Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А в следващото лето, в което време изхождат царете на бран, Иоав потегли всичката сила на воинството, и разори земята на Амоновите синове, и дойде та обсади Рава; а Давид остана в Ерусалим. И удари Иоав Рава и съсипа я.
2 И взе Давид венеца на царя им от главата му; и намери се тежината му един талант злато, и имаше на него многоценни камени; и положи се на Давидовата глава; и изнесе из града користи твърде много.
3 И людете които бяха в него изведе та ги претри с триони, и с железни дикани , и с топори. И така направи Давид на всичките градове на Амоновите синове. Тогаз се върна Давид и всичките люде в Ерусалим.
4 А след това стана бой в Гезер с Филистимците; тогаз Сивехай Хусатецът порази Сифая, от чадата на Рафа; и победиха се.
5 И пак стана бой с Филистимците; и Елханан Яировът син порази Лаамия брата на Голиата Гетеца; и дървото на копието му бе като кросно на тъкач.
6 И пак стана бой в Гет, дето имаше мъж великотелесен, и пръстите му бяха шест и шест, двадесет и четири; още и той бе роден от Рафа.
7 И унищожи Израиля; а Ионатан синът на Сама, Давидовия брат, го порази.
8 Тези се родиха на Рафа в Гет; и паднаха и чрез ръката на Давида и чрез ръката на рабите му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29