Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И като дойде Ровоам в Ерусалим, събра Юдиния и Вениаминовия дом сто и осемдесет тисящи избрани ратници за да направят бой против Израиля за да възвърнат царството Ровоаму.
2 Биде обаче слово Господне към Семаия человека Божия и рече:
3 Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдиния цар, и на всичкия Израил в Юда и въ Вениамин, и кажи.
4 Така говори Господ: Не възлизайте, нито ратувайте против братята си: върнете се всеки в дома си, защото от мене стана това нещо. И послушаха думите Господни та се върнаха, и не отидоха против Иеровоама.
5 И насели се Ровоам в Ерусалим, и съгради градове съ стени в Юда.
6 И съгради Витлеем, и Итам, и Текуе,
7 и Ветсур, и Сохо, и Одолам,
8 и Гет, и Мариса, и Зиф,
9 и Адораим, и Лахис, и Азика,
10 и Сарая, и Еалон, и Хеврон, които са в Юда и въ Вениамин, оградени градове.
11 И укрепи стражите, и тури в тях войводи, и влагалища за храна и елей и вино.
12 И въ всеки град тури щитове и копия, и укрепи ги твърде много. И под него бяха Юда и Вениамин.
13 И свещениците и Левитите които бяха в всичкия Израил събраха се при него от всичките си предели.
14 Защото Левитите оставиха предградията си и стяжанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Иеровоам и синовете му бяха ги изпъдили от да свещенствуват Господу.
15 (И постави си той свещеници за високите места, и за бесовете, и за телетата които направи.)
16 И след тях, колкото от всичките Израилеви племена дадоха сърдцата си да търсят Господа Бога Израилева дойдоха в Ерусалим за да жъртвуват Господу Богу на отците си.
17 И укрепиха Юдиното царство, и укрепиха Ровоама Соломоновия син, три години, защото три години ходиха в пътя на Давида и на Соломона.
18 И взе си Ровоам жена Маелета дъщеря на Иеримота Давидовия син, и Авихаила дъщеря на Елиава Иесеевия син,
19 която му роди синове: Иеуса, и Самария, и Заама.
20 А подир нея взе Мааха Авесаломовата дъщеря, която му роди Авия, и Атая, и Зиза и Селомита.
21 И възлюби Ровоам Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и от наложниците си; (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем синове и шестдесет дъщери;)
22 и постави Ровоам Авия син на Мааха княз да началствува над братята си, защото мислеше да го направи цар.
23 И разумно като правеше, разсея всичките си синове по всичките Юдини и Вениаминови места, въ всеки ограден град, и даде им храна с изобилие. И поиска много жени.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36