Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув и Симрон, четирима;
2 а Толови синове: Озий, Рафаия, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давида, числото им бе двадесет и две хиляди и шестотин;
3 а Озиеви синове: Езраия; и Езраиеви синове; Михаил, Авдия, Иоил и Есия, петима, всички началници.
4 И с тях, според поколенията им, според бащините им домове, имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.
5 А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.
6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;
7 а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които се преброиха според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;
8 а Вехерови синове: Земира, Иоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тия бяха Вехерови синове.
9 А броя на родословието им, според поколенията им, бе двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.
10 А Едиилов син бе Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;
11 всички тия Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.
12 А Суфим и Уфим бяха Ирови синове; а Ахиров син бе Усим.
13 Нефталимови синове; Ясиил, Гуний, Есер и Селум внуци на Вала.
14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му; (а наложницата му сирианката роди Махира Галаадовия баща;
15 а Махир взе за жена сестрата на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а името на втория бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.
16 А Махировата жена Мааха роди син и нарече го Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким;
17 и Уламов син бе Ведан. Тия бяха синовете на Галаада, син на Махира, Манасиевия син.
18 А сестра му Амолехет роди Исуда, Авиезера и Маала.
19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.
20 А Ефремови синове: Сутала; негов син, Веред; негов син, Тахат; негов син, Елеада; негов син, Тахат;
21 негов син, Завад; негов син, Сутала; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха защото бяха слезли да отнемат добитъка им.
22 А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат.
23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече го Верия, по причина на нещастието, което се бе случило в дома му;
24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);
25 и негов син бе Рефа; негови синове, Ресеф и Тела; негов син, Тахан;
26 негов син, Ладан; негов син, Амиуд; негов син, Елисама;
27 негов син, Нави; и негов син, Исус.
28 А притежанията им и жилищата им бяха Ветил със селата му, и към изток Нааран и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;
29 а, в пределите на Манасиевите потомци, Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му, и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Иосифа Израилевия син.
30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;
31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.
32 А Хевер роди Яфлета, Сомира и Хотама, и тяхна сестра Суя;
33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тия са Яфлетови синове;
34 а Семирови синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;
35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;
36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,
37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.
38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.
39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.
40 Всички тия бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отборни, силни и храбри, главни първенци. И броят им, според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29