и ще отхвърля този град Ерусалим който избрах, и дома за който рекох: Името ми ще бъде там.
28 А останалите деяния на Иосия, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
29 В неговите дни възлезе Фараон Нехао, Египетският цар, против Асирийския цар при реката Евфрат. И отиде цар Иосия да го посрещне; а той като го видя уби го в Магедон.
30 И слугите му го възведоха мъртъв в колесницата от Магедон, и донесоха го в Ерусалим, и заровиха го в гроба му. А людете на тази земя взеха Иоахаза Иосийния син та го помазаха, и направиха го цар вместо баща му.
31 Двадесет и три години на възраст бе Иоахаз когато се въцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.
32 И стори зло пред Господа според всичко що направиха отците му.
33 И затвори го Фараон Нехао в Ривла в земята Емат, за да не царува в Ерусалим; и осъди земята на глоба сто таланата сребро и един талант злато.
34 И направи Фараон Нехао Елиакима Иосийния син цар вместо баща му Иосия, и промени името му в Иоаким, а Иоахаза взе та го заведе в Египет; и умря там.
35 А Иоаким даде Фараону среброто и златото; разписа обаче дан на земята за да даде среброто според заповедта на Фараона: изиска среброто и златото от людете на земята, от всекиго според разписването му, за да даде на Фараона Нехао.
36 Двадесет и пет години бе на възраст Иоаким когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федая от Рума.
37 И направи зло пред Господа според всичко що направиха отците му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25