Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Синовете на Левия бяха Гирсон, Каат, и Мерарий.
2 И синовете на Каата: Амрам, Исаар, и Хеврон, и Озиил;
3 а чадата на Амрама: Аарон, и Моисей, и Мариам; а синовете на Аарона: Надав, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
4 Елеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя;
5 а Ависуй роди Вукия; а Вукий роди Озия;
6 а Озий роди Зараия; а Зараия роди Мераиота;
7 Мераиот роди Амария; а Амария роди Ахитова;
8 а Ахитов роди Садока; аСадок роди Ахимааса;
9 а Ахимаас роди Азария; а Азария роди Иоанана;
10 а Иоанан роди Азария (той е който свещенствува в храма който съгради Соломон в Ерусалим);
11 а Азария роди Амария; а Амария роди Ахитова;
12 а Ахитов роди Садока; а Садок роди Селума;
13 а Селум роди Хелкия; а Хелкия роди Азария;
14 а Азария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека.
15 А Иоседек отиде в пленението когато Господ направи да бъде пленен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.
16 Левийните синове: Гирсон, Каат, и Мерарий.
17 А имената на Гирсоновите синове са тези: Ливний и Семей.
18 А Каатовите синове бяха Амрам, и Исаар, и Хеврон, и Озиил.
19 Мерариевите синове: Маалий и Мусий. И тези са родовете на Левитите според отеческите им домове:
20 на Гирсона; син негов, Ливний: син негов, Яат; син негов, Зима;
21 син негов, Иоах; син негов, Идо; син негов, Зара; син негов, Иетрай.
22 Каатовите синове: син му, Аминадав; син негов, Корей; син негов, Асир;
23 син негов, Елкана; син негов, Авиасаф; син негов, Асир;
24 син негов, Тахат; син негов, Уриил; син негов, Озия; и син негов, Саул.
25 А Елкановите синове: Амасай, и Ахимот.
26 И Елкана: Елкановите синове: син негов, Суф; и син негов, Нахат;
27 син негов, Елиав; син негов, Иероам; син негов, Елкана.
28 А Самуиловите синове: първородний Иоил, и вторий Авия.
29 Мерариевите синове: Маалий; син негов, Ливний; син негов, Семей; син негов, Ова;
30 син негов, Сама; син негов, Агия; син негов, Асаия.
31 И тези са които постави Давид над службата на песнопението в Господния дом когато ковчегът се успокои,
32 И слугуваха пред скинията, шатъра на събранието, с песнопения доде Соломон съгради дома Господен в Ерусалим; и тогаз те стоеха в службата си според чина си;
33 И тези са които стоеха с чадата си. От Каатовите синове: Еман певецът, син на Иоила, а Иоил син на Самуила,
34 Самуил син на Елкана, Елкана син на Иероама, Иероам син на Елиила, Елиил син на Тоя,
35 Той син на Суфа, Суф син на Елкана, Елкана син на Маата, Маат син на Амасая,
36 Амасай син на Елкана, Елкана син на Иоила, Иоил син на Азария, Азария син на Софония,
37 Софония син на Тахата, Тахат син на Асира, Асир син на Авиасафа, Авиасаф син на Корея,
38 Корей син на Исаара, Исаар син на Каата, Каат син на Левия, сина на Израиля.
39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф син на Варахия, Варахия син на Сама,
40 Сама син на Михаила, Михаил син на Ваасия, Ваасия син на Малхия,
41 Малхия син на Етния, Етний син на Зара, Зара син на Адаия,
42 Адаия син на Етана, Етан син на Зима, Зима син на Семея,
43 Семей син на Яата, Яат син на Гирсона, Гирсон син на Левия.
44 И братята им Мерариевите синове, които бяха от ляво: Етан син на Кисия, Кисий син на Авдия, Авдий син на Малуха,
45 Малух син на Асавия, Асавия син на Амасия, Амасия син на Хелкия,
46 Хелкия син на Амсия, Амсий син на Вания, Ваний син на Самира,
47 Самир син на Маалия, Маалий син на Мусия, Мусий син на Мерария, Мерарий син на Левия;
48 и братята им Левитите, които бяха определени за всичката служба в скинията на Божия дом.
49 А Аарон и синовете му правеха приношение върху олтаря на всесъжението и върху олтаря на темяна, като определени за всичката служба на светая светих и да правят умилостивение за Израиля, по всичко що заповяда Моисей раб Божий.
50 И тези са Аароновите синове: син негов, Елеазар; син негов, Финеес; син негов, Ависуй;
51 син негов, Вукий; син негов, Овий; син негов, Зараия;
52 син негов, Мераиот; син негов, Амария; син негов, Ахитов;
53 син негов, Садок; син негов, Ахимаас.
54 И тези са жилищата им според оградените им села в пределите им, на Аароновите синове от рода на Каатците; защото тям падна жребието.
55 И дадоха им Хеврон в Юдината земя, и предградията му около него.
56 Нивите обаче на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син.
57 А на Аароновите синове дадоха тези Юдини градове: Хеврон града на прибежището, и Ливна и предградията й, и Ятир, и Естемо и предградията му,
58 И Олец и предградията му, Девир и предградията му,
59 и Асан и предградията му, и Витсемес и предградията му,
60 и, от Вениаминовото племе, Гава и предградията й, и Алемет и предградията му, и Анатот и предградията му: всичките им градове, според родовете им, тринадесет града.
61 И на Каатовите синове които оставаха от рода на племето дадоха се с жребие десет града от половината Манасийно племе.
62 И на Гирсоновите синове, според родовете им, от Исахаровото племе, и от Асировото племе, и от Нефталимовото племе, и от Манасийното племе във Васан, тринадесет града.
63 На Мерариевите синове, според родовете им, дадоха се с жребие от Рувимовото племе, и от Гадовото племе, и от Завулоновото племе дванадесет града.
64 И Израилевите синове дадоха на Левитите тези градове и околностите им.
65 И дадоха според жребие от племето на Юдините синове, и от племето на Симеоновите синове, и от племето на Вениаминовите синове тези градове, споменатите според имената им.
66 И някои от родовете на Каатовите синове взеха градове на пределите си от Ефремовото племе.
67 И дадоха им градовете на прибежището: Сихем и предградията му, в гората Ефрем, и Гезер и предградията му,
68 и Иокмеам и предградията му, и Веторон и предградията му,
69 и Еалон и предградията му, и Гетримон и предградията му,
70 и, от половината на Манасийното племе, Анир и предградията му, Вилеам и предградията му: тях дадоха на родовете на останалите Каатови синове.
71 На Гирсоновите синове дадоха, от родовете на половината Манасийно племе, Голан във Васан и предградията му, и Астарот и предградията му;
72 и, от Исахаровото племе, Кедес и предградията му, Даврат и предградията му,
73 Рамон и предградията му, и Аним и предградията му;
74 и, от Асировото племе, Масал и предградията му, и Авдон и предградията му,
75 и Хукок и предградията му, и Роов и предградията му;
76 и, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея и предградията му, и Амон и предградията му, и Кириатаим и предградията му.
77 А на Мерариевите синове които оставаха дадоха, от Завулоновото племе, Римон и предградията му, Тавор и предградията му;
78 а оттатък Иордан при Иерихон, към изток на Иордан, дадоха, от Рувимовото племе, Восор в пустинята и предградията му, и Яса и предградията й,
79 и Кедимот и предградията му, и Мефаат и предградията му;
80 и, от Гадовото племе, Рамот в Галаад и предградията му, и Маханаим и предградията му,
81 и Есевон и предградията му, и Язир и предградията му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29