Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И ето ония, които дойдоха при Давида в Сиклаг, докато още се затваряше, за да се крие от Саула, Кисовия син; те бяха от силните мъже, които му помагаха във война.
2 Те бяха въоръжени с лъкове, и можеха да си служат и с дясната и с лявата ръка за хвърляне камъни с прашка и за стреляне с лък, и бяха от Сауловите братя, от Вениамина.
3 Началникът беше Ахиезер, после Иоас, синове на гаваатеца Сама; Езиил и Филет, Азмаветови синове; Вераха, анатотецът Ииуй,
4 гаваонецът Исмаия, силен между тридесетте, и над тридесетте; Еремия, Яазаил, Иоанан, гедиротецът Иозавад,
5 Елузай, Еримот, Ваалия, Семария, аруфецът Сафатия,
6 Елкана, Есия, Азареил, Иозер и Ясовеам, Кореовците;
7 и Иоила и Зевадия, синове на Ероама от Гедор.
8 И някои от гадците се отделиха та дойдоха при Давида в канарата в пустинята, мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чиито лица бяха като лъвови лица, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.
9 Те бяха: Езер, първият; Авдия, вторият; Елиав, третият;
10 Мисмана, четвъртият; Еремия, петият;
11 Атай, шестият; Елиил, седмият;
12 Иоанан, осмият; Елзавад, деветият;
13 Еремия, десетият; и Махванай, единадесетият.
14 Тия от гадците бяха военачалници; който беше най-долен, между тях, беше над сто войници, а който беше най-горен, беше над хиляда.
15 Тия бяха, които преминаха Иордан в първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове и разгониха всичките жители на долините към изток и към запад.
16 Също и от вениаминците и юдейците дойдоха при Давида в канарата.
17 А Давид излезе да ги посрещне та им проговори, казвайки: Ако идете при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли за да ме предадете на неприятелите ми, като няма насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и нека изобличи това.
18 Тогава дойде дух на Амасая, главния между началниците, и рече: Твои сме, Давиде, и от към твоя страна Есеев сине! Мир, мир на тебе! мир и на помощниците ти! защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие, и постави ги началници на дружината си.
19 И от Манасия се присъединиха някои към Давида, когато дойде с филистимците на бой против Саула; обаче не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, върнаха го, понеже думаха: Той ще мине към господаря си Саула с опасност за главите ни.
20 А като се връщаше в Сиклаг, присъединиха се към него от Манасия: Адна, Иозавад, Едиил, Михаил, Иозавад, Елиу и Силатай, военачалници на Манасиевите хиляди.
21 Те помогнаха на Давида против разбойниците, защото те всички бяха силни и храбри; и станаха военачалници.
22 Защото от ден на ден прииждаха мъже при Давида, за да му помагат, докле стана голяма войска, като войска Божия.
23 И ето броят на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давида в Хеврон, за да възвърнат нему Сауловото царство според Господното слово:
24 от юдейците шест хиляди и осемстотин щитоносци и копиеносци, въоръжени за бой;
25 от симеонците седем хиляди и сто души, силни и храбри за бой;
26 от левийците, четири хиляди и шестстотин души;
27 а Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,
28 и Садок силен и храбър младеж, и от бащиния му дом двадесет и двама началника;
29 а от вениаминците, Сауловите братя три хиляди души; защото до тогаз по-голямата част от тях бяха поддържали Сауловия дом;
30 от ефремците, двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри, именити мъже от бащиния си дом;
31 от половината Манасиево племе, осемнадесет хиляди души, които се определиха по име да дойдат и направят Давида цар;
32 от исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил, с двестате им началници, и всичките им братя действуващи под тяхна заповед;
33 от Завулона, петдесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да ги поставят в строй с всякакви военни оръжия, и да управляват сражението, с непоколебимо сърце;
34 от Нефталима, хиляда началници, и с тях тридесет и седем хиляди щитоносци и копиеносци;
35 от данците, двадесет и осем хиляди и шестотин мъже, които можеха да се строят за бой;
36 от Асира, четиридесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да я поставят в строй;
37 а оттатък Иордан, от рувимците, от гадците и от половината племе на Манасия, сто и двадесет хиляди души с всякакви военни оръжия за бой.
38 Всички тия военни мъже нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил; така и всички други в Израиля бяха с едно сърце да направят Давида цар.
39 И там бяха с Давида три дни та ядяха и пиеха, защото братята им бяха приготвили за тях.
40 Освен това, и ония, които бяха близо до тях, дори до Исахара, Завулона и Нефталима донесоха им храна с осли, с камили, с мъски и с волове, - храни от брашно, низаници смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце; защото беше веселие в Израил.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29