Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И синовете на Рувима първородния на Израиля, (защото той бе първородний; но понеже оскверни ложето на отца си първородството му се даде на синовете на Иосифа сина Израилева; и не влезе в родословието според първородството си,
2 защото Юда се преукрепи повече от братята си, щото от него излизаше вождът: първородството обаче, беше на Иосифа,) -
3 синовете на Рувима първородния на Израиля бяха Енох, и Фалу, Есрон, и Хармий.
4 Синове на Иоиля: син негов, Семаия; син негов, Гог; син негов, Семей;
5 син негов, Михей; син негов, Реаия; син негов, Ваал;
6 син негов, Веера, когото пресели Теглат-феласар Асирийският цар: той бе княз на Рувимците.
7 И на братята му според родовете им когато родословието на родовете им се изброи началниците бяха: Иеил, и Захария,
8 и Вела синът на Азаза, син на Сема, син на Иоила: той се насели в Ароир и до Нево и Ваалмеон;
9 и към изток се насели дори до входа на пустинята от Евфрат река; защото скотовете им бяха се умножили в земята Галаад.
10 А в дните на Саула направиха бран против Агаряните, които паднаха чрез ръката им; и населиха се в шатрите им по всичката източна страна на Галаад.
11 И Гадовите синове се населиха срещу тях в земята Васан до Салха:
12 Иоил началникът, и Сафам вторий, и Янай, и Сафат във Васан.
13 И братята им от дома на отците им бяха Михаил, и Месулам, и Сева, и Иорай, и Яхан, и Зия, и Евер, седем.
14 Тези са синовете на Авихаила сина на Урия, син на Яроя, син на Галаада, син на Михаила, син на Иесисая, син на Ядо, син на Вуза.
15 Ахий синът на Авдиила, сина Гуниева, беше началник на дома на отците им.
16 И населиха се в Галаад във Васан, и в селата му, и във всичките околности на Сарон дори до пределите им.
17 Всички тези се изброиха според родословието си в дните на Иотама царя Юдин, и в дните на Иеровоама царя Израилев.
18 Рувимовите синове, и гадците, и половината от Манасийното племе, от силните мъже които носеха щит и нож, и запъваха лък, и бяха обучени на бой бяха четиридесет и четири тисящи и седемстотин и шестдесет които излазяха на бран.
19 И правеха бран против Агаряните и Иетуряните и Нафисците и Нодавците.
20 И укрепиха се против тях; и Агаряните се предадоха в ръцете им, и всички които бяха с тях; защото извикаха към Бога в боя, и послуша ги, понеже уповаха на него.
21 И оплениха скотовете им, камилите им петдесет тисящи, и овци двеста и петдесет тисящи, и осли две тисящи, и души человечески сто тисящи;
22 защото много паднаха умъртвени, понеже боят бе от Бога. И населиха се вместо тях дори до пленението.
23 А синовете на половината Манасийно племе се населиха в онази земя: те нараснаха от Васан до Ваал-ермон, и Санир, и до гората Ермон.
24 а началниците на отеческия им дом бяха тези: Ефер, и Иесий, и Елиил, и Азрил, и Иеремия, и Одуия, и Ядиил, мъже силни с крепост, мъже именити, началници на дома на отците си.
25 И станаха престъпници против Бога на отците си, и блудуваха след боговете на народите на онази земя които погуби Бог от лицето им.
26 За това Бог Израилев подигна духа на Фула Асирийския цар, и духа на Теглат-феласара Асирийския цар, та плени Рувимците и Гадците и половината от Манасийното племе, и заведе ги в Ала, и в Авор, и в Ара, и на реката Гозан, дори до този ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29