Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А синовете на Исахара бяха: Тола, и Фуа, Ясув, и Симрон, четирма;
2 а синовете на Тола: Озий, и Рафаия, и Иериил, и Ямай, Иевсам, и Самуил, началници на отеческия им дом от Тола, силни с крепост в родовете им; числото им в дните на Давида бе двадесет и две тисящи и шестстотин;
3 а Озиевите синове: Иезраия; и синовете на Иезраия: Михаил, и Авдия, и Иоил, и Иесия, петина, всички началници.
4 И с тях, според родовете им, според отеческите им домове, имаше пълкове войска за бой тридесет и шест тисящи мъже; защото имаха много жени и синове.
5 А братята им, всичките Исахарови домородия, силни с крепост, всичките изброени според родословията си, бяха осемдесет и седем тисящи.
6 Вениаминовите синове: Вела, и Вехер и Иедиил, трима;
7 а синовете на Вела: Есвон, и Озий, и Озиил, и Иеримот, и Ирий, петина, началници на отечески домове, силни с крепост, които се изброиха според родословията си; и бяха двадесет и две тисящи и тридесет и четири;
8 а синовете на Вехера: Земира, и Иоас, и Елиезер, и Елиоинай, и Амрий, и Иеримот, и Авия, и Анатот, и Аламет: всички тези бяха синове на Вехера.
9 А изчислението на родословието им, според домовете им, бе двадесет тисящи и двесте началници на отеческите им домове, силни с крепост.
10 А синът на Иедиила, Валаан; а синовете на Валаана: Иеус, и Вениамин, и Аод, и Ханаана, и Зитан, и Тарсис, и Ахисаар:
11 всички тези синове на Иедиила, началници на отечествия, силни с крепост, бяха седемнадесет тисящи и двесте които можеха да излязят на бой.
12 А Суфам и Уфам, синове на Ира; а Ахиров син, Усим.
13 Синовете на Нефталима: Ясиил, и Гуний, и Иесер, и Селум, синове на Вала.
14 Синовете на Манасия: Асриил, когото жената му роди; (а наложницата му Сириянката роди Махира Галаадовия отец;
15 а Махир взе за жена сестрата на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а на втория името бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.
16 А Мааха Махировата жена роди син и нарече името му Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким;
17 и синът на Улама, Ведан. Тези бяха синовете на Галаада сина на Махира, Манасиевия син.
18 А сестра му Амолехет роди Исуда, и Авиезера, и Маала.
19 А синовете на Семида бяха Ахиан, и Сихем, и Ликхий, и Аниам.
20 А синовете на Ефрема: Сутала; и негов син Веред; негов син Тахат, и негов син Елеада, и негов син Тахат,
21 и негов син Завад, и негов син Сутала, и Езер, и Елеад; а убиха ги Гетските мъже които се родиха в това място, защото слязоха да вземат скотовете им.
22 А Ефрем отец им жали много дни; и дойдоха братята му да го утешат.
23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече името му Верия, понеже се роди в скръб която се случи в дома му;
24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради Веторон, долния и горния, и Узен-сеера;)
25 и негов син бе Рефа; и негови синове Ресеф и Тела, и негов син Тахан,
26 негов син Ладан; негов син Амиуд, негов син Елисама,
27 негов син Нави, негов син Исус.
28 А стяжанията им и жилищата им бяха Ветил и селата му, и към изток Нааран и към запад Гезер и селата му, и Сихем и селата му, дори до Газа и селата й;
29 а, в пределите на Манасийните синове, Ветсав и селата му, Таанах и селата му, Магедон и селата му, Дор и селата му. В тях се населиха синовете на Иосифа сина на Израиля.
30 Асировите синове: Иемна, и Иесуа, и Иесуий, и Верия, и Сера сестра им;
31 а синовете на Верия: Хевер, и Малхиил който е отец на Вирзавит.
32 А Хевер роди Яфлета, и Сомира, и Хотама, и Суя сестра им;
33 а синовете на Яфлета: Фасах, и Вимал, и Асуат: тези са Яфлетови синове;
34 а Сомировите синове: Ахий, и Рога, Иехува, и Арам;
35 а синовете на Елема брата му: Софа, и Иемна, и Селис, и Амал:
36 синовете на Софа: Суа, и Арнефер, и Согал, и Верий, и
Иемра,
37 Восор, и Од, и Сама, и Силса, и Итран, и Веера.
38 А синовете на Иетера: Иефоний, и Фасфа, и Ара.
39 А синовете на Ула: Арах, и Аниил, и Рисия.
40 Всички тези бяха Асирови синове, началници на отечески домове, избрани, силни с крепост, главни князове. И изчислението им, според родословието им, за опълчение на бой беше двадесет и шест тисящи мъже.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29