Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И съветва се Давид с тисященачалниците и стоначалниците, и с всичките началници:
2 и рече Давид на всичкото Израилево събрание: Ако ви е угодно и е от Господа Бога нашего, нека проводим всякъде на братята си, останалите по всичката Израилева земя, и с тях на свещениците и и на Левитите в градовете им и околностите, за да се съберат при нас;
3 и да донесем при нас ковчега на Бога нашего, защото го не потърсихме в дните на Саула.
4 И всичкото събрание рекоха да направят така; защото това нещо беше угодно пред очите на всичките люде.
5 Тогаз Давид събра всичкия Израил, от Египетския Сихор дори до входа Емат, за да донесат ковчега Божий от Кириатиарим.
6 И възлезе Давид и всичкий Израил във Ваала, в Юдин Кириатиарим, за да дигне от там ковчега на оногоз комуто името се нарича Господ Бог който седи на херувимите.
7 И туриха ковчега Божий на нова колесница от Авинадавовия дом; и Оза и Ахио возеха колесницата.
8 А Давид и всичкий Израил играеха пред Бога с всичка сила, и с песни, и с китари, и с псалтири, и с тъпани, и с кимвали, и с тръби.
9 И като стигнаха до гумното на Хидона, Оза простря ръката си за да придържи ковчега, защото воловете го потресоха.
10 И разпали се гневът Господен против Оза, и порази го защото простря ръката си върх ковчега; и умря там пред Бога.
11 И оскърби се Давид че Господ направи поразение на Оза; и нарече това място Фарез-оза дори до този ден.
12 И уплаши се Давид от Бога онзи ден, и говореше: Как ще донеса при себе си ковчега Божий?
13 И не премести Давид ковчега при себе си в Давидовия град, но го върна в дома Овид-едома Гетеца.
14 И стоя ковчегът Божийтри месеца с домородието на Овид-едома в дома му. И благослови Господ дома на Овид-едома и всичко каквото имаше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29