Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше:
2 от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророкуваше по наредбата на царя;
3 от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей, Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
4 от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;
5 всички тия бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери.
6 Всички тия, под наставлението на баща си, бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.
7 И броят им, заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста и осемдесет и осем души.
8 А те хвърлиха жребия за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.
9 И първият жребий излезе за Асафа, тоест за сина му Иосифа; вторият за Годолия, - той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;
10 третият за Закхура, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
11 четвъртият, за Езрий, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
12 петият, за Натания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
13 шестият, за Вукия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
14 седмият, за Асарила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
15 осмият, за Исаия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
16 деветият, за Матания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
17 десетият, за Семея, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
18 единадесетият, за Азареила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
19 дванадесетият, за Асавия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
20 тринадесетият, за Суваила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
21 четиринадесетият, за Мататия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
22 петнадесетият, за Еримота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
23 шестнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
24 седемнадесетият, за Иосвекаса, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25 осемнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
26 деветнадесетият, за Малотия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
27 двадесетият, за Елиата, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
28 двадесет и първият, за Отира, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
29 двадесет и вторият, за Гидалтия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
30 двадесет и третият, за Маазиота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
31 и двадесет и четвъртият, за Ромамтиезера, - той, синовете му и братята му дванадесет души.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29