Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И Хирам Тирският цар проводи посланници Давиду, и кедрови дърва, и зидари, и дърводелци за да му съградят дом.
2 И позна Давид че Господ го постави цар над Израиля, защото царството му се възвиси на високо поради людете му Израиля.
3 И взе Давиде още жени в Ерусалим; и роди Давид още синове и дъщери.
4 И тези са имената на чадата му които му се родиха в Ерусалим: Самуа, и Совав, Натан, и Соломон,
5 и Иевар, и Елисуа, и Елфалет,
6 и Ногах, и Нефег, и Яфия,
7 и Елисама, и Веелиада, и Елифалет.
8 А като чуха Филистимците че Давид се помаза за цар над всичкия Израил, възлязоха всичките Филистимци да търсят Давида; и Давид като чу излезе против тях.
9 И дойдоха Филистимците та се разпростреха в дола Рафаим.
10 И попита Давид Бога и рече: Да възляза ли против Филистимците? И ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез; защото ще ги предам в ръката ти.
11 И възлязоха на Ваал-ферасим, и там ги порази Давид. Тогаз рече Давид: Бог се устреми върх неприятелите ми чрез ръката ми както се устремяват водите; заради това се нарече името на онова място Ваал-ферасим.
12 И там оставиха боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.
13 А Филистимците пак се разпростряха в дола.
14 Заради това пак попита Давид Бога; и Бог му рече: Не възлизай подир тях, но заобиколи ги та нападни върх тях от среща черниците.
15 и когато чуеш шум като от прехождане по върховете на черниците, тогаз да излезеш в боя; защото Бог ще излезе пред тебе за да поразиш Филистимския стан.
16 И направи Давид както му заповяда Бог; и поразиха Филистимския стан от Гаваон до Гезер.
17 И името на Давида излезе по всичките места; и Господ нанесе страха му върх всичките народи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29