Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.
2 А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.
3 И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:
4 Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;
5 и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;
6 и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;
7 а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одуия, Асенуевия син,
8 Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;
9 и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини домове, според бащините им домове.
10 А от свещениците: Едаия, Иоиарив, Яхин
11 и Азария син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;
12 и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,
13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.
14 А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;
15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия Асафовия син;
16 и Авдия син на Сомаия син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.
17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;
18 те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;
19 а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;
20 по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;
21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;
22 всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.
23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.
24 Вратарите бяха на четирите страни, на изток, на запад, на север и на юг.
25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.
26 Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.
27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.
28 И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.
29 Още някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.
30 А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.
31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава жертви.
32 И други от братята им, от потомците на каатците, бяха над присътствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.
33 И от тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друго служене, защото се упражняваха в работата си денем и нощем,
34 Тия бяха началници на бащините домове на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.
35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:
36 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,
37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;
38 а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
39 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.
40 А Ионатановият син бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.
41 А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея
42 и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:
43 и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.
44 А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29