Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В неговите дни възлезе Навуходоносор Вавилонский цар, и Иоаким му стана раб три години: сетне се отвърна и подигна се против него.
2 И проводи Господ против него Халдейските пълкове, и Сирийските пълкове, и Моавските пълкове, и пълковете на Амоновите синове, и прати ги против Юда за да го съсипят, според словото Господне което говори чрез ръката на рабите си пророците.
3 Наистина с заповед Господня стана това на Юда, за да го отметне от лицето си поради греховете на Манасия, по всичко що бе направил,
4 а още заради неповинната кръв която бе пролял (защото изпълни Ерусалим с неповинна кръв, и не рачи Господ да му прости).
5 А останалите деяния на Иоакима, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
6 И заспа Иоаким с отците си; и въцари се вместо него Иоахин син му.
7 А Египетският цар не излезе вече из земята си; защото Вавилонский цар взе, от Египетската река до реката Евфрат, всичко което беше под властта на Египетския цар.
8 Осемнадесет години бе на възраст Иоахин когато се въцари, и царува три месеца в Ерусалим; и името на майка му бе Неуста, дъщеря на Елнатана от Ерусалим.
9 И направи зло пред Господа по всичко що направи баща му.
10 В онова време възлязоха рабите на Навуходоносора Вавилонския цар върх Ерусалим та обсадиха града.
11 И дойде Навуходоносор Вавилонският цар против града, и рабите му го обсаждаха.
12 И излезе Иоахин Юдинът цар към Вавилонския цар, той и майка му, и рабите му, и началниците му, и скопците му; и хвана го Вавилонският цар в осмото лято на царството си.
13 И извади от там всичките съкровища на дома Господен и съкровищата на царския дом, и съсече всичките златни съсъди които направи Соломон Израилевът цар в храма Господен, както говори Господ.
14 И пресели всичкия Ерусалим, и всичките князове, и всичките силни юнаци, десет тисящи пленници, и всичките дърводелци и ковачи: не остана освен по-сиромашката част от людете на земята.
15 И пресели Иоахина у Вавилон; и майката на царя, и жените цареви, и скопците му, и силните на земята заведе пленници от Ерусалим у Вавилон,
16 и всичките силни мъже седем тисящи, и дърводелците и ковачите, тисяща, всичките юнаци ратници; и заведе ги Вавилонският цар пленници у Вавилон.
17 И Вавилонският цар направи Матания брата на баща му цар вместо него, и промени името му в Седекия.
18 Двадесет и една година бе на възраст Седекия когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.
19 И стори зло пред Господа по всичко що направи Иоаким.
20 Защото от гнева на Господа който се разгневи на Ерусалим и на Юда доде ги отхвърли от лицето си стана това да се подигне Седекия против Вавилонския цар.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25