Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И тези са които дойдоха при Давида в Сиклаг когато още беше затворен поради Саула Кисовия син; и те бяха от крепките които помагаха в боя.
2 оръжени с лъкове, и употребяваха и дясната и лявата ръка за камене и стрели с лъка, които бяха от братята Саулови, от Вениамина:
3 началникът Ахиезер, после Иоас, синове на Сама Гаваатеца; и Иезиил и Фелет Азмаветови синове, и Вераха, и Ииуй Анатотецът,
4 и Исмаия Гаваонецът крепък между тридесетте и над тридесетте, и Иеремия, и Яазаил, и Иоанан, и Иозавад Гедиротецът,
5 Елузай, и Иеримот, и Ваалия, и Семария, и Сафатия Аруфецът,
6 Елкана, и Иесия, и Азареил, и Иоезер, и Ясовееам, Кореевците;
7 и Иоила и Зевадия Иероамовите синове от Гедор.
8 И от Гадците се отделиха някои та дойдоха при Давида у твърдела в пустинята, силни с крепост, мъже за опълчение на бой, щитоносци и копиеносци, и лицата им лица лъвови, а в бързането като сърните по горите.
9 Езер, първий; Авдия, вторий; Елиав, третий;
10 Мисмана, четвъртий; Иеремия, петий;
11 Атай, шестий; Елиил, седмий;
12 Иоанан, осмий; Елзавад, деветий;
13 Иеремия, десетий; Махванай, единадесетий.
14 Тези бяха от Гадовите синове, началници на войнството, един по-малък върху сто, а по-голям върху тисяща.
15 Тези бяха които преминаха Иордан в първия месец когато наводняваше всичките си брегове; и разпръснаха всичките жители на дола към изток и към запад.
16 Дойдоха още в твърделя при Давида от Вениаминовите и Юдините синове.
17 И Давид излезе да ги посрещне, и отговори и рече им: Ако идете при мене с мир за да ми помогнете, сърдцето ми ще бъде съединено с вас, но ако за да ме предадете на неприятелите ми, като няма неправда в ръцете ми, Бог на отците ни да види и да обличи това.
18 И дух облече Амасая, главатаря на началниците, и рече: Твои сме, Давиде, и с тебе, Иесеев сине. Мир, мир тебе! мир и на помощниците ти! защото Бог твой ти помага. Тогаз ги прие Давид, и постави ги началници на пълка си.
19 И от Манасия се припаднаха при Давида когато дойде с Филистимците против Саула за да се бие, но не им помогнаха; защото войводите на Филистимците се съветваха и върнаха го, понеже думаха: Ще припадне при Саула господаря си за беда на главите ни.
20 Като се връщаше в Сиклаг припаднаха при него от Манасия Адна, и Иозавад, и Иедиил, и Михаил, и Иозавад, и Елиу, и Силатай, началници на Манасиините тисящи.
21 и те помогнаха Давиду против разбойниците, защото бяха всичките силни с крепост; и станаха началници на воинството.
22 Защото тогаз, от ден на ден, дохождаха при Давида за да му помогнат, доде стана стан голям като стан Божий.
23 И тези са изброенията на началниците оръжените за бой които дойдоха при Давида в Хеврон за да възвърнат нему царството Саулово според словото Господне:
24 Юдините синове щитоносци и копиеносци, шест тисящи и осемстотин, оръжени за бой;
25 От Симеоновите синове, силни с крепост за бой, седем тисящи и сто,
26 От Левийните синове, четири тисящи и шестстотин;
27 и Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три тисящи и седемстотин,
28 и Садок, млад, силен с крепост, и от дома на отца му двадесет и двама началници;
29 И от Вениаминовите синове, Сауловите братя, три тисящи; защото до тогаз по-голямата им част защищаваше Сауловия дом;
30 И от Ефремовите синове, двадесет тисящи и осемстотин, силни с крепост, именити мъже от отеческия му дом;
31 И от половината Манасийно племе, осемнадесет тисящи, които се нарекоха по име за да дойдат да направят Давида цар.
32 И от Исахаровите синове, мъже разумни в знанието на времената щото да познават що трябваше да прави Израил, началниците им бяха двесте, и всичките им братя под повелението им.
33 От Завулона колкото излязоха на бран опълчаеми на бой с всичките воински оръжия, петдесет тисящи, за опълчение, не с непостоянно сърдце;
34 И от Нефталима, тисяща началници, и с тях щитоносци и копиеносци тридесет и седем тисящи.
35 И от Дановците, мъже опълчаеми на бой, двадесет и осем тисящи и шестотин;
36 И от Асира колкото излязоха на бран за опълчение на бой, четиридесет тисящи.
37 И оттатък Иордан, от Рувимовците, и от Гадовците, и от половината племе на Манасия, с всичките воински оръжия за бой, сто и двадесет тисящи.
38 Всички тези ратници мъже нареждани в опълчение дойдоха с пълно сърдце в Хеврон за да направят Давида цар над всичкия Израил; и всичкият още остатък от Израиля бяха едно сърдце за да направят Давида цар.
39 И там бяха с Давида три дни, и ядяха и пиеха; защото братята им бяха приготвили за тях.
40 А още които бяха близу при тях, дори до Исахара и Завулона и Нефталима, донесоха им храна с осли, и с камили, и с мъски, и с волове, храна брашно, низаници смокви, и сухо грозде, и вино, и елей, и говеда, и овци изобилно; защото беше веселие в Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29