Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 И в деветото лято на царството му, в деветия месец, в десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор Вавилонският цар, той и всичкото му войнство, против Ерусалим, и разположи стана си против него, и съгради наоколо бойници против него.
2 И градът се обсаждаше дори до единадесетото лето на цар Седекия.
3 И в деветия ден на четвъртия месец гладът се преукрепи в града, и нямаше хляб за людете на мястото.
4 И тъй, градът се развали; и всичките ратни мъже побегнаха през нощ, през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и царят отиде по пътя на полето.
5 А Халдейското войнство погна царя та го стигнаха в полетата на Иерихон; а всичкото му войнство се разпръсна от него.
6 И хванаха царя та го заведоха при Вавилонския цар в Ривла; и изрекоха осъждение против него.
7 И посякоха синовете на Седекия пред очите му, и избодоха очите на Седекия, и като го вързаха с окови заведоха го у Вавилон.
8 А в петия месец, в седмия ден на месеца, на деветнадесетото лято на Навуходоносора Вавилонския цар дойде в Ерусалим Навузардан началникът на телохранителите, раб на Вавилонския цар,
9 та изгори дома Господен, и царския дом, и всичките домове на Ерусалим; и всеки голям дом изгори с огън.
10 И всичкото войнство на Халдейците което бе с началника на телохранителите съсипа Ерусалимските стени наоколо.
11 И остатъка на людете който беше останал в града, и бежанците които прибегнаха при Вавилонския цар, и останалото множество заведе пленници Навузардан началникът на телохранителите.
12 А началникът на телохранителите остави от сиромасите на земята за лозари и земледелци.
13 А медните стълпове които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море което беше в дома Господен Халдейците изломиха та пренесоха медта им у Вавилон;
14 взеха още и котлите, и лопатите, и щипците, и темянниците, и всичките медни съсъди с които ставаше службата.
15 Взе още началникът на телохранителите и кадилниците и тасовете, и каквото беше златно като злато, и каквото сребърно като сребро;
16 двата стълпа, едното море, и подставите които Соломон направи за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.
17 Височината на единия стълп беше осемнадесет лакти; и наглавието което бе върх него медно; а височината на наглавието три лакти; а мрежата и наровете върх наглавието наоколо бяха всичките медни: истото имаше и втория стълп с мрежата.
18 И взе началникът на телохранителите Сараия първия свещеник, и Софония втория свещеник, и тримата дверници.
19 И от града взе едного скопца който беше настоятел на ратните мъже, и пет мъже от предстоещите пред царя които се намериха в града, и писеца, главния на войнствата, който правеше войскосъбранието от народа на мястото, и шестдесет мъже от людете на земята които се намериха в града.
20 И взе ги Навузардан началникът на телохранителите та ги заведе при Вавилонския цар в Ривла.
21 И порази ги Вавилонският цар, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така биде пленен Юда от земята си.
22 А за людете които останаха в Юдината земя, които остави Навуходосносор Вавилонский цар, постави над тях Годолия сина на Ахикама, Сафановия син.
23 И като чуха всичките началници на войнствата, те и мъжете им, че Вавилонский цар постави Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, и Исмаил синът на Натания, и Иоанан синът на Кария, и Сараия синът на Танумета Нетофатеца, и Яазания синът на един Маахатец, те и мъжете им.
24 И закле се Годолия на тях и на мъжете им и рече им: Не бойте се да сте раби на Халдейците: населете се в земята та работете на Вавилонския цар, и ще ви бъде добре.
25 И в седмия месец Исмаил синът на Натания, сина на Елисама, от царското семе, дойде, и имаше с себе си десет мъже, та поразиха Годолия, (и умря,) и Юдеите и Халдейците които бяха с него в Масфа.
26 И станаха всичките люде, от малък до голям, и началниците на войнствата та отидоха в Египет; защото се уплашиха от лицето на Халдейците.
27 А в тридесет и седмото лято от пленението на Иоахина Юдиния цар, в дванадесетия месец, двадесет и седмия ден на месеца, Евил-меродах Вавилонский цар, в лятото, в което се въцари, възвиси от тъмницата главата на Иоахина Юдиния цар,
28 и говори благосклонно с него, и тури престола му отгоре на престола на царете които бяха с него у Вавилон,
29 и промени тъмничните му дрехи; и ядеше той хляб всякога пред него през всичките дни на живота си.
30 И храната му бе всякогашна храна давана нему от царя, дял за всеки ден през всичките дни на живота му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25