Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И Хирам Тирският цар проводи посланници Давиду, и кедрови дърва, и зидари, и дърводелци за да му съградят дом.
2 И позна Давид че Господ го постави цар над Израиля, защото царството му се възвиси на високо поради людете му Израиля.
3 И взе Давиде още жени в Ерусалим; и роди Давид още синове и дъщери.
4 И тези са имената на чадата му които му се родиха в Ерусалим: Самуа, и Совав, Натан, и Соломон,
5 и Иевар, и Елисуа, и Елфалет,
6 и Ногах, и Нефег, и Яфия,
7 и Елисама, и Веелиада, и Елифалет.
8 А като чуха Филистимците че Давид се помаза за цар над всичкия Израил, възлязоха всичките Филистимци да търсят Давида; и Давид като чу излезе против тях.
9 И дойдоха Филистимците та се разпростреха в дола Рафаим.
10 И попита Давид Бога и рече: Да възляза ли против Филистимците? И ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез; защото ще ги предам в ръката ти.
11 И възлязоха на Ваал-ферасим, и там ги порази Давид. Тогаз рече Давид: Бог се устреми върх неприятелите ми чрез ръката ми както се устремяват водите; заради това се нарече името на онова място Ваал-ферасим.
12 И там оставиха боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.
13 А Филистимците пак се разпростряха в дола.
14 Заради това пак попита Давид Бога; и Бог му рече: Не възлизай подир тях, но заобиколи ги та нападни върх тях от среща черниците.
15 и когато чуеш шум като от прехождане по върховете на черниците, тогаз да излезеш в боя; защото Бог ще излезе пред тебе за да поразиш Филистимския стан.
16 И направи Давид както му заповяда Бог; и поразиха Филистимския стан от Гаваон до Гезер.
17 И името на Давида излезе по всичките места; и Господ нанесе страха му върх всичките народи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29