Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И тези са които дойдоха при Давида в Сиклаг когато още беше затворен поради Саула Кисовия син; и те бяха от крепките които помагаха в боя.
2 оръжени с лъкове, и употребяваха и дясната и лявата ръка за камене и стрели с лъка, които бяха от братята Саулови, от Вениамина:
3 началникът Ахиезер, после Иоас, синове на Сама Гаваатеца; и Иезиил и Фелет Азмаветови синове, и Вераха, и Ииуй Анатотецът,
4 и Исмаия Гаваонецът крепък между тридесетте и над тридесетте, и Иеремия, и Яазаил, и Иоанан, и Иозавад Гедиротецът,
5 Елузай, и Иеримот, и Ваалия, и Семария, и Сафатия Аруфецът,
6 Елкана, и Иесия, и Азареил, и Иоезер, и Ясовееам, Кореевците;
7 и Иоила и Зевадия Иероамовите синове от Гедор.
8 И от Гадците се отделиха някои та дойдоха при Давида у твърдела в пустинята, силни с крепост, мъже за опълчение на бой, щитоносци и копиеносци, и лицата им лица лъвови, а в бързането като сърните по горите.
9 Езер, първий; Авдия, вторий; Елиав, третий;
10 Мисмана, четвъртий; Иеремия, петий;
11 Атай, шестий; Елиил, седмий;
12 Иоанан, осмий; Елзавад, деветий;
13 Иеремия, десетий; Махванай, единадесетий.
14 Тези бяха от Гадовите синове, началници на войнството, един по-малък върху сто, а по-голям върху тисяща.
15 Тези бяха които преминаха Иордан в първия месец когато наводняваше всичките си брегове; и разпръснаха всичките жители на дола към изток и към запад.
16 Дойдоха още в твърделя при Давида от Вениаминовите и Юдините синове.
17 И Давид излезе да ги посрещне, и отговори и рече им: Ако идете при мене с мир за да ми помогнете, сърдцето ми ще бъде съединено с вас, но ако за да ме предадете на неприятелите ми, като няма неправда в ръцете ми, Бог на отците ни да види и да обличи това.
18 И дух облече Амасая, главатаря на началниците, и рече: Твои сме, Давиде, и с тебе, Иесеев сине. Мир, мир тебе! мир и на помощниците ти! защото Бог твой ти помага. Тогаз ги прие Давид, и постави ги началници на пълка си.
19 И от Манасия се припаднаха при Давида когато дойде с Филистимците против Саула за да се бие, но не им помогнаха; защото войводите на Филистимците се съветваха и върнаха го, понеже думаха: Ще припадне при Саула господаря си за беда на главите ни.
20 Като се връщаше в Сиклаг припаднаха при него от Манасия Адна, и Иозавад, и Иедиил, и Михаил, и Иозавад, и Елиу, и Силатай, началници на Манасиините тисящи.
21 и те помогнаха Давиду против разбойниците, защото бяха всичките силни с крепост; и станаха началници на воинството.
22 Защото тогаз, от ден на ден, дохождаха при Давида за да му помогнат, доде стана стан голям като стан Божий.
23 И тези са изброенията на началниците оръжените за бой които дойдоха при Давида в Хеврон за да възвърнат нему царството Саулово според словото Господне:
24 Юдините синове щитоносци и копиеносци, шест тисящи и осемстотин, оръжени за бой;
25 От Симеоновите синове, силни с крепост за бой, седем тисящи и сто,
26 От Левийните синове, четири тисящи и шестстотин;
27 и Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три тисящи и седемстотин,
28 и Садок, млад, силен с крепост, и от дома на отца му двадесет и двама началници;
29 И от Вениаминовите синове, Сауловите братя, три тисящи; защото до тогаз по-голямата им част защищаваше Сауловия дом;
30 И от Ефремовите синове, двадесет тисящи и осемстотин, силни с крепост, именити мъже от отеческия му дом;
31 И от половината Манасийно племе, осемнадесет тисящи, които се нарекоха по име за да дойдат да направят Давида цар.
32 И от Исахаровите синове, мъже разумни в знанието на времената щото да познават що трябваше да прави Израил, началниците им бяха двесте, и всичките им братя под повелението им.
33 От Завулона колкото излязоха на бран опълчаеми на бой с всичките воински оръжия, петдесет тисящи, за опълчение, не с непостоянно сърдце;
34 И от Нефталима, тисяща началници, и с тях щитоносци и копиеносци тридесет и седем тисящи.
35 И от Дановците, мъже опълчаеми на бой, двадесет и осем тисящи и шестотин;
36 И от Асира колкото излязоха на бран за опълчение на бой, четиридесет тисящи.
37 И оттатък Иордан, от Рувимовците, и от Гадовците, и от половината племе на Манасия, с всичките воински оръжия за бой, сто и двадесет тисящи.
38 Всички тези ратници мъже нареждани в опълчение дойдоха с пълно сърдце в Хеврон за да направят Давида цар над всичкия Израил; и всичкият още остатък от Израиля бяха едно сърдце за да направят Давида цар.
39 И там бяха с Давида три дни, и ядяха и пиеха; защото братята им бяха приготвили за тях.
40 А още които бяха близу при тях, дори до Исахара и Завулона и Нефталима, донесоха им храна с осли, и с камили, и с мъски, и с волове, храна брашно, низаници смокви, и сухо грозде, и вино, и елей, и говеда, и овци изобилно; защото беше веселие в Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29