Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,
2 четвъртия Ноя и петия Рафа.
3 А Велови синове бяха: Адар, Гира, Авиуд,
4 Ависуй, Неемана, Ахоа,
5 Гира, Сефуфан и Урам.
6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които живееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;
7 с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.
8 А Саараим роди синове в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:
9 от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,
10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.
11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.
12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),
13 и Верия и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.
14 А Ахио, Сасак, Еримот,
15 Зевадия, Арад, Адер,
16 Михаил, Есна и Иоха бяха Вериеви синове;
17 и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,
18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;
19 Яким, Зехрий, Завдий,
20 Елиинай, Силатай, Елиил,
21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове;
22 а Есфан, Евер, Елиил,
23 Авдон, Зехрий, Анан,
24 Анания, Елам, Анатотия,
25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:
26 а Самсерай, Сеария, Готолия,
27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -
28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.
29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха;
30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,
31 Гедор, Ахио, Захер
32 и Макелот, който роди Сама и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.
33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава и Ес-ваала.
34 А Ионатановият син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.
35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.
36 А Ахаз роди Иоада, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.
38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.
39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.
40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29