Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И върна се Иосафат Юдинът цар в дома си с мир в Ерусалим.
2 И излезе Ииуй Ананиевът син, гледачът, да го посрещне, и рече на цар Иосафата: На нечестивия ли помагаш, и тези ли, които мразят Господа, обичаш? Поради това, гняв от Господа има върх тебе.
3 Но намериха се в тебе добри работи, защото отмахна ти Ашерите от земята, и оправи сърдцето си за да търсиш Бога.
4 И насели се Иосафат в Ерусалим сетне излезе пак при людете от Вирсавее до гората Ефрем та ги обърна към Господа Бога на отците им.
5 И постави съдии в земята в всичките оградени Юдини градове, в всеки град.
6 И рече на съдиите: Гледайте що правите вие, защото не съдите за человека, но за Господа който е с вас в съдбата.
7 За това нека е върху вас страхът Господен; внимайте в деянията си; защото няма неправда при Господа Бога нашего, нито лицеприятие, нито дароприятие.
8 Още и в Ерусалим постави Иосафат от Левитите и свещениците и от началниците на Израилевите отечествия за съда Господен и за препиранията; и върнаха се в Ерусалим.
9 И заповяда им и рече: Така ще правите с страх Господен, вярно и с съвършено сърдце.
10 И какво годе препиране ако дойде при вас от братята ви които живеят в градовете си, между кръв и кръв, между закон и заповед, повеления и узаконения, ще ги увещавате да не стават повинни Господу, та дойде гняв върх вас и върх братята ви: така правете и няма да станете повинни.
11 И, ето, Амария първосвещеникът ще бъде над вас в всяко дело Господне, и Зевадия Исмаиловът син, началникът на Юдиния дом, в всяко царско дело, а Левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Бъдете мъжествени, и действувайте; и Господ ще бъде с добрия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36