Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Филистимците ратуваха против Израиля; и побегнаха Израилевите мъже от лицето на Филистимците, и паднаха ранени в гората Гелвуе.
2 И в гонението пристигнаха Филистимците Саула и синовете му; и удариха Филистимците Ионатана, и Авинадава, и Мелхисуя, Сауловите синове.
3 И натегваше боят върх Саула, и сполучиха го стрелците, и нарани се от стрелците.
4 И рече Саул на оръженосеца си: Изтръгни меча си та ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не рачи, защото се боеше много. За това взе Саул меча та падна върх него.
5 И като видя оръженосецът му че умря Саул, падна и той на меча си та умря.
6 Така умря Саул и тримата му синове; и всичкий му дом умря заедно.
7 И всичките Израилеви мъже които бяха в дола, като видяха че побягнаха и че Саул и синовете му умряха, тогаз оставиха градовете си та побягнаха; а Филистимците дойдоха та се населиха в тях.
8 И на утрешния ден, когато дойдоха Филистимците за да съблекат убитите, намериха Саула и синовете му паднали на гората Гелвуе.
9 И съблякоха го, и взеха главата му и оръжията му, и разпратиха наоколо в Филистимската земя за да раздадат известие на идолите си и на людете.
10 И положиха оръжията му в дома на боговете си; и в Дагоновия храм приковаха главата му.
11 А когато чуха всичките жители на Явис-галаад всичко що направиха Филистимците на Саула,
12 подигнаха се всичките силни мъже та дигнаха тялото на Саула и телата на синовете му, и донесоха ги в Явис, и погребоха костите им под теревинта на Явис; и постиха седем дни.
13 Така умря Саул за беззаконието си което стори Господу, против словото Господне което не упази, а още защото бе потърсил бесовъпрошател за да се допита,
14 а Господа не попита; затова го умъртви, и върна царството към Давида, Иесеевия син.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29