Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тогаз се събра всичкий Израил при Давида в Хеврон и рекоха: Ето, кост твоя и плът твоя сме.
2 И по-напред още, когато Саул царуваше, ти беше който извождаше и въвождаше Израиля, и на тебе рече Господ Бог твой: Ти ще пасеш людете ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над людете ми Израиля.
3 И дойдоха всичките Израилеви старейшини при царя в Хеврон; и направи Давид уговор с тях в Хеврон пред Господа; и помазаха Давида за цар над Израиля, според словото Господне чрез Самуила.
4 И отидоха Давид и всичкий Израил в Ерусалим (който бе Иевус), дето бяха Иевусците които живееха в земята.
5 А жителите на Иевус рекоха Давиду: Няма да влезеш тук. Но Давид превзе твърделя Сион: той е Давидовът град.
6 И рече Давид: Който първ удари Иевусците, той ще бъде началник и войвода. И първ възлезе Иоав Саруинът син, и стана началник.
7 И насели се Давид в твърделя; за това се нарече Давидов град.
8 И съгради града околовръст от Мило и наоколо, и поднови Иоав остатъка на града.
9 И Давид напредваше и увеличаваше се, и Господ на Силите бе с него.
10 А тези бяха началниците на крепките които имаше Давид, които се подвизаха с него за царството му с всичкия Израил за да го направят цар, според словото Господне което биде за Израиля.
11 И това е числото на крепките които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновий син, първий чиноначалник: той като ратуваше и махаше копието си против триста, уби ги в един бой.
12 И по него Елеазар Додовий син, Ахохиецът, който бе един от тримата крепки.
13 Той бе с Давида във Фасдамим; и Филистимците се събраха там за бой дето имаше част нива пълна с ечимик; и людете побегнаха от лицето на Филистимците.
14 А те се възправиха всред нивата та я освободиха и поразиха Филистимците; и направи Господ голямо спасение.
15 Слязоха още трима от тридесетте началници в камика при Давида в Одоламската пещера; а станът на Филистимците бе разположен в Рафаимския дол.
16 И Давид тогаз бе в твърделя; а стражата на Филистимците бе тогаз във Витлеем,
17 и пожела Давид вода, и рече: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец който е при портата?
18 И тримата процепиха стана на Филистимците та наляха вода от Витлеемския кладенец който е при портата, и взеха та донесоха на Давида; но Давид не рачи да пие от нея, а направи я възлияние Господу,
19 и рече: Да ми не бъде от Бога моего да сторя това! Кръвта ли на тези мъже да пия които туриха живота си в опасност? защото с опасността на живота си я донесоха. За това не рачи да пие от нея. Това направиха тримата крепки.
20 И Ависей Иоавовът брат беше първий от тримата; и той като махаше с копието си против триста уби ги, и придоби име между тримата.
21 От тримата бе по-славен над двамата, и стана им началник; но не стигна до първите трима.
22 Ванаия, Иодаевът син, син на силен мъж от Кавсеил, който направи много храбрости, той порази двамата лъвовидни Моавски мъже; той още слезе та порази лъв всред рова в снежен ден.
23 Той още порази мъжа Египтянина, мъжа с голям ръст, пет лакти; и в ръката на Египтянина имаше копие като кросно на тъкач; и слезе при него с тояга, и като грабна копието от ръката на Египтянина, уби го с истото му копие.
24 Това направи Ванаия Иодаевът син, и придоби име между тримата крепки.
25 Ето, той биде по-славен от тридесетте, но не стигна до първите трима; и постави го Давид над таинниците си.
26 А крепките на войнствата бяха Асаил Иоавовът брат, Елханан синът на Додо от Витлеем,
27 Самот Арорецът, Хелис Фелонецът,
28 Ирас Екисовът син Текоецът, Авиезер Анатотецът,
29 Сивехай Хусатецът, Илай Ахохиецът,
30 Маарай Нетофатецът, Хелед синът на Ваана Нетофатеца,
31 Итай синът на Ривая от Гавая на Вениаминовите синове, Ванаия Пиратонецът,
32 Урай от доловете Гаас, Авиил Арватецът,
33 Азмавет Варумецът, Елиава Саалвонецът,
34 синовете на Асима Гизонеца, Ионатан синът на Сагия Арареца,
35 Ахиам Сахаровът син Арарецът, Елифал Уровът син,
36 Ефер Мехиратецът, Ахия Фелонецът,
37 Есро Кармилецът, Наарай Есвеовът син,
38 Иоил Натановът брат, Мивар Аргиевът син,
39 Селек Амонецът, Нахарай Виротецът оръженосецът на Иоава Саруиния син,
40 Ирас Иетерецът, Гарив Иетерецът,
41 Урия Хетеецът, Завад Аалаевът син,
42 Адина синът на Сиза Рувимеца, началник на Рувимците, и тридесет с него,
43 Анан синът на Мааха, и Иосафат Митнецът,
44 Озия Астеротецът, Сама и Иеиил синовете на Хотама Ароиреца,
45 Иедиил синът на Симрия, и Иоха брат му Тисецът,
46 Елиил Маавецът, и Иеривай и Иосавия Елнаамовите синове, и Иетема Моавецът,
47 Елиил, и Овид, и Ясиил Месоваецът.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29