Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И Давид като остаря и се насити с дни, направи Соломона сина си цар над Израиля.
2 И събра всичките Израилеви князове, и свещениците, и Левитите.
3 А Левитите бяха изброени от тридесет години и нагоре; и като се изброиха мъжете един по един , числото им бе тридесет и осем тисящи.
4 От тях, рече Давид, двадесет и четири тисящи да са настоятели в делото на дома Господен; а шест тисящи, надзиратели и съдии;
5 и четири тисящи, вратари; и четири тисящи, които да пеят Господу с оръдията които направих за да хвалят Господа.
6 И раздели ги Давид на отделения според Левийните синове, Гирсона, Каата и Мерария.
7 От Гирсоновците бяха Ладан и Семей.
8 Ладановите синове бяха Иехиил князът, и Зетам, и Иоил, трима.
9 Семеевите синове, Селомит, и Азиил, и Аран, трима. Те бяха началниците на Ладановите отечествия.
10 А Семеевите синове, Яат, Зиза, и Иеус, и Верия. Те бяха Семееви синове, четирма.
11 А Яат бе началникът, и Зиза вторий, а Иеус и Верия нямаха много синове; за това се изброиха купно като едно отечествие.
12 Каатовите синове, Амрам, Исаар, Хеврон, и Озиил, четирма.
13 Амрамовите синове, Аарон и Мойсей; и Аарон бе отделен, той и синовете му, за да осветяват пресветите неща всякога, за да кадят пред Господа, да му служат, и да благославят в името му за всегда.
14 А синовете на Мойсея Божия человек се счислиха с Левийното племе.
15 Синовете на Мойсей бяха Гирсам и Елиазер.
16 От Гирсамовите синове Суваил беше началникът.
17 И Елиезеровът син беше Равия началникът; и нямаше Елиезер други синове, а на Равия синовете бяха премного.
18 От Исааровите синове, Селомит бе началникът.
19 Хевроновите синове бяха Иерия първий, Амария вторий, Яазиил третий, и Иекамеам четвъртий.
20 Озииловите синове, Михей първий, и Иесия вторий.
21 Мерариевите синове, Маалий и Мусий. Маалиевите синове, Елеазар и Кис.
22 А Елеазар умря; и нямаше синове, но дъщери; и взеха ги братята им Кисовите синове.
23 Мусийните синове, Маалий, и Едер, и Иеромот, трима.
24 Те бяха Левийни синове според отеческите си домове, началници на отечествията си според изброението си, изброени по име един по един, които правеха делата на службата на дома Господен, от двадесет години и нагоре.
25 Защото Давид рече: Господ Бог Израилев даде спокойствие на людете си; и ще обитават в Ерусалим за всегда.
26 А Левитите не щат вече да носят скинията и всичките нейни съсъди за службата й.
27 Заради това, според последните думи на Давида, Левийните синове бяха изброени от двадесет години и нагоре;
28 понеже тяхната работа бе да предстояват на Аароновите синове, в слугуването на дома Господен, над дворовете, и над обиталищата, и над очистването на всичките свети неща, и за да вършат слугуването на дома Божий,
29 и за хлябовете на предложението, и за чистото брашно на хлебните приношения, и за безквасните кори, и за нещата в сковрада пържени, и за препържените, и за всякакъв вид мяра,
30 и да стоят всяка заран за да славят и да хвалят Господа, подобно и вечер,
31 и да приносят Господу всичките всесъжения в съботите, и в новомесечията, и в праздниците според числото, според определеното им всякога пред Господа,
32 и да пазят стражата на скинията на събранието, и стражата на светилището, стражата на братята си Аароновите синове в слугуването на дома Господен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29