Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Вениамин роди Вела първородния си, Асвила втория, и Аара третия,
2 Ноя четвъртия, и Рафа петия.
3 А синовете на Вела бяха Адар, и Гира, и Авиуд,
4 и Ависуй, и Нееман, и Ахоа,
5 и Гира, и Сефуфан, и Урам.
6 И тези са Аодови синове, които бяха началници на отечествията на живеещите в Гава, и се преселиха в Манахат:
7 и Нееман, и Ахия, и Гира, който ги пресели, и роди Оза и Ахиуда.
8 А Саараим роди синове в земята Моав като ги отпрати: Усима и Ваара бяха му жени.
9 И роди от Одеса жената си Иовава, и Савия, и Миса, и Малхама,
10 и Иеуса, и Сахия, и Мирма: тези бяха синовете му, началници на отечествия.
11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.
12 А Елфааловите синове бяха Евер, и Мисаам, и Самер, който съгради Оно и Лод и селата му;
13 а Верия и Сема, те бяха началници на отечествия на живеещите в Еалон, те изпъдиха Гетските жители.
14 И Ахио, Сасак, и Иеримот,
15 и Зевадия, и Арад, и Адер,
16 и Михаил, и Иесна, и Иоха, Вериеви синове;
17 и Зевадия, и Месулам, и Езекий, и Хевер,
18 и Есмерай, и Иезлия, и Иовав, Елфаалови синове;
19 и Яким, и Зехрий, и Завдий,
20 и Елиинай, и Силатай, и Елиил,
21 и Адаия, и Вераия, и Симрат, синове на Сомея;
22 и Иесфан, и Евер, и Елиил,
23 и Авдон, и Зехрий, и Анан,
24 и Анания, и Елам, и Анатотия,
25 и Иефадия, и Фануил, Сасакови синове;
26 и Самсерай, и Сеария, и Готолия,
27 и Яресия, и Илия, и Зехрий, Иероамови синове, -
28 те бяха началници на отечествия, началници според родовете им: те се населиха в Ерусалим.
29 А в Гаваон се насели Гаваоновий отец, и името на жена му бе Мааха;
30 а първородний му син бе Авдон, сетне Сур, и Кис, и Ваал, и Надав,
31 и Гедор, и Ахио, и Захер
32 и Макелот който роди Сама; и те се още населиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
33 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, и Мелхисуе, и Авинадава, и Ес-ваала.
34 А Ионатанов син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.
35 А синовете на Михея бяха Фитон, и Мелех, и Тарея, и Ахаз.
36 А Ахаз роди Иоада, а Иоада роди Алемета, и Азмавета, и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
37 а Моса роди Винея; син негов, Рафа; син негов, Елеаса; син негов, Асил.
38 А Асил имаше шестима синове на които имената са тези: Азрикам, Вохеру, и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан: всички тези бяха Асилови синове.
39 А синовете на Иесека брата му бяха Улам първородний му, Иеус вторий и Елифалет третий.
40 А Уламовите синове бяха мъже силни с крепост които запъваха лък, и имаха много синове и синове на синове, сто и петдесет. Всички тези бяха от Вениаминовите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29