Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тогаз рече Давид: Този е домът на Господа Бога, и този олтарят на всесъжението за Израиля.
2 И заповяда Давид да съберат чужденците които бяха в Израилевиата земя; и постави каменосечци за да изсекат дялани камене за съграденето на дома Божий.
3 Давид приготви и желязо много за гвозде за дверите на вратата и за скобите, и мед много нетеглена,
4 и кедрови дърва безчетни; защото Сидонците и Тиряните донесоха Давиду много кедрови дърва.
5 И рече Давид: Соломон син ми е млад и нежен; и домът който ще се съгради Господу трябва да е крайно великолепен, именит, и славен във всичката вселенна; ще направя прочее приготовение за него. И направи Давид голямо приготвение преди смъртта си.
6 Тогаз повика Соломона сина си та му заповяда да съгради дома на Господа Бога Израилева.
7 И рече Давид Соломону: Сине мой, аз пожелах в сърдцето си да съградя дом за името на Господа Бога моего;
8 но дойде ми слово Господне и рече: много кръв си пролял, и големи боеве си направил: ти няма да съградиш дом за името ми, защото си пролял много кръв на земята пред мене.
9 Ето, ще ти се роди син който ще бъде мъж на спокойствие; и ще го успокоя от всичките му неприятели наколо; защото Соломон ще бъде името му, и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израиля.
10 Той ще съгради дом за името ми; и той ще ми бъде син и аз нему отец; и ще утвърдя престола на царствато му над Израиля до века.
11 Сега, сине мой, Господ да е с тебе; и да благоуспееш та да съгради дома на Господа Бога твоего както говори за тебе.
12 Само Господ да ти даде мъдрост и разум, и да те постави над Израиля, за да съхраняваш закона на Господа Бога твоего.
13 Тогаз ще благоуспееш ако внимаваш да вършиш повеленията и съдбите които Господ заповяда на Мойсея за Израиля: бъди крепък и мъжествен: не бой се, и не се страхувай.
14 И, ето, аз в бедствията си приготвих за дома Господен сто тисящи таланта злато, и тисяща тисяща таланта сребро, а мед и желязо нетеглено, защото е много; и приготвих и дърва и камене; и ти придай на тях.
15 А имаш и работници доста много, каменосечци и зидари и дърводелци, и всякакъв вид изкусни във всяко дело.
16 Златото, среброто, и медта, и желязото са безбройни. Стани та прави; и Господ да е с тебе!
17 Заповяда още Давед на всичките Израилеви князове да помогнат на Соломона сина му, и рече:
18 Не е ли с вас Господ Бог наш, и не даде ли ви успокоение от всякъде? защото предаде в ръката ми жителите на тази земя; и земята се покори пред Господа и пред неговите люде.
19 Дайде прочее сърдцето си и душата си за да търсите Господа Бога вашего; и станете та съградете светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на завета Господен и светите Божии съсъди в дома който ще се съгради за името на Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29