Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И донесоха ковчега Божий та го положиха всред скинията която постави за него Давид; и принесоха всесъжения и примирителни приношения пред Бога.
2 И като свърши Давид да приноси всесъженията и примирителните приношения, благослови людете в името Господне.
3 И раздаде на всеки человек от Израиля от мъж до жена, на всекиго по един хляб, и по една мръвка месо, и по едно млинче.
4 И определи от Левитите да служат пред ковчега Господен, да помануват, и да благодарят, и да хвалят Господа Бога Израилева.
5 Асаф бе първият, и втория нему Захария; после Иеиил, и Семирамот, и Иехиил, и Мататия, и Елиав, и Вааия и Овид-едом, и Иеиил свиреха с псалтири и китари, а Асав с кимвали,
6 а Ванаия и Яазиил свещениците с тръби, всякога пред ковчега на завета Божий.
7 Тогаз първо през онзи ден предаде Давид в ръката на Асафа и на братята му този псалом за да славословят Господа:-
8 Славословете Господа: призивайте името му.
Възвещавайте в народите делата му.
9 Пейте му: песнопейте му:
Говорете за всичките му чудеса.
10 Хвалете се в светото негово име:
Да се весели сърцето на онези които търсят Господа.
11 Търсете Господа и неговата сила:
Търсете лицето му винаги.
12 Поменувайте чудесата му които е направил,
Знаменията му, и съдбите на устата му,
13 Вие семе на неговия раб Израиля,
Синове Яковови, избрани негови.
14 Той е Господ Бог наш
Съдбите му са с всичката земя.
15 Помнете всякога завета му.
Словото което заповяда на тисящи родове,
16 Което завеща Аврааму,
И клетвата му към Исаака,
17 И утвърди го Якову за закон,
Израилю за вечен завет,
18 И рече: Тебе ще дам Ханаанската земя
Дял на наследието ви,
19 Като бяхте малцина на число,
Малцина и пришелци в нея.
20 И прехождаха от народ в народ,
И от царство в други люде.
21 Не остави никого да ги озлоби,
И заради тях царе обличи,
22 И казваше: Да не докачите помазаните ми,
И да не сторите зло на пророците ми.
23 Пейте Господу, всичка земя:
Благовествувайте из ден в ден спасението му.
24 Възвестете между езичниците славата му;
Във всичките народи чудесата му.
25 Защото е велик Господ и много достохвален,
И страшен е над всичките богове.
26 Защото всичките богове на езичниците са суетни;
А Господ направи небесата.
27 Слава и великолепие е пред него,
Сила и радост на мястото му.
28 Принесете Господу, отечествия на народите,
Принесете Господу слава и сила.
29 Принесете Господу славата на името му:
Донесете приношение, и влезте пред него:
Поклонете се Господу с великолепие свято.
30 Бойте се от лицето му, всичка земя:
Вселенната наистина ще е утвърдена, няма да се поклати.
31 Да се веселят небесата, и да се радва земята,
И да говорят между езичниците: Господ царува.
32 Да шуми морето и изпълнението му:
Нека се радват полетата и всичко що е в тях.
33 Тогаз ще се радват дърветата на дъбравата
Пред лицето на Господа, защото иде да съди земята.
34 Славословете Господа, защото е благ,
Защото милостта му е во век;
35 И речете: Спаси ни, Боже на спасението ни,
И събери ни, и избави ни от езичниците,
За да славословим светото твое име,
И да се хвалим с твоята хвала.
36 Благословен Господ Бог Израилев
От века и до века.
И всичките люде рекоха: Амин! И похвалиха Господа.
37 Тогаз остави там пред ковчега на завета Господен Асафа и братята му за да служат пред ковчега всякога, според както трябваше за всеки ден;
38 И Овид-едома и братята му, шестдесет и осем, а Овид-едома сина на Иедутуна, и Оса за вратари;
39 А Садока свещеника и братята му свещениците, пред скинията Господня на високото място което бе на Гаваон
40 за да приносят всесъжение Господу на олтаря на всесъженията всякога заран и вечер, и да правят според всичко що бе писано в закона Господен който заповяда на Израиля;
41 и с тях Емана, и Иедутуна, и другите избрани които се определиха по име, да славословят Господа защото неговата милост е во век;
42 и с тях, с Емана и Иедутуна, тръби и кимвали за онези които трябваше да издават глас, и оръдия за Божиите песни. А синовете Иедутунови бяха вратари.
43 И отидоха си всичките люде, всеки в дома си; и върна се Давид за да благослови дома си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29