Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 И в деветото лято на царството му, в деветия месец, в десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор Вавилонският цар, той и всичкото му войнство, против Ерусалим, и разположи стана си против него, и съгради наоколо бойници против него.
2 И градът се обсаждаше дори до единадесетото лето на цар Седекия.
3 И в деветия ден на четвъртия месец гладът се преукрепи в града, и нямаше хляб за людете на мястото.
4 И тъй, градът се развали; и всичките ратни мъже побегнаха през нощ, през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и царят отиде по пътя на полето.
5 А Халдейското войнство погна царя та го стигнаха в полетата на Иерихон; а всичкото му войнство се разпръсна от него.
6 И хванаха царя та го заведоха при Вавилонския цар в Ривла; и изрекоха осъждение против него.
7 И посякоха синовете на Седекия пред очите му, и избодоха очите на Седекия, и като го вързаха с окови заведоха го у Вавилон.
8 А в петия месец, в седмия ден на месеца, на деветнадесетото лято на Навуходоносора Вавилонския цар дойде в Ерусалим Навузардан началникът на телохранителите, раб на Вавилонския цар,
9 та изгори дома Господен, и царския дом, и всичките домове на Ерусалим; и всеки голям дом изгори с огън.
10 И всичкото войнство на Халдейците което бе с началника на телохранителите съсипа Ерусалимските стени наоколо.
11 И остатъка на людете който беше останал в града, и бежанците които прибегнаха при Вавилонския цар, и останалото множество заведе пленници Навузардан началникът на телохранителите.
12 А началникът на телохранителите остави от сиромасите на земята за лозари и земледелци.
13 А медните стълпове които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море което беше в дома Господен Халдейците изломиха та пренесоха медта им у Вавилон;
14 взеха още и котлите, и лопатите, и щипците, и темянниците, и всичките медни съсъди с които ставаше службата.
15 Взе още началникът на телохранителите и кадилниците и тасовете, и каквото беше златно като злато, и каквото сребърно като сребро;
16 двата стълпа, едното море, и подставите които Соломон направи за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.
17 Височината на единия стълп беше осемнадесет лакти; и наглавието което бе върх него медно; а височината на наглавието три лакти; а мрежата и наровете върх наглавието наоколо бяха всичките медни: истото имаше и втория стълп с мрежата.
18 И взе началникът на телохранителите Сараия първия свещеник, и Софония втория свещеник, и тримата дверници.
19 И от града взе едного скопца който беше настоятел на ратните мъже, и пет мъже от предстоещите пред царя които се намериха в града, и писеца, главния на войнствата, който правеше войскосъбранието от народа на мястото, и шестдесет мъже от людете на земята които се намериха в града.
20 И взе ги Навузардан началникът на телохранителите та ги заведе при Вавилонския цар в Ривла.
21 И порази ги Вавилонският цар, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така биде пленен Юда от земята си.
22 А за людете които останаха в Юдината земя, които остави Навуходосносор Вавилонский цар, постави над тях Годолия сина на Ахикама, Сафановия син.
23 И като чуха всичките началници на войнствата, те и мъжете им, че Вавилонский цар постави Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, и Исмаил синът на Натания, и Иоанан синът на Кария, и Сараия синът на Танумета Нетофатеца, и Яазания синът на един Маахатец, те и мъжете им.
24 И закле се Годолия на тях и на мъжете им и рече им: Не бойте се да сте раби на Халдейците: населете се в земята та работете на Вавилонския цар, и ще ви бъде добре.
25 И в седмия месец Исмаил синът на Натания, сина на Елисама, от царското семе, дойде, и имаше с себе си десет мъже, та поразиха Годолия, (и умря,) и Юдеите и Халдейците които бяха с него в Масфа.
26 И станаха всичките люде, от малък до голям, и началниците на войнствата та отидоха в Египет; защото се уплашиха от лицето на Халдейците.
27 А в тридесет и седмото лято от пленението на Иоахина Юдиния цар, в дванадесетия месец, двадесет и седмия ден на месеца, Евил-меродах Вавилонский цар, в лятото, в което се въцари, възвиси от тъмницата главата на Иоахина Юдиния цар,
28 и говори благосклонно с него, и тури престола му отгоре на престола на царете които бяха с него у Вавилон,
29 и промени тъмничните му дрехи; и ядеше той хляб всякога пред него през всичките дни на живота си.
30 И храната му бе всякогашна храна давана нему от царя, дял за всеки ден през всичките дни на живота му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25