Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А в следващото лето, в което време изхождат царете на бран, Иоав потегли всичката сила на воинството, и разори земята на Амоновите синове, и дойде та обсади Рава; а Давид остана в Ерусалим. И удари Иоав Рава и съсипа я.
2 И взе Давид венеца на царя им от главата му; и намери се тежината му един талант злато, и имаше на него многоценни камени; и положи се на Давидовата глава; и изнесе из града користи твърде много.
3 И людете които бяха в него изведе та ги претри с триони, и с железни дикани , и с топори. И така направи Давид на всичките градове на Амоновите синове. Тогаз се върна Давид и всичките люде в Ерусалим.
4 А след това стана бой в Гезер с Филистимците; тогаз Сивехай Хусатецът порази Сифая, от чадата на Рафа; и победиха се.
5 И пак стана бой с Филистимците; и Елханан Яировът син порази Лаамия брата на Голиата Гетеца; и дървото на копието му бе като кросно на тъкач.
6 И пак стана бой в Гет, дето имаше мъж великотелесен, и пръстите му бяха шест и шест, двадесет и четири; още и той бе роден от Рафа.
7 И унищожи Израиля; а Ионатан синът на Сама, Давидовия брат, го порази.
8 Тези се родиха на Рафа в Гет; и паднаха и чрез ръката на Давида и чрез ръката на рабите му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29