Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А въцари се вместо него Иосафат син му, и укрепи се против Израиля;
2 И тури сили в всичките оградени Юдини градове, и постави стражи в Юдината земя и в Ефремовите градове които бе превзел Аса баща му.
3 И Господ бе с Иосафата, понеже ходи в първите пътища на Давида отца си и не потърси Ваалимите,
4 но Бога на отца си потърси, и в неговите заповеди ходи, а не според делата на Израиля.
5 За това утвърди Господ царството в ръката му; и всичкий Юда даде дарове на Иосафата; и придоби богатство и голяма слава.
6 И възвиси се сърдцето му в пътищата Господни; и още отмахна високите места и Ашерите от Юда.
7 А в третото лето от царуването си проводи началниците си Венхаила, и Авдия, и Захария, и Натанаила, и Михаия за да поучават в Юдините градове,
8 и с тях Левитите Семаия, и Натанаия, и Зевадия, и Асаила, и Семирамота, и Ионатана, и Адония, и Товия, и Товадония, Левитите, и с тях Елисама и Иорама свещениците.
9 И поучаваха в Юда имаще съ себе си книгата на закона Господен, и обхождаха всичките Юдини градове та поучаваха людете.
10 И нападна страх Господен на всичките царства на земите които бяха около Юда; и не ратуваха против Иосафата.
11 И от Филистимците донесоха дарове на Иосафата, и дан сребро: Аравяните още му докараха стада, овни седем тисящи и седемстотин и ярци седем тисящи и седемстотин.
12 И напредваше Иосафат и се увеличаваше твърде много; и съгради в Юда твърдели и градове на житници.
13 И имаше много работа в Юдините градове, и мъже ратници, силни с крепост, в Ерусалим.
14 А изчислението им бе това, според домовете на отечествията им: от Юда, тисященачалници: Адна началникът, и с него силни с крепост триста тисящи;
15 И след него Иоанан началникът, и с него двесте и осемдесет тисящи;
16 И след него Амасия Зехриевът син, който доброволно принесе себе си Господу, и с него двесте тисящи силни с крепост.
17 А от Вениамина, силен с крепост, Елиада, и с него двесте тисящи оръжени с лъкове и щитчета.
18 И след него Иозавад, и с него сто и осемдесет тисящи оръжени за бран.
19 Тези бяха които слугуваха на царя, освен онези които тури царят в оградените градове в всичкия Юда.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36