Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А след това удари Давид Филистимците и победи ги, и взе Гет и селата муот ръката на Филистимците.
2 И порази Моавците; и станаха Моавците раби подданни Давиду.
3 Порази още Давид Ададезера Совския цар, в Емат, когато отхождаше да постави властта си над реката Евфрат.
4 И взе Давид от него тисяща колесници, и седем тисящи конници, и двадесет тисящи пешаци; и пресече Давид жилите на на всичките коне на колесниците, и упази от тях сто коне.
5 И когато дойдоха Дамасковите Сирийци да помогнат на Ададезера Совския цар, Давид погуби от Сирийците двадесет и две тисящи мъже.
6 И тури Давид стражи в Дамасковата Сирия; и Сирийците станаха раби поданни Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
7 И взе Давид златните щитове които бяха върху рабите на Ададезера та ги донесе в Ерусалим.
8 И от Тиват и от Хун, градове на Ададезера, взе Давид мед твърде много, от която Соломон направи медното море, и стълповете, и медните съсъди.
9 А като чу Той Ематский цар че порази Давид всичката сила на Ададезера Совския цар,
10 проводи Адорама сина си при цар Давид да го поздрави и да го благослови че се е бил с Ададезера и го поразил, (защото Ададезер беше неприятел на Тоя,) и да занесе всякакъв вид съсъди, златни, и сребърни и медни.
11 И тях постави цар Давид Господу със среброто и златото което донесе от всичките народи, от Едом, и от Моав, и от Амоновите синове, и от Филистимците, и от Амалика.
12 И Ависей Саруинът син порази Едомците в дола на солта, осемнадесет тисящи.
13 И тури стражи в Едом; и всичките Едомци станаха раби Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
14 И царуваше Давид над всичкия Израил, и правеше съд и правда на всичките си люде.
15 А Иоав Саруинът син бе над воинството; а Иосафат Ахилудовът син, паметописец;
16 а Садок Ахитововът син и Авимелех Авиатаровът син, свещеници; а Суса, писец;
17 а Ванаия Иодаевът син бе над Херетците и Филетците; а Давидовите синове, първи около царя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29