Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Тогаз дойде Дух Божий на Азария Одидовия син;
2 и излезе да посрещне Аса и рече му: чуйте ме, Асо и всички Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато вие сте с него; и ако го търсите, ще се намери у вас; ако ли го оставите, ще ви остави.
3 Много време стоя Израил без истиннаго Бога, и без свещеник поучаващ, и без закон;
4 но когато в утеснението си се обърнаха към Господа Бога Израилева и го потърсиха, намери им се.
5 И в онези времена нямаше мир на изходещия и на входещия, но бяха големи метежи между всичките жители на местата.
6 И съкрушаваше се народ от народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво утеснение.
7 А вие се укрепявайте, и да не ослабват ръцете ви; защото ще има мъзда за делото ви.
8 И когато чу Аса тези думи и пророчеството на Одида пророка, укрепи се, и отмахна мерзостите от всичката земя на Юда и на Вениамина и от градовете които бе взел от гората Ефрем, и поднови олтаря Господен който е отпред на предхрамието Господне.
9 И събра всичкия Юда и Вениамина, и които живееха с тях пришелци от Ефрема и Манасия и от Симеона; защото мнозина от Израиля прибягнаха при него като видяха че Господ неговий Бог бе с него.
10 И събраха се в Ерусалим в третия месец, в петнадесетото лето на царуването на Аса.
11 И принесоха жъртви Господу в онзи ден от користите които донесоха, седемстотин говеда и седем тисящи овци.
12 И влязоха в завет да потърсят Господа Бога на отците си с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
13 и всеки който не потърси Господа Бога Израилева да се умъртвява от малък до голям, от мъж до жена.
14 И заклеха се Господу с голям глас, и с възклицание, и с тръби, и с рогове.
15 И всичкий Юда се развесели заради клетвата; защото се заклеха с всичкото си сърдце, и потърсиха го с всичката си воля, и намери им се. И даде им Господ покой от всякъде.
16 А още и майка си Мааха отхвърли цар Аса от да е царица, понеже направи идол на Ашера; и насече Аса идола й, и стри го, и изгори го в потока Кедрон.
17 Но високите места не се отмахнаха от Израиля; сърдцето обаче на Аса бе съвършено през всичките му дни.
18 И донесе в дома Божий посвещенията на отца си, и своите си посвещения, сребро, и злато, и съсъди.
19 И не стана бран до тридесет и петото лето на царуването на Аса.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36