Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И като утвърди Ровоам царството си и се укрепи, остави закона Господен и всичкий Израил с него.
2 И в петото лето на Ровоамовото царство Сисак Египетският цар възлезе против Ерусалим, (понеже направиха беззаконие пред Господа,)
3 с тисяща и двесте колесници и шестдесет тисящи конници; и людете които дойдоха с него от Египет бяха безбройни, Ливийци, Сукияни, и Етиопяни.
4 И като превзе Юдините оградени градове дойде до Ерусалим.
5 Тогаз пророк Семаия дойде при Ровоама и при князовете на Юда що бяха се събрали в Ерусалим поради страха от Сисака та им рече: Така говори Господ: Вие ме оставихте; за това ви оставям и аз в ръката на Сисака.
6 И смириха се Израилевите князове и царят, и говореха: Праведен е Господ.
7 И когато видя Господ че се смириха, биде слово Господне към Семаия и казваше: Те се смириха: няма да ги изтребя, но ще им дам някакво избавление; и яростта ми няма да се излее върх Ерусалим чрез Сисаковата ръка.
8 Но ще му станат раби, за да познаят слугуването на мене и слугуването на земните царства.
9 И възлезе Сисак Египетският цар против Ерусалим та взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом: всичко взе; взе още златните щитове които направи Соломон.
10 А вместо тях направи цар Ровоам медни щитове, и предаде ги в ръцете на началниците на телохранителите които вардеха входа на царския дом.
11 И когато влазяше царят в дома Господен, телохранителите дохождаха та ги вземаха, и пак ги доносяха в жилището на телохранителите.
12 И като се смири, повърна се от него гневът Господен за да го не разори конечно; защото имаше още добри неща в Юда.
13 И укрепи се цар Ровоам в Ерусалим, и царуваше; защото Ровоам бе на възраст четиридесет и една година когато се въцари, и царува седемнадесет години в Ерусалим, в града който Господ избра от всичките Израилеви племена за да положи името си там. И името на майка му бе Наама Амонка.
14 И стори зло, понеже не оправи сърдцето си за да търси Господа.
15 А деянията на Ровоама, първите и последните, не са ли писани в Книгата на Семаия пророка и на Идо гледача в родословията? А имаше всякога боеве между Ровоама и Иеровоама.
16 И заспа Ровоам с отците си, и погребе се в Давидовия град; и въцари се вместо него Авия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36