Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И реши Соломон да съгради дом на името Господне, и царски дом за себе си.
2 И изброи Соломон седемдесет тисящи мъже бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората, и три тисящи и шестстотин настойници над тях.
3 И проводи Соломон до Хирама Тирския цар и рече: Както си направил на Давида отца ми, и си му пратил кедри за да съгради дом да живее в него, направи така и мене.
4 Ето, аз градя дом на името на Господа Бога моего, да го посветя нему, за да се приноси пред него благовонен темян, и всегдашните хлябове на предложението, и всесъженията утренни и вечерни, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците на Господа Бога нашего. Това е длъжност на Израиля за винаги.
5 А домът който градя е голям; защото е голям наший Бог над всичките богове.
6 Но кой може да му съгради дом, когато небето и небето на небесата не са доволни да го вместят? А кой съм аз та да му съградя дом? но само да кадя пред него.
7 Сега прочее проводи ми мъж изкусен за да работи в злато и в сребро, и в мед, и в желязо, и в багрено, и в червено, и в синьо, и който знае да вае ваяния, с изкусните които са с мене в Юдея и в Ерусалим, които Давид отец ми приготви.
8 Проводи ми и кедрови дърва, и елхови дърва, и алмугови дърва от Ливан; защото аз зная че твоите раби знаят да секат дърва в Ливан; и, ето, моите раби ще бъдат с твоите раби,
9 за да ми приготвят дърва изобилно; защото домът който аз градя ще бъде голям и чуден.
10 И, ето, ще дам на твоите раби дървосечците двадесет тисящи корове жито чукано, и двадесет тисящи корове ечимик, и двадесет тисящи вати вино, и двадесет тисящи вати елей.
11 И отговори Хирам Тирский цар с писмо което проводи Соломону: Понеже Господ възлюби людете си постави те цар над тях.
12 Рече още Хирам: Благословен Господ Бог Израилев, създателят на небето и на земята, който даде на цар Давида мъдър син който има остроумие и разум, който ще съгради дом Господу и царски дом за себе си.
13 Проваждам прочее сега человек изкусен и разумен, мастора си Хирама,
14 син на една жена от Дановите дъщери и на отца Тирянин, художник за да работи в злато, и в сребро, в мед, в желязо, в камене, и в дърва, в багрено, в синьо, и въ висон, и в червено, и да вае всякакъв вид ваяне, и да изнамерва всяко изнамерване каквото му се представи, наедно с твоите мъдри и с мъдрите на господаря ми Давида отца ти.
15 Сега прочее нека проводи на рабите си житото, и ечимика, елея, и виното което господарят ми рече;
16 а ние ще насечем дърва от Ливан за всичката ти потреба, и ще ти ги донесем с плотове през морето в Иопия; а ти ще ги възвозиш в Ерусалим.
17 И изброи Соломон всичките чужди мъже които бяха в Израилевата земя подир изброяването с което Давид отец ми ги изброи; и намериха се сто и петдесет и три тисящи и шестстотин.
18 И от тях направи седемдесет тисящи бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората, и три тисящи и шестстотин за настойници върху делата на людете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36