Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея;
2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,
4 Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
5 А тия му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила;
6 и Евар, Елисама, Елифалет,
7 Ногах, Нефес, Яфия,
8 Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;
9 всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;
11 негов син, Иорам; негов син, Охозия; негов син, Иоас;
12 негов син, Амасия; негов син, Азария; негов син, Иотам;
13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;
14 негов син, Амон; негов син Иосия.
15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.
17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,
18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,
20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.
21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.
23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.
24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29