Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А синовете на Исахара бяха: Тола, и Фуа, Ясув, и Симрон, четирма;
2 а синовете на Тола: Озий, и Рафаия, и Иериил, и Ямай, Иевсам, и Самуил, началници на отеческия им дом от Тола, силни с крепост в родовете им; числото им в дните на Давида бе двадесет и две тисящи и шестстотин;
3 а Озиевите синове: Иезраия; и синовете на Иезраия: Михаил, и Авдия, и Иоил, и Иесия, петина, всички началници.
4 И с тях, според родовете им, според отеческите им домове, имаше пълкове войска за бой тридесет и шест тисящи мъже; защото имаха много жени и синове.
5 А братята им, всичките Исахарови домородия, силни с крепост, всичките изброени според родословията си, бяха осемдесет и седем тисящи.
6 Вениаминовите синове: Вела, и Вехер и Иедиил, трима;
7 а синовете на Вела: Есвон, и Озий, и Озиил, и Иеримот, и Ирий, петина, началници на отечески домове, силни с крепост, които се изброиха според родословията си; и бяха двадесет и две тисящи и тридесет и четири;
8 а синовете на Вехера: Земира, и Иоас, и Елиезер, и Елиоинай, и Амрий, и Иеримот, и Авия, и Анатот, и Аламет: всички тези бяха синове на Вехера.
9 А изчислението на родословието им, според домовете им, бе двадесет тисящи и двесте началници на отеческите им домове, силни с крепост.
10 А синът на Иедиила, Валаан; а синовете на Валаана: Иеус, и Вениамин, и Аод, и Ханаана, и Зитан, и Тарсис, и Ахисаар:
11 всички тези синове на Иедиила, началници на отечествия, силни с крепост, бяха седемнадесет тисящи и двесте които можеха да излязят на бой.
12 А Суфам и Уфам, синове на Ира; а Ахиров син, Усим.
13 Синовете на Нефталима: Ясиил, и Гуний, и Иесер, и Селум, синове на Вала.
14 Синовете на Манасия: Асриил, когото жената му роди; (а наложницата му Сириянката роди Махира Галаадовия отец;
15 а Махир взе за жена сестрата на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а на втория името бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.
16 А Мааха Махировата жена роди син и нарече името му Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким;
17 и синът на Улама, Ведан. Тези бяха синовете на Галаада сина на Махира, Манасиевия син.
18 А сестра му Амолехет роди Исуда, и Авиезера, и Маала.
19 А синовете на Семида бяха Ахиан, и Сихем, и Ликхий, и Аниам.
20 А синовете на Ефрема: Сутала; и негов син Веред; негов син Тахат, и негов син Елеада, и негов син Тахат,
21 и негов син Завад, и негов син Сутала, и Езер, и Елеад; а убиха ги Гетските мъже които се родиха в това място, защото слязоха да вземат скотовете им.
22 А Ефрем отец им жали много дни; и дойдоха братята му да го утешат.
23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече името му Верия, понеже се роди в скръб която се случи в дома му;
24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради Веторон, долния и горния, и Узен-сеера;)
25 и негов син бе Рефа; и негови синове Ресеф и Тела, и негов син Тахан,
26 негов син Ладан; негов син Амиуд, негов син Елисама,
27 негов син Нави, негов син Исус.
28 А стяжанията им и жилищата им бяха Ветил и селата му, и към изток Нааран и към запад Гезер и селата му, и Сихем и селата му, дори до Газа и селата й;
29 а, в пределите на Манасийните синове, Ветсав и селата му, Таанах и селата му, Магедон и селата му, Дор и селата му. В тях се населиха синовете на Иосифа сина на Израиля.
30 Асировите синове: Иемна, и Иесуа, и Иесуий, и Верия, и Сера сестра им;
31 а синовете на Верия: Хевер, и Малхиил който е отец на Вирзавит.
32 А Хевер роди Яфлета, и Сомира, и Хотама, и Суя сестра им;
33 а синовете на Яфлета: Фасах, и Вимал, и Асуат: тези са Яфлетови синове;
34 а Сомировите синове: Ахий, и Рога, Иехува, и Арам;
35 а синовете на Елема брата му: Софа, и Иемна, и Селис, и Амал:
36 синовете на Софа: Суа, и Арнефер, и Согал, и Верий, и
Иемра,
37 Восор, и Од, и Сама, и Силса, и Итран, и Веера.
38 А синовете на Иетера: Иефоний, и Фасфа, и Ара.
39 А синовете на Ула: Арах, и Аниил, и Рисия.
40 Всички тези бяха Асирови синове, началници на отечески домове, избрани, силни с крепост, главни князове. И изчислението им, според родословието им, за опълчение на бой беше двадесет и шест тисящи мъже.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29