Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 За отделенията на вратарите: от Кореевците бе Меселемия Кореевът син, от Асафовите синове.
2 И синове на Меселемия бяха Захария първородний, Иедиил, вторий, Зевадия, третий, Ятниил четвъртий,
3 Елам петий, Иоанан шестий, Елиоинай седмий.
4 И Овид-едомовите синове: Семаия първородний, Иозавад вторий, Иоах третий, и Сахар четвъртий, и Натанаил петий,
5 Амиил шестий, Исахар седмий, Феулатай осмий; защото го Бог благослови.
6 А на сина му Семаия родиха се синове, които имаха власт на отеческия си дом, защото бяха силни с крепост:
7 Семаийните синове: Офний, и Рафаил, и Овид, и Елзават, Ахио, Венхаил, Елиу, и Семахия.
8 Всички тези от Овид-едомовите синове, те и синовете им и братята им от Овид-едома, крепки и достойни за службата, бяха шестдесет и два.
9 А Меселемия имаше синове и братя крепки осемнадесет.
10 А синовете на Оса от Мерарийните синове бяха Симрий първият, (защото не беше първороден, но отец му го направи първ)
11 Хелкия вторий, Тевалия третий, Захария четвъртий: всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет.
12 Помежду им станаха отеделенията на вратарите: началниците на силните държаха наред стражата равно с братята си за да слугуват в дома Господен.
13 А хвърлиха жребие, малък и голям наедно, според отеческия си дом, за всяка врата.
14 И падна жребието на Селемия към изток. Тогаз хвърлиха жребие за сина му Захария, мъдър съветник; и жребието му излезе към север.
15 Овид-едому към юг, а на синовете му, Петасуиим:
16 на Суфима и Оса, към запад, с вратата Салехед, при пътя на възлизането, стража срещу стража.
17 Към изток бяха шестима Левити, към север четирма на ден, към юг четирма на ден и към Асупим по двама:
18 в Парвар към запад, четирма към пътя на възлизането, и двама в Парвар.
19 Тези са отделенията на вратарите между Кореевите синове и Мерарийните синове.
20 А от Левитите, Ахия бе над съкровищата на дома Божий и над съкровищата на посвещенията.
21 Ладановите синове: синовете на Ладана Гирсонеца, началници на отечествията на Ладана Гирсонеца , бяха Иехиил:
22 Иехииловите синове , Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на дома Господен.
23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците, и Озииловците,
24 Суваил синът на Гирсама, Мойсеевия син, бе настоятел над съкровищата.
25 А братята му от Елиезера, на когото син бе Равия, а син негов Исайя, а син негов Иорам; а син негов Зехрии, а син негов Селомит,
26 този Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посвещенията които посветиха цар Давид, и князовете на отечествията, тисященачалниците, и стоначалниците, и началниците на воинството.
27 От боевете и от користите бяха направили посвещение за устроението на дома Господен.
28 И всичко което посветиха Самуил гледачът, и Саул Кисовът син, и Авенир Нировът син, и Иоав Саруинът син, всичкото посвещение бе под ръката на Селомита и на братята му.
29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха за външните дела над Израиля, надзиратели и съдии.
30 От Хевроновците: Асавия и братята му, мъже крепки тисяща и седемстотин, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан към запад за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31 Между Хевроновците началник беше Иерия, между Хевроновците според родовете им, според отечествията. В четиридесетото лято на Давидовото царуване изпитаха се и намериха се между тях силни с крепост в Язир Галаад.
32 И братята му, мъже крепки, бяха две тисящи и седемстотин началници на отечествия, които постави цар Давид над Рувимците, и Гадците, и над половината Манасиино племе за всяко Божие дело и царско дело.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29