Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И като утвърди Ровоам царството си и се укрепи, остави закона Господен и всичкий Израил с него.
2 И в петото лето на Ровоамовото царство Сисак Египетският цар възлезе против Ерусалим, (понеже направиха беззаконие пред Господа,)
3 с тисяща и двесте колесници и шестдесет тисящи конници; и людете които дойдоха с него от Египет бяха безбройни, Ливийци, Сукияни, и Етиопяни.
4 И като превзе Юдините оградени градове дойде до Ерусалим.
5 Тогаз пророк Семаия дойде при Ровоама и при князовете на Юда що бяха се събрали в Ерусалим поради страха от Сисака та им рече: Така говори Господ: Вие ме оставихте; за това ви оставям и аз в ръката на Сисака.
6 И смириха се Израилевите князове и царят, и говореха: Праведен е Господ.
7 И когато видя Господ че се смириха, биде слово Господне към Семаия и казваше: Те се смириха: няма да ги изтребя, но ще им дам някакво избавление; и яростта ми няма да се излее върх Ерусалим чрез Сисаковата ръка.
8 Но ще му станат раби, за да познаят слугуването на мене и слугуването на земните царства.
9 И възлезе Сисак Египетският цар против Ерусалим та взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом: всичко взе; взе още златните щитове които направи Соломон.
10 А вместо тях направи цар Ровоам медни щитове, и предаде ги в ръцете на началниците на телохранителите които вардеха входа на царския дом.
11 И когато влазяше царят в дома Господен, телохранителите дохождаха та ги вземаха, и пак ги доносяха в жилището на телохранителите.
12 И като се смири, повърна се от него гневът Господен за да го не разори конечно; защото имаше още добри неща в Юда.
13 И укрепи се цар Ровоам в Ерусалим, и царуваше; защото Ровоам бе на възраст четиридесет и една година когато се въцари, и царува седемнадесет години в Ерусалим, в града който Господ избра от всичките Израилеви племена за да положи името си там. И името на майка му бе Наама Амонка.
14 И стори зло, понеже не оправи сърдцето си за да търси Господа.
15 А деянията на Ровоама, първите и последните, не са ли писани в Книгата на Семаия пророка и на Идо гледача в родословията? А имаше всякога боеве между Ровоама и Иеровоама.
16 И заспа Ровоам с отците си, и погребе се в Давидовия град; и въцари се вместо него Авия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36