Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И върна се Иосафат Юдинът цар в дома си с мир в Ерусалим.
2 И излезе Ииуй Ананиевът син, гледачът, да го посрещне, и рече на цар Иосафата: На нечестивия ли помагаш, и тези ли, които мразят Господа, обичаш? Поради това, гняв от Господа има върх тебе.
3 Но намериха се в тебе добри работи, защото отмахна ти Ашерите от земята, и оправи сърдцето си за да търсиш Бога.
4 И насели се Иосафат в Ерусалим сетне излезе пак при людете от Вирсавее до гората Ефрем та ги обърна към Господа Бога на отците им.
5 И постави съдии в земята в всичките оградени Юдини градове, в всеки град.
6 И рече на съдиите: Гледайте що правите вие, защото не съдите за человека, но за Господа който е с вас в съдбата.
7 За това нека е върху вас страхът Господен; внимайте в деянията си; защото няма неправда при Господа Бога нашего, нито лицеприятие, нито дароприятие.
8 Още и в Ерусалим постави Иосафат от Левитите и свещениците и от началниците на Израилевите отечествия за съда Господен и за препиранията; и върнаха се в Ерусалим.
9 И заповяда им и рече: Така ще правите с страх Господен, вярно и с съвършено сърдце.
10 И какво годе препиране ако дойде при вас от братята ви които живеят в градовете си, между кръв и кръв, между закон и заповед, повеления и узаконения, ще ги увещавате да не стават повинни Господу, та дойде гняв върх вас и върх братята ви: така правете и няма да станете повинни.
11 И, ето, Амария първосвещеникът ще бъде над вас в всяко дело Господне, и Зевадия Исмаиловът син, началникът на Юдиния дом, в всяко царско дело, а Левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Бъдете мъжествени, и действувайте; и Господ ще бъде с добрия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36