Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тогава целият Израил се събра при Давида в Хеврон и рекоха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът,
2 И по-напред още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля, и на тебе Господ твоят Бог каза: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над людете Ми Израиля.
3 И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон; и Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля, според Господното слово чрез Самуила.
4 Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим (който бе Евус), гдето бяха жителите на земята, евусците.
5 А жителите на Евус рекоха на Давида: Няма да влезеш тук. Обаче, Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.
6 И рече Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Иоав, Саруиният син, се качи пръв; и стана военачалник.
7 Тогава Давид се засели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град.
8 И той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Иоав поправи останалата част от града.
9 И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.
10 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господното слово относно Израиля.
11 А ето изчислението на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги в едно сражение.
12 И след него бе ахохиецът Елеазар Додовият син, който бе един от тримата силни мъже.
13 Той бе с Давида във Фас-дамим, когато филистимците се събраха за бой там, гдето имаше частица земя пълна с ечемик; и когато людете побягнаха пред филистимците,
14 те застанаха всред нивата и я защищаваха и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.
15 После, трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давида в одоламската пещера; а филистимският стан бе разположен в рафаимската долина.
16 И като беше Давид тогава в канарата, а филистимският гарнизон бе в това време във Витлеем,
17 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата;
18 то тия трима пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давида. Но Давид отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:
19 Да ми не даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на тия мъже, които туриха живота си в опасност? защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.
20 И Иоавовият брат Ависей беше главен между другите трима; защото той като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги и си придоби име между тримата.
21 Между тримата той бе по-славен от двамата, и стана им началник; но не стигна до първите трима.
22 Ванаия, Иодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, - той уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;
23 при това, той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Ванаия слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.
24 Тия неща стори Ванаия, Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.
25 Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не стигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.
26 А силните мъже между войските бяха: Асаил, Иоавовият брат, Елханан, син на Додо от Витлеем,
27 Самот арорецът, Хелис фелонецът,
28 Ирас, син на текоеца Екис, Авезер анатонецът,
29 Сивехай хустанецът, Илай ахохиецът,
30 Маарай нетофатецът, Хелед, син на нетофатеца Ваана,
31 Итай, син на Риваия от Гавая, която принадлежеше на Вениаминовите потомци, Ванаия пиратонецът,
32 Урай от долините Гаас, Авиил арватецът,
33 Азмавет варумецът, Елиава саалвонецът,
34 синовете на Асима гизонеца, Ионатан син на арареца Сагий,
35 Ахиам син на арареца Сахар, Елифал Уровият син,
36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът,
37 Есро кармилецът, Наарай Есвеевият син,
38 Иоил, Натановият брат, Мивар Аргиевият син,
39 Селек амонецът, Нахарай виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син,
40 Ираз иетерецът, Гарив етерецът,
41 Урия хетеецът, Завад Аалаевият син,
42 Адина син на рувимеца Сиза, началник на рувимците, и тридесет души с него,
43 Анан, син на Мааха, Иосафат митнецът,
44 Озия астеротецът, Сама и Еиил синове на Хотама ароирецът,
45 Един син на Симрия, брат му Иоха тисецът,
46 Елиил маавецът, Еривай и Иосавия Елнаамови синове, Етема моавецът,
47 Елиил, Овид и Ясиил месоваецът.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29