Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 За отделенията на вратарите: от Кореевците бе Меселемия Кореевът син, от Асафовите синове.
2 И синове на Меселемия бяха Захария първородний, Иедиил, вторий, Зевадия, третий, Ятниил четвъртий,
3 Елам петий, Иоанан шестий, Елиоинай седмий.
4 И Овид-едомовите синове: Семаия първородний, Иозавад вторий, Иоах третий, и Сахар четвъртий, и Натанаил петий,
5 Амиил шестий, Исахар седмий, Феулатай осмий; защото го Бог благослови.
6 А на сина му Семаия родиха се синове, които имаха власт на отеческия си дом, защото бяха силни с крепост:
7 Семаийните синове: Офний, и Рафаил, и Овид, и Елзават, Ахио, Венхаил, Елиу, и Семахия.
8 Всички тези от Овид-едомовите синове, те и синовете им и братята им от Овид-едома, крепки и достойни за службата, бяха шестдесет и два.
9 А Меселемия имаше синове и братя крепки осемнадесет.
10 А синовете на Оса от Мерарийните синове бяха Симрий първият, (защото не беше първороден, но отец му го направи първ)
11 Хелкия вторий, Тевалия третий, Захария четвъртий: всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет.
12 Помежду им станаха отеделенията на вратарите: началниците на силните държаха наред стражата равно с братята си за да слугуват в дома Господен.
13 А хвърлиха жребие, малък и голям наедно, според отеческия си дом, за всяка врата.
14 И падна жребието на Селемия към изток. Тогаз хвърлиха жребие за сина му Захария, мъдър съветник; и жребието му излезе към север.
15 Овид-едому към юг, а на синовете му, Петасуиим:
16 на Суфима и Оса, към запад, с вратата Салехед, при пътя на възлизането, стража срещу стража.
17 Към изток бяха шестима Левити, към север четирма на ден, към юг четирма на ден и към Асупим по двама:
18 в Парвар към запад, четирма към пътя на възлизането, и двама в Парвар.
19 Тези са отделенията на вратарите между Кореевите синове и Мерарийните синове.
20 А от Левитите, Ахия бе над съкровищата на дома Божий и над съкровищата на посвещенията.
21 Ладановите синове: синовете на Ладана Гирсонеца, началници на отечествията на Ладана Гирсонеца , бяха Иехиил:
22 Иехииловите синове , Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на дома Господен.
23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците, и Озииловците,
24 Суваил синът на Гирсама, Мойсеевия син, бе настоятел над съкровищата.
25 А братята му от Елиезера, на когото син бе Равия, а син негов Исайя, а син негов Иорам; а син негов Зехрии, а син негов Селомит,
26 този Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посвещенията които посветиха цар Давид, и князовете на отечествията, тисященачалниците, и стоначалниците, и началниците на воинството.
27 От боевете и от користите бяха направили посвещение за устроението на дома Господен.
28 И всичко което посветиха Самуил гледачът, и Саул Кисовът син, и Авенир Нировът син, и Иоав Саруинът син, всичкото посвещение бе под ръката на Селомита и на братята му.
29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха за външните дела над Израиля, надзиратели и съдии.
30 От Хевроновците: Асавия и братята му, мъже крепки тисяща и седемстотин, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан към запад за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31 Между Хевроновците началник беше Иерия, между Хевроновците според родовете им, според отечествията. В четиридесетото лято на Давидовото царуване изпитаха се и намериха се между тях силни с крепост в Язир Галаад.
32 И братята му, мъже крепки, бяха две тисящи и седемстотин началници на отечествия, които постави цар Давид над Рувимците, и Гадците, и над половината Манасиино племе за всяко Божие дело и царско дело.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29