Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 А порокът Елисей повика едного от пророческите синове та му рече: Препаши чреслата си, и вземи в ръката си този съдъд с елея та иди в Рамот-галаад;
2 и когато влезеш там ще видиш там Ииуя сина на Иосафата, Намесиевия син; и ще влезеш та ще го дигнеш от сред братята му, и ще го въведеш в по-вътрешната стая.
3 И вземи съсъда с елея та излей на главата му, и речи: Така говори Господ: Помазах те цар над Израиля. Тогаз отвори вратата и бягай, и не се бави.
4 И отиде юношата, младият пророк, в Рамот-галаад.
5 И когато дойде, ето, началниците на воинството седеха; и рече: Имам слово към тебе, о началниче. И рече Ииуй: Към кого от всички нас? А той рече: Към тебе, началниче.
6 И стана та влезе в дома; и изля елея на главата му и рече му: Така говори Господ Бог Израилев: Помазах те цар над людете Господни, над Израиля.
7 И ще поразиш дома на господаря си Ахаава, за да отмъстя кръвта на рабите си пророците, и кръвта на всичките раби Господни, от ръката на Иезавел;
8 защото всичкий Ахаавов дом ще се изтреби; и ще погубя от Ахаава всичко до крак, и затворения и оставения в Израил;
9 и ще направя дома на Ахаава както дома на Иеровоама Наватовия син, и както дома на Вааса Ахииния син;
10 и Иезавел-псетата ще я изядат в нивата на Иезраел, и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побегна.
11 И излезе Ииуй при рабите на господаря си; и рече му един: Мир ли? Защо дойде при тебе този безумен? А той им рече: Вие познавате человека и говоренето му.
12 И рекоха: Лъжливо е: кажи ни, молим. А той рече: Така и така ми говори и рече: Така говори Господ: Помазах те цар над Израиля.
13 Тогаз побързаха, и като взеха всеки дрехата си туриха ги под него на върха на стъпалата, и възтръбиха с тръба и рекоха: Въцари се Ииуй.
14 И Ииуй синът на Иосафата, Намесиевия син, направи съзаклятие против Иорама. (А Иорам пазеше Рамот-галаад, той и всичкий Израил, от лицето на Азаила Сирийския цар.
15 И върнал се беше цар Иорам за да се изцели в Иезраел от раните които Сирийците му направиха когато ратуваше против Азаила Сирийсия цар.) И рече Ииуй: Ако е вашето мнение с мене, то нека не излезе никой да бяга из града за да отиде да извести това на Иезраел.
16 И възседна Ииуй та отиде в Иезраел; защото Иорам лежеше там. И Охозия Юдинът цар бе слязъл да види Иорама.
17 И стоеше стражът на стълпа в Иезраел, и, като видя четата на Ииуя който идеше, рече: чета гледам. И рече Иорам: Вземи всадник и проводи да ги посрещнеш; и нека попита: Мир ли?
18 Отиде прочее всадник на кон да го посрещне, и рече: Така говори царят: Мир ли? И рече Ииуй: Що имаш ти с мира? завърни се след мене. И извести стражът и рече: Вестителят отиде до тях, и не се върна.
19 И проводи втори всадник на кон, който отиде при тях та рече: Така говори царят: Мир ли? И отговори Ииуй: Що имаш ти с мира? завърни се след мене.
20 И извести стражът и рече: Отиде до тях, и не се върна; а ходенето е както ходенето на Ииуя Намесиевия син, защото ходи като неистов.
21 И рече Иорам: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И излязоха Иорам Израилевий цар и Охозия Юдиний цар, всеки в колесницата си, та отидоха да посрещнат Ииуя, и намериха го в нивата на Навутея Иезраелеца.
22 И като видя Иорам Ииуя, рече: Мир ли, Ииуе? А той отговори: Какъв мир доде се умножават блудовете на Иезавел майка ти, и чарованията й?
23 И завърна Иорам ръцете си та побягна, и думаше на Охозия: Лъст, Охозие!
24 А Ииуй дръпна лъка си та порази Иорама между мишците му; и стрелата излезе през сърдцето му; а той се прегърби в колесницата си.
25 И рече Ииуй на Видкара войводата си: Вземи та го хвърли в частта на Навутея Иезраелеца; защото напомни си, когато аз и ти бяхме яхнали след Ахаава отца му, че Господ произнесе против него това изречение:
26 Ей, видех вчера кръвта на Навутея и кръвта на синовете му, говори Господ; и ще ти направя въздаяние в тази част, говори Господ. Сега прочее дигни, хвърли го в тази част според словото Господне.
27 А Охозия Юдинът цар като видя това побягна през пътя на къщата на градината. И погна след него Ииуй, и рече: Поразете и тогози в колесницата. И поразиха го в изхода на Гур, близу до Ивлеам; и побягна в Магедон, и умря там.
28 И донесоха го рабите му на колесница в Ерусалим, и погребоха го в гроба му с отците му в Давидовия град.
29 А въцарил се бе Охозия над Юда в единадесетото лято на Иорама Ахаавовия син.
30 И дойде Ииуй в Иезраел; и като чу Иезавел тегли стивие на очите си, и украси главата си та надникна през прозореца.
31 И, като влизаше в портата Ииуй, тя рече: Има ли мир Зимрий, убийцата на господаря си?
32 А той подигна лицето си към прозореца и рече: Кой е с мене? кой? и надникнаха към него двама трима скопци.
33 И рече: Хвърлете я долу. И хвърлиха я долу; и пръсна от кръвта й по стената и по конете; и той я стъпка.
34 И като влезе та яде и пи рече: Идете да видите сега тази проклета и я погребете, защото е царска дъщеря.
35 И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен лоба, и нозете, и дланите на ръцете.
36 И върнаха се та му известиха. А той рече: Това е словото Господне което говори чрез раба си Илия Тесвиеца и рече: В нивата на Иезраел ще изядат псетата плъттта на Иезавел;
37 и трупът на Иезавел ще бъде като гной по лицето на полето в нивата на Иезраел, щото да не рекат: Тая е Иезавел.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25