Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И реши Соломон да съгради дом на името Господне, и царски дом за себе си.
2 И изброи Соломон седемдесет тисящи мъже бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората, и три тисящи и шестстотин настойници над тях.
3 И проводи Соломон до Хирама Тирския цар и рече: Както си направил на Давида отца ми, и си му пратил кедри за да съгради дом да живее в него, направи така и мене.
4 Ето, аз градя дом на името на Господа Бога моего, да го посветя нему, за да се приноси пред него благовонен темян, и всегдашните хлябове на предложението, и всесъженията утренни и вечерни, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците на Господа Бога нашего. Това е длъжност на Израиля за винаги.
5 А домът който градя е голям; защото е голям наший Бог над всичките богове.
6 Но кой може да му съгради дом, когато небето и небето на небесата не са доволни да го вместят? А кой съм аз та да му съградя дом? но само да кадя пред него.
7 Сега прочее проводи ми мъж изкусен за да работи в злато и в сребро, и в мед, и в желязо, и в багрено, и в червено, и в синьо, и който знае да вае ваяния, с изкусните които са с мене в Юдея и в Ерусалим, които Давид отец ми приготви.
8 Проводи ми и кедрови дърва, и елхови дърва, и алмугови дърва от Ливан; защото аз зная че твоите раби знаят да секат дърва в Ливан; и, ето, моите раби ще бъдат с твоите раби,
9 за да ми приготвят дърва изобилно; защото домът който аз градя ще бъде голям и чуден.
10 И, ето, ще дам на твоите раби дървосечците двадесет тисящи корове жито чукано, и двадесет тисящи корове ечимик, и двадесет тисящи вати вино, и двадесет тисящи вати елей.
11 И отговори Хирам Тирский цар с писмо което проводи Соломону: Понеже Господ възлюби людете си постави те цар над тях.
12 Рече още Хирам: Благословен Господ Бог Израилев, създателят на небето и на земята, който даде на цар Давида мъдър син който има остроумие и разум, който ще съгради дом Господу и царски дом за себе си.
13 Проваждам прочее сега человек изкусен и разумен, мастора си Хирама,
14 син на една жена от Дановите дъщери и на отца Тирянин, художник за да работи в злато, и в сребро, в мед, в желязо, в камене, и в дърва, в багрено, в синьо, и въ висон, и в червено, и да вае всякакъв вид ваяне, и да изнамерва всяко изнамерване каквото му се представи, наедно с твоите мъдри и с мъдрите на господаря ми Давида отца ти.
15 Сега прочее нека проводи на рабите си житото, и ечимика, елея, и виното което господарят ми рече;
16 а ние ще насечем дърва от Ливан за всичката ти потреба, и ще ти ги донесем с плотове през морето в Иопия; а ти ще ги възвозиш в Ерусалим.
17 И изброи Соломон всичките чужди мъже които бяха в Израилевата земя подир изброяването с което Давид отец ми ги изброи; и намериха се сто и петдесет и три тисящи и шестстотин.
18 И от тях направи седемдесет тисящи бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората, и три тисящи и шестстотин за настойници върху делата на людете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36