Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Синове Юдини: Фарес, Есрон, и Хармий, и Ор, и Совал.
2 И Реаия синът на Совала роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тези са родовете на Сарайците.
3 И тези бяха синовете на отеца на Итам: Иезраел и Иесма, и Иедвас; и името на сестра им Аселелфония,
4 и Фануил отецът на Гедор, и Езер отецът на Хуса. Тези са синовете на Ора първородния на Ефрата, отеца на Витлеем.
5 И Асхор отецът на Текуе имаше две жени, Хала и Наара.
6 И Наара му роди Ахузама, и Ефера, и Темания, и Ахастара: тези бяха синове на Наара.
7 А синовете на Хала: Серет, и Иесуар, и Етнан.
8 И Кос роди Анува, и Совива, и родовете на Ахарила сина на Арума.
9 А Явис беше по-славен от братята си; и майка му нарече името му Явис, и думаше: Понеже го родих в скърб.
10 И призова Явис Бога Израилева и рече: Дано ме благословиш с благословение, и дано разпространиш пределите ми, и ръката ти да е с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И даде му Бог, което поиска.
11 А Хелув брат на Суя роди Махира: той бе отец на Естона.
12 А Естон роди Ветрафа, и Фасея, и Техина отеца на града Наас: тези са мъжете на Риха.
13 И синовете на Кенеза: Готониил и Сараия; а синът на Готониила, Атат.
14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава отеца на дола на дърводелците, защото бяха дърводелци.
15 А синовете на Халева сина Иефониев: Иру, Иле, и Наам; а синът на Ила, Кенез.
16 И синовете на Ялелеила: Зиф, и Зифа, Тирия, и Асареил.
17 А синовете на Езра: Иетер, и Меред, и Ефер, и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, и Самая, и Иесва отеца на Естемо;
18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда отеца на Гедор, и Хевера отеца на Сохо, и Иекутиила отеца на Заноя. И тези са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;
19 и синовете на жена му Одия, сестрата на Нахама, отеца на Кеила, Гармий, и Естемо Маахатеца.
20 А синовете на Симона бяха Амнон, и Рина, Венанан, и Тилон. И синовете на Иесия: Зохет и Вен-зохет.
21 Синовете на Шела сина на Юда бяха Ир отецът на Лиха, и Лаада отецът на Мариса, и родовете на дома на тези които работеха висон в дома на Асвея,
22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Но тези са древни неща.
23 Те бяха грънчарите и които живееха в Нетаим и в Гедира: там живееха с царя за да му работят.
24 Синовете на Симеона бяха: Намуил, и Ямин, Ярив, Зара, и Саул;
25 син негов, Селум; син негов, Мавсам; син негов, Масма.
26 А синовете на Масма: син му, Амуил; син негов, Закхур; син негов, Семей.
27 А Семей роди шестнадесет синове и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи всичкият им род както на Юдините синове.
28 И населиха се във Вирсавее, и Молада, и Асар-суал,
29 и във Вала, и в Есем, и в Толад,
30 и във Ватуил, и в Хорма, и в Сиклаг,
31 и във Вет-мархавот, и в Асар-сусим, и в Вет-вирей, и в Саараим: тези бяха градовете им до царствуването на Давида.
32 И селата им бяха Итам, и Аин, Римон, и Тохен, и Асан, пет града,
33 и всичките им села които бяха около тези градове, дори до Ваал: тези бяха населенията им и родословията им.
34 И Месовав, и Ямлих, и Иоса Амасиевът син,
35 и Иоил, и Ииуй синът на Иосивия, син на Сараия, син на Асиила,
36 и Елиоинай, и Якова, и Иесохаия, и Асаия, и Адиил, и Иесимиил, и Ванаия,
37 и Зиза синът на Сифия, син на Алона, син на Иедаия, син на Симрия, син на Семаия, -
38 тези именно споменатите бяха князове на родовете им; и домът на отците им нарасна премного.
39 И отидоха дори до входа на Гедор към изток на долината за да търсят паша на стадата си.
40 И намериха паша тлъста и добра; и земята бе широка, спокойна, и мирна, защото тези които по-напред живееха там бяха от Хама.
41 И тези писаните по име дойдоха в дните на Езекия Юдиния цар та поразиха шатрите им и Моавците които намериха там, и погубиха ги дори до този ден, и вместо тях населиха се те; защото имаше там паша за стадата им.
42 И някои от тях, от Симеоновите синове, петстотин мъже отидоха в гората Сиир, като си имаха за глава Фелатия, и Неария, и Рафаия, и Озиила, синове на Иесия,
43 та поразиха остатъка на Амаличаните що бе останал, и населиха се там дори до този ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29