Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тогаз рече Давид: Този е домът на Господа Бога, и този олтарят на всесъжението за Израиля.
2 И заповяда Давид да съберат чужденците които бяха в Израилевиата земя; и постави каменосечци за да изсекат дялани камене за съграденето на дома Божий.
3 Давид приготви и желязо много за гвозде за дверите на вратата и за скобите, и мед много нетеглена,
4 и кедрови дърва безчетни; защото Сидонците и Тиряните донесоха Давиду много кедрови дърва.
5 И рече Давид: Соломон син ми е млад и нежен; и домът който ще се съгради Господу трябва да е крайно великолепен, именит, и славен във всичката вселенна; ще направя прочее приготовение за него. И направи Давид голямо приготвение преди смъртта си.
6 Тогаз повика Соломона сина си та му заповяда да съгради дома на Господа Бога Израилева.
7 И рече Давид Соломону: Сине мой, аз пожелах в сърдцето си да съградя дом за името на Господа Бога моего;
8 но дойде ми слово Господне и рече: много кръв си пролял, и големи боеве си направил: ти няма да съградиш дом за името ми, защото си пролял много кръв на земята пред мене.
9 Ето, ще ти се роди син който ще бъде мъж на спокойствие; и ще го успокоя от всичките му неприятели наколо; защото Соломон ще бъде името му, и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израиля.
10 Той ще съгради дом за името ми; и той ще ми бъде син и аз нему отец; и ще утвърдя престола на царствато му над Израиля до века.
11 Сега, сине мой, Господ да е с тебе; и да благоуспееш та да съгради дома на Господа Бога твоего както говори за тебе.
12 Само Господ да ти даде мъдрост и разум, и да те постави над Израиля, за да съхраняваш закона на Господа Бога твоего.
13 Тогаз ще благоуспееш ако внимаваш да вършиш повеленията и съдбите които Господ заповяда на Мойсея за Израиля: бъди крепък и мъжествен: не бой се, и не се страхувай.
14 И, ето, аз в бедствията си приготвих за дома Господен сто тисящи таланта злато, и тисяща тисяща таланта сребро, а мед и желязо нетеглено, защото е много; и приготвих и дърва и камене; и ти придай на тях.
15 А имаш и работници доста много, каменосечци и зидари и дърводелци, и всякакъв вид изкусни във всяко дело.
16 Златото, среброто, и медта, и желязото са безбройни. Стани та прави; и Господ да е с тебе!
17 Заповяда още Давед на всичките Израилеви князове да помогнат на Соломона сина му, и рече:
18 Не е ли с вас Господ Бог наш, и не даде ли ви успокоение от всякъде? защото предаде в ръката ми жителите на тази земя; и земята се покори пред Господа и пред неговите люде.
19 Дайде прочее сърдцето си и душата си за да търсите Господа Бога вашего; и станете та съградете светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на завета Господен и светите Божии съсъди в дома който ще се съгради за името на Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29