Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И заспа Авия с отците си, и погребоха го в Давидовия град; а вместо него се въцари Аса син му. В неговите дни земята му се утиши десет години.
2 И направи Аса което бе добро и право пред Господа Бога своего.
3 Защото махна олтарите на чуждите богове и високите места, и изтроши идолите, и изсече Ашерите.
4 И рече на Юда да търсят Господа Бога на отците си, и да изпълняват закона и заповедите му.
5 Махна още от всичките Юдини градове високите места и кумирите на слънцето; и утиши се царството пред него.
6 И съгради крепки градове в Юда, защото се утиши земята; и нямаше той бран в онези години, понеже му даде Господ покой.
7 За това рече на Юда: Да съградим тези градове, и да направим за тях стени и стълпове, порти и вереи, доде сме господари на таз цемя; понеже потърсихме Господа Бога нашего, потърсихме го, и даде ни покой от всякъде. И съградиха и успяха.
8 А имаше Аса воинство от Юда триста тисящи които носеха щитове и копия, а от Вениамина двесте и осемдесет тисящи стрелци които носеха щитчета: всички тези бяха силни с крепост.
9 А излезе против тях Зара Етиопянинът с воинство сто тми и с триста колесници и дойде дори до Мариса.
10 И излезе Аса против него, та се опълчиха на бой в дола Сефата, при Мариса.
11 И извика Аса към Господа Бога своего и рече: Господи, не е нищо пред тебе да помагаш на тези които са мнозина или на тези които нямат никаква сила: помогни нам, Господи Боже наш; защото на тебе уповахме, и с твоето име идем против това множество. Господи, ти си Бог наш: да се не преукрепи человек против тебе.
12 И порази Господ Етиопяните пред Аса и пред Юда; и побегнаха Етиопяните.
13 А Аса и людете които бяха с него гониха ги дори до Герар; и паднаха от Етиопяните толкоз, щото не могоха вече да се съвземат, защото се изтриха пред Господа и пред неговото воинство; и взеха користи твърде много.
14 И поразиха всичките градове около Герар, защото страхът Господен нападна върх тях; и оплениха всичките градове, защото имаше в тях користи твърде много.
15 Поразиха още и шатрите на скотовете, и взеха много овци и камили, и върнаха се в Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36