Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А след това удари Давид Филистимците и победи ги, и взе Гет и селата муот ръката на Филистимците.
2 И порази Моавците; и станаха Моавците раби подданни Давиду.
3 Порази още Давид Ададезера Совския цар, в Емат, когато отхождаше да постави властта си над реката Евфрат.
4 И взе Давид от него тисяща колесници, и седем тисящи конници, и двадесет тисящи пешаци; и пресече Давид жилите на на всичките коне на колесниците, и упази от тях сто коне.
5 И когато дойдоха Дамасковите Сирийци да помогнат на Ададезера Совския цар, Давид погуби от Сирийците двадесет и две тисящи мъже.
6 И тури Давид стражи в Дамасковата Сирия; и Сирийците станаха раби поданни Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
7 И взе Давид златните щитове които бяха върху рабите на Ададезера та ги донесе в Ерусалим.
8 И от Тиват и от Хун, градове на Ададезера, взе Давид мед твърде много, от която Соломон направи медното море, и стълповете, и медните съсъди.
9 А като чу Той Ематский цар че порази Давид всичката сила на Ададезера Совския цар,
10 проводи Адорама сина си при цар Давид да го поздрави и да го благослови че се е бил с Ададезера и го поразил, (защото Ададезер беше неприятел на Тоя,) и да занесе всякакъв вид съсъди, златни, и сребърни и медни.
11 И тях постави цар Давид Господу със среброто и златото което донесе от всичките народи, от Едом, и от Моав, и от Амоновите синове, и от Филистимците, и от Амалика.
12 И Ависей Саруинът син порази Едомците в дола на солта, осемнадесет тисящи.
13 И тури стражи в Едом; и всичките Едомци станаха раби Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
14 И царуваше Давид над всичкия Израил, и правеше съд и правда на всичките си люде.
15 А Иоав Саруинът син бе над воинството; а Иосафат Ахилудовът син, паметописец;
16 а Садок Ахитововът син и Авимелех Авиатаровът син, свещеници; а Суса, писец;
17 а Ванаия Иодаевът син бе над Херетците и Филетците; а Давидовите синове, първи около царя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29