Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Така всичкий Израил се изброи по родословия: и, ето, писани са в Книгата на Израилевите и Юдините Царе. И пленени бидоха у Вавилон поради беззаконията си.
2 И първите жители които бяха в стяжанията им, в градовете им, бяха Израиляните, свещениците, Левитите, и Нетинимите.
3 И в Ерусалим се населиха от Юдитите синове, и от Вениаминовите синове, и от Ефремовите и Манасийните синове:
4 Утай син на Амиуда, сина на Амрия, който бе син на Имрия сина Ваниева, от синовете на Фареса Юдиния син;
5 и от Шелаевците: Асайя първородний, и синовете му;
6 и от синовете на Зара: Иеуил, и братята им, шестстотин и деветдесет;
7 и от Вениаминовите синове: Салу син на Месулама, сина на Одуия сина Асенуева,
8 и Иевния син на Иероама, и Ила син на Озия, сина Михриева, и Месулам син на Сефатия, сина на Рагуила, сина Иевниева;
9 братята им, според родовете им, деветстотин и петдесет и шест: всички тези мъже бяха началници на отечествия според отеческите им домове;
10 а от свещениците: Иедаия, и Ионарив, и Яхин
11 и Азария син на Хелкия, сина на Месулама, който бе син на Садока, сина на Мераиота, сина Ахитовова, началник на дома Божий;
12 и Адаия син на Иероама, сина на Пасхора, сина Мелхиева, и Маасай син на Адиила, сина на Язира който бе син на Месулама, сина на Месилемита сина Емирова,
13 и братята им началници на отеческите им домове, тисяща и седемстотин и шестдесет силни с крепост за делото на службата в дома Божий.
14 и от Левитите: Семаия, син на Асува, сина на Азрикама, сина Асавиева от синовете на Мерария;
15 и Ваквакар, Ерес, и Галал, и Матания син на Михея, сина на Зехрия, сина Асафова;
16 и Авдия син на Семаия, сина на Галала, сина Иедутунова, и Варахия син на Аса, сина на Елкана, който се насели в селата на Нетофатците.
17 а вратарите бяха: Селум, и Акув, и Талмон, и Ахиман, и братята им: Селум беше началник:
18 те дори до нине бяха в царските врата към изток вратари, според пълковете на Левийните синове;
19 а Селум синът на Коре, който бе син на Авиасафа, сина Кореева, и братята му от дома на отца му, Кореевците, бяха, над работата на службата, стражи на вратата на скинията; и отците им, в стана Господен, бяха стражи на входа;
20 и началник над тях по-напред беше Финеес синът на Елеазара, с когото бе Господ;
21 Захария син на Меселемия беше вратар на вратата на скинията на събранието;
22 всички тези, избраните за да са вратари на вратата, бяха двесте и дванадесет. Те бяха изброени по родословия в селата си, които Давид и Самуил гледачът бяха поставили в службата им.
23 И те и синовете им имаха настоятелството на вратата на дома Господен, на дома на скинията, за да вардят по ред.
24 Към четирите ветрища бяха вратарите: към изток, към запад, към север, и към юг.
25 А братята им които бяха по селата им трябваше да дохождат по седем дни в определените времена с тях.
26 Защото тези Левити, четирмата главни вратари, оставаха в службата си, и имаха настоятелството на обиталищата и на съкровищата на дома Божий.
27 И нощуваха около дома Божий, защото стражата бе върх тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.
28 И някои от тях бяха над служебните съсъди, защото по число ги вносяха, и по число ги износяха.
29 От тях още бяха определени над другите съсъди, и над всичките свещени съсъди, и над чистото брашно, и виното, и елея, и ливана, и ароматите.
30 А някои от синовете на свещениците правеха благовонното миро.
31 А Мататия, който бе от Левитите, първородний на Селума Корееца, имаше настоятелството над пържените в сковрада жъртви.
32 И други от братята им, от синовете на Каатците, бяха над хлебовете на предложението за да ги приготвят всяка събота.
33 И от тях бяха певците началници на отечествията на Левитите, които оставаха в обиталищата свободни, защото се упражняваха в това дело деня и нощя.
34 Тези бяха началници на отечествията на Левитите, началници според родовете им: те обитаваха в Ерусалим.
35 А в Гаваон се насели Гаваоновът отец Иеил; и името на жена му бе Мааха;
36 а първородний му син бе Авдон, после Сур, и Кис, и Ваал, и Нир, и Надав,
37 и Гедор, и Ахио, и Захария, и Макелот;
38 а Макелот роди Симеама; още и те се населиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
39 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, и Мелсисуя, и Авинадава, и Есваала.
40 А синът на Ионатана бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.
41 А синовете на Михея бяха Фитон, и Мелех, и Тарея
42 и Ахаз който роди Яра; а Яра роди Алемета, и Азмавета, и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
43 а Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; син негов, Елеаса; негов син, Асил.
44 А Асил имаше шестина синове на които имената са тези Азрикам, Вохеру, и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан те бяха Асилови синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29