Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,
2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.
4 И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.
5 Фаресови синове: Есрон и Амул.
6 А Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара(; всичко петима.
7 А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.
8 А Етанов син - Азария.
9 А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев.
10 И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.
11 А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;
12 Вооз роди Овида; Овид роди Есея;
13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,
14 четвъртия Натанаил, петия Радай,
15 шестия Осем и седмия Давид.
16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;
17 и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер.
18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.
19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.
20 А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.
21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;
22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.
23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.
24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.
25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.
26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама.
27 А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.
28 И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.
29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.
30 А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен.
31 А син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.
32 А синовете на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;
33 а синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила.
34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;
35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;
36 а Атай роди Натана; Натан роди Завада;
37 Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;
38 Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;
39 Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;
40 Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;
41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.
42 А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.
43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.
44 А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.
45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.
46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза.
47 А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.
48 И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;
49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.
50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,
51 Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща.
52 А на Совала Кириатиаримовия баща синовете бяха Арое и половината от манахатците.
53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.
54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,
55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29